78  

việc làm bao ve thuc vat tại Cần Thơ

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Thực phẩm/DV ăn uống - Kỹ Thuật Viên Pha Hương Và Xử Lý Nước

CHI NHANH CONG TY PEPSICO VIET NAM TAI THANH PHO - Cần Thơ

Thực phẩm/DV ăn uống - Kỹ Thuật Viên Xử Lý Nước

CHI NHANH CONG TY PEPSICO VIET NAM TAI THANH PHO - Cần Thơ

Thực phẩm/DV ăn uống - Quản Đốc Sản Xuất - Chế Biến

Cong Ty TNHH Mot Thanh Vien Masan Brewery HG - Cần Thơ

Thực phẩm/DV ăn uống - Quản Đốc Sản Xuất

Cong Ty TNHH Mot Thanh Vien Masan Brewery HG - Cần Thơ

Kho vận/Vật tư - Chuyên Viên Kinh Doanh (account Manager) - Lương Hấp Dẫn

Cong Ty TNHH Bao Hiem Liberty - Cần Thơ

Kho vận/Vật tư - Fpt Shop Cần Thơ- Quản Lý Kho

Cong Ty Co Phan Ban Le Ky Thuat So FPT - Cần Thơ

Kho vận/Vật tư - Fpt Shop Cần Thơ- Quản Lý Kho

Cong Ty Co Phan Ban Le Ky Thuat So FPT - Cần Thơ

Kho vận/Vật tư - Trưởng Nhóm Kế Toán Công Nợ, Bán Hàng (Hcm, Cần Thơ)

CONG TY TNHH TM SX NEM MOUSSE LIEN A - Cần Thơ

NHÂN VIÊN BẢO TRÌ

Cong Ty TNHH Dau Thuc Vat Cai Lan - CALOFIC - Cần Thơ

Kỹ Thuật Viên Bảo Trì

Cần Thơ - 5.000.000-8.000.000₫ một tháng

Điện/Điện tử/Điện lạnh - Kỹ Thuật Viên Bảo Trì

CHI NHANH CONG TY PEPSICO VIET NAM TAI THANH PHO - Cần Thơ

Sản xuất/Vận hành sản xuất - Kỹ Thuật Viên Bảo Trì

CHI NHANH CONG TY PEPSICO VIET NAM TAI THANH PHO - Cần Thơ

Cơ khí/Kĩ thuật ứng dụng - Kỹ Thuật Viên Bảo Trì

CHI NHANH CONG TY PEPSICO VIET NAM TAI THANH PHO - Cần Thơ

Kỹ Thuật Viên Bảo Trì

Cần Thơ - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân viên bảo trì

Cần Thơ

Nhân viên kho kỹ thuật

Cong TNHH Dau thuc vat Cai Lan - Cần Thơ - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

NHÂN VIÊN KHO KỸ THUẬT

Cong Ty TNHH Dau Thuc Vat Cai Lan - CALOFIC - Cần Thơ - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

CS ASSISTANT (TRỢ LÝ DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG)

Cong Ty TNHH Dau Thuc Vat Cai Lan - CALOFIC - Cần Thơ - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Sourcing Assistant

Cong Ty TNHH Dau Thuc Vat Cai Lan - CALOFIC - Cần Thơ

Sourcing Assistant

Cong Ty TNHH Dau Thuc Vat Cai Lan - CALOFIC - Cần Thơ

trang:     1 | 2 | 3    >>