795  

việc làm ben cat tại Bình Dương

  
Các khu vực

Việt Nam

Đông Nam Bộ

 Bình Dương

Các tìm kiếm gần nhất

Chủ Quản Xưởng Cắt - Sắt

Bình Dương - 8.000.000-15.000.000₫ một tháng

Chủ Quản Xưởng Cắt - Sắt

CONG TY TNHH SECURENMAN VIET NAM - Bình Dương

Quản Lý Tổ Cắt

Bình Dương

Tuyển Chủ Quản Xưởng Cắt - Gấp Sắt

Bình Dương - 8.000.000-15.000.000₫ một tháng

Tuyển Chủ Quản Xưởng Cắt - Gấp Sắt

Bình Dương - 8.000.000-15.000.000₫ một tháng

Sản xuất/Vận hành sản xuất - Tuyển Chủ Quản Xưởng Cắt - Gấp Sắt

CONG TY TNHH SECURENMAN VIET NAM - Bình Dương - 8.000.000-15.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Vận Hành Máy Cắt CNc

Thủ Dầu Một

Chuyên Viên Cắt Thịt

Bình Dương

Chuyên viên cắt thịt

CP Dai Tan Viet - Bình Dương

Chuyên viên cắt thịt

CP Dai Tan Viet - Bình Dương

Tổ Trưởng Tổ Cắt

Bình Dương

Nhân viên đứng máy Cắt, Hàn

Cong ty TNHH Che Tao Co Khi Hoang Lam - Bình Dương

Quản Lý Bộ Phận Cắt

Cong ty TNHH Quoc te SAMIL VINA - Bình Dương

Tổ trưởng tổ cắt

Poong In Vina 5 - Bình Dương

Tổ trưởng cắt

Cong ty TNHH Quoc te SAMIL VINA - Bình Dương

Tổ trưởng tổ cắt

Cong ty TNHH Made Clothing VN - Bình Dương

Tổ trưởng cắt

Cong ty TNHH Quoc te SAMIL VINA - Bình Dương

Kỹ Sư Vận Hành Máy Cắt Plasma

Bình Dương

Kế toán biết tiếng hoa 20

Cong ty TNHH MTV Khuon mau Cat Nhat - Bình Dương - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân viên pha chế

PRINCESS RESORT - My Gia Cat Tuong - Bình Dương

trang:     1 | 2 | 3    >>