112  

việc làm bat dong san tại Ninh Bình

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Kỹ Sư Điện, Điện Tử, Tự Động Hóa

Quảng Ninh - Ninh Bình

Nhân viên mua hàng phòng kế hoạch sản xuất

Cong ty TNHH Levi Strauss Viet Nam - Ninh Bình

Trợ Lý Giám Đốc Sản Xuất

Ninh Bình

Kỹ Sư Kế Hoạch Sản Xuất

Ninh Bình

Nữ Quản Lý Sản Xuất Điện Tử Biết Tiếng Hàn

Ninh Bình

Tuyển giám sát buồng phòng khách sạn

Ninh Bình - 800-1.200 $ một tháng

Tuyển Gấp Giám sát buồng phòng khách sạn

Ninh Bình - 800-1.200 $ một tháng

Công nhân cơ khí

Cong Ty Co Phan San Xuat Co Khi va Dich - Ninh Bình

Kỹ Sư Lập Trình Cad, Cam

Ninh Bình

Kỹ Sư Xây Dựng Cầu Đường

Ninh Bình

Kế Toán Kế Toán Công Trình

Ninh Bình

Trình Dược Viên Otc

Ninh Bình - 8.000.000-15.000.000₫ một tháng

Giám Sát Kinh Doanh (Khu Vực Ninh Bình)

Ninh Bình

Giám Sát Kinh Doanh (Khu Vực Ninh Bình)

Ninh Bình

Kỹ Sư Điện

Ninh Bình

Phiên Dịch Tiếng Trung

Ninh Bình

Tuyển Thợ Cơ Khí Tại Ninh Bình

Ninh Bình - 3.000.000-4.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Thu Mua

Ninh Bình

Nhân Viên Kinh Doanh

Ninh Bình - 8.000.000-15.000.000₫ một tháng

Ca Trưởng/ Cửa Hàng Trưởng - Ninh Binh

Ninh Bình

trang:     1 | 2 | 3    >>