16674  

việc làm bao ve thuc vat

  

Nông/Lâm/Ngư nghiệp - Nhân Viên Kinh Doanh Lĩnh Vực Thuốc Bảo Vệ Thực Vật

Cong ty TNHH Vat tu bao ve thuc vat Phuong - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Chuyên Viên Kỹ Thuật Bảo Vệ Thực Vật

Đồng Bằng Sông Hồng

Phó Giám Đốc Trung Tâm Công Nghệ (thuốc Bảo Vệ Thực Vật)

Tp Hồ Chí Minh

Chuyên Viên Kỹ Thuật Bảo Vệ Thực Vật

Đồng Bằng Sông Hồng

Đội Trưởng Bảo Vệ Thực Vật

Hà Nội

Chuyên Viên Kỹ Thuật Bảo Vệ Thực Vật

Đồng Bằng Sông Hồng

Đội Trưởng Bảo Vệ Thực Vật

Hà Nội

Đội Trưởng Bảo Vệ Thực Vật

Hà Nội

Nhân Viên Marketing Phân Bón, Thuốc Bảo Vệ Thực Vật

Tp Hồ Chí Minh

Kỹ sư Bảo vệ thực vật

Tieng Viet - Đồng Bằng Sông Cửu Long - 5.000.000-10.000.000₫ một tháng

Trưởng Phòng Kinh Doanh (thuốc Bảo Vệ Thực Vật)

Lâm Đồng

Tuyển Nhân Viên Kinh Doanh Thuốc Bảo Vệ Thực Vật

An Giang

Tuyển Nhân Viên Kinh Doanh Thuốc Bảo Vệ Thực Vật

Bình Phước

Kỹ Sư Nông Nghiệp Chuyên Ngành Bảo Vệ Thực Vật

Tp Hồ Chí Minh

Kỹ Sư Nông Nghiệp Chuyên Bảo Vệ Thực Vật

Tp Hồ Chí Minh

ĐỘI TRƯỞNG BẢO VỆ THỰC VẬT

Hà Nội

Giám Sát Kinh Doanh ( Phân Bón- Thuốc Bảo Vệ Thực Vật)

Đồng Bằng Sông Cửu Long

ĐỘI TRƯỞNG BẢO VỆ THỰC VẬT

Hà Nội

ĐỘI TRƯỞNG BẢO VỆ THỰC VẬT

Tieng Viet - Nam Định

ĐỘI TRƯỞNG BẢO VỆ THỰC VẬT

Nam Định

trang:     1 | 2 | 3    >>