29921  

việc làm bao ve thuc vat

  

Nhân viên pha chế thuốc bảo vệ thực vật

Cong ty Co phan Bao ve Thuc vat Sai Gon - Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Kỹ Thuật Thuốc Bảo Vệ Thực Vật

Cong Ty TNHH Hoa Nong Hop Tri - Tp Hồ Chí Minh

Kỹ Sư Thuốc Bảo Vệ Thực Vật

Bình Phước

Kỹ Sư Thuốc Bảo Vệ Thực Vật

Bình Phước

Cần Tuyển Nhân Viên Maketing Về Phân Bón Và Thuốc Bảo Vệ Thực Vật

Kiên Giang - 4.000.000-5.000.000₫ một tháng

Cán bộ kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật

Tp Hồ Chí Minh - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Cán bộ kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật

Tp Hồ Chí Minh - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Cán bộ kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật

Cong ty CP Moi truong quoc te Rainbow - Tp Hồ Chí Minh - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Cán Bộ Kinh Doanh Thuốc Bảo Vệ Thực Vật

Tp Hồ Chí Minh

Nông/Lâm/Ngư nghiệp - Tuyển Nhân Viên Kinh Doanh Thuốc Bảo Vệ Thực Vật

CTY TNHH THUOC BVTV BONG SEN VANG - Bà Rịa - Vũng Tàu

Nhân viên Kinh Doanh Thuốc Bảo vệ thực vật

An Giang

Nhân viên Kinh Doanh Thuốc Bảo vệ thực vật

An Giang

Nhân viên Kinh Doanh Thuốc Bảo vệ thực vật

An Giang

Nhân viên Kinh Doanh Thuốc Bảo vệ thực vật

An Giang

Nông/Lâm/Ngư nghiệp - Tuyển Nhân Viên Kinh Doanh Thuốc Bảo Vệ Thực Vật

CTY TNHH THUOC BVTV BONG SEN VANG - Bình Phước

Tuyển Nhân Viên Kinh Doanh Thuốc Bảo Vệ Thực Vật

Bình Phước

Tuyển Nhân Viên Kinh Doanh Thuốc Bảo Vệ Thực Vật

An Giang

Nhân viên Kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật

Cong ty trach nhiem huu han ADC - Long An - Tiền Giang - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Ký sư bảo vệ thực vật

Cong ty co phan Nicotex - Gia Lai

Nhân viên kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật (thuốc sâu..)

Daithang Agrochemical.CO.,LTD - Tp Hồ Chí Minh

trang:     1 | 2 | 3    >>