7447  

việc làm ben cat

  

Giáo viên dạy cắt may

Trung tam dao tao cat may thoi trang Viet mot - Hà Nội

Giáo viên dạy cắt may

Trung tam dao tao cat may thoi trang Viet mot - Hà Nội

Giáo viên dạy cắt may

Trung tam dao tao cat may thoi trang Viet mot - Hà Nội

Giáo viên dạy cắt may

Trung tam dao tao cat may thoi trang Viet mot - Hà Nội

Giáo viên dạy cắt may

Trung tam dao tao cat may thoi trang Viet mot - Hà Nội

Giáo viên dạy cắt may

Trung tam dao tao cat may thoi trang Viet mot - Hà Nội

Giáo viên dạy cắt may

Trung tam dao tao cat may thoi trang Viet mot - Hà Nội

Giáo viên dạy cắt may

Trung tam dao tao cat may thoi trang Viet mot - Hà Nội

Tuyển nhân viên giao hàng - Công ty CPTM Cát Tường

Cong ty CPTM Cat Tuong tuyen. - Hải Phòng - 4.000.000-5.000.000₫ một tháng

Giáo viên dạy cắt may 18

Trung tam dao tao cat may thoi trang Viet mot - Hà Nội

Nhân viên vận hành máy Bắn điện (EDM) và máy cắt dây (WEDM)

Cong Ty TNHH SX va TM Cat Thai - Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên vận hành máy Bắn điện (EDM) và máy cắt dây (WEDM)

Cong Ty TNHH SX va TM Cat Thai - Tp Hồ Chí Minh

Giáo viên dạy cắt may 07

Trung tam cat may thoi trang viet Mot - Hà Nội

Nhân viên vận hành máy Bắn điện (EDM) và máy cắt dây (WEDM)

Cong Ty TNHH SX va TM Cat Thai - Tp Hồ Chí Minh

Công ty phân phối máy cắt cần tuyển dụng nhân viên kinh doanh

cong ty phan phoi may cat can tuyen dung - Hải Phòng - 4.000.000-10.000.000₫ một tháng

CÔNG NHÂN MAY, THỢ CẮT , THỢ PHỤ

Snappysport - Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

CÔNG NHÂN MAY, THỢ CẮT , THỢ PHỤ

Snappysport - Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

CÔNG NHÂN MAY, THỢ CẮT , THỢ PHỤ

Snappysport - Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Quản lý tổ cắt

Cong ty TNHH Nahal vina - Tp Hồ Chí Minh

Tuyển thiết kế / thợ cắt mẫu / nhân viên may

Hà Đông - Hà Nội

trang:     1 | 2 | 3    >>