556  

việc làm ben cat tại Bình Dương

  
Các khu vực

Việt Nam

Đông Nam Bộ

 Bình Dương

Các tìm kiếm gần nhất

Tổ Trưởng Nghề Gỗ (Cắt-lọng-phay-khoan)

Bình Dương

Quản Lý Tổ Cắt

Bình Dương

Quản Lý Tổ Cắt

Bình Dương

Quản Lý Tổ Cắt

Bình Dương

Công Ty TNHH Buzz Nano Plastics Tuyển Vị Trí Vận Hành Máy Căt Giấy

Bình Dương - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Sankougiken Vietnam Tuyển Vị Trí Nhân Viên Cơ Khi' (hàn, Chấn, Dập, Cắt Laze, Sơn)

Bình Dương - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Công Nhân Phụ Máy ( Máy Cắt, Máy Uốn, Máy Vét)

Bình Dương

Quản Lý Cắt Rập

Bình Dương

Tổ Trưởng Tổ Cắt

Bình Dương

Trang thiết bị công nghiệp - Nhân Viên Sửa Chữa (Biết Nghề Hàn,cắt)

CONG TY CO PHAN TIEP VAN TAN CANG BINH DUONG - Bình Dương

NV Kiểm Hàng Veneer (Cắt - Ghép Hoa Văn)

Bình Dương

Nhân Viên Cơ Khi' (hàn, Chấn, Dập, Cắt Laze, Sơn)

Bình Dương - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Giám Sát Phòng Cắt

Bình Dương

Tuyển Chủ Quản Xưởng Cắt - Gấp Sắt

Bình Dương - 8.000.000-15.000.000₫ một tháng

Thợ Cắt May

Bình Dương

Thợ Cắt May

Bình Dương

nhân viên tư vấn

cong ty TNHH An Cat Minh - Thủ Dầu Một

nhân viên kinh doanh

cong ty TNHH An Cat Minh - Thủ Dầu Một

Ngoại ngữ - Nhân Viên Marketing Biết Tiếng Hoa

CONG TY TNHH THUONG MAI CAT HUNG THINH - Thái Bình - Bình Dương

Nhân viên kinh doanh

Cong ty TNHH An Cat Tuong - Thủ Dầu Một

trang:     1 | 2 | 3    >>