19511  

việc làm bao ve thuc vat

  

Nhân viên kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật

Cong ty CP Cong Nghe Cao Thuoc BVTV USA - Đồng Bằng Sông Cửu Long - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Bảo Vệ Thực Vật

Nghệ An - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Thị Trường Thuốc Bảo Vệ Thực Vật

Khánh Hòa

Nhân Viên Kinh Doanh Thuốc Bảo Vệ Thực Vật, Phân Bón

Bà Rịa - Vũng Tàu - 8.000.000₫ một tháng

Nông/Lâm/Ngư nghiệp - Nhân Viên Kinh Doanh Thuốc Bảo Vệ Thực Vật

CONG TY CO PHAN NICOTEX HA NOI - Hà Nội

Kỹ Sư Bảo Vệ Thực Vật

Đồng Nai

Phó Giám Đốc Trung Tâm Công Nghệ (thuốc Bảo Vệ Thực Vật)

Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Pha Chế Thuốc Bảo Vệ Thực Vật

Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Kinh Doanh Thuốc Bảo Vệ Thực Vật Làm Việc Tại Campuchia

Hà Nội

Kỹ sư bảo vệ thực vật/Kỹ sư nông nghiệp

VPDD ROTAM ASIA PACIFIC LIMITED TAI TP.HCM - Tp Hồ Chí Minh

Nông/Lâm/Ngư nghiệp - Nhân Viên Kinh Doanh Thuốc Bảo Vệ Thực Vật

Cong ty CP BMC Viet Nam - Đông Nam Bộ - 4.000.000₫ một tháng

Nông/Lâm/Ngư nghiệp - Nhân Viên Kinh Doanh Thuốc Bảo Vệ Thực Vật, Phân Bón

Cong ty CP BMC Viet Nam - Đông Nam Bộ - 4.000.000₫ một tháng

Nông/Lâm/Ngư nghiệp - Nhân Viên Kinh Doanh Thuốc Bảo Vệ Thực Vật, Phân Bón

Cong ty CP BMC Viet Nam - Đông Nam Bộ - 4.000.000₫ một tháng

Cộng tác viên kinh doanh thuốc Bảo vệ thực vật

Cong ty TNHH Viet Nong A - Vinh - 10.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kinh Doanh Thuốc Bảo Vệ Thực Vật

Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Kinh Doanh Thuốc Bảo Vệ Thực Vật

Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên kinh doanh phân bón thuốc bảo vệ thực vật

Hà Nội

Thực phẩm/DV ăn uống - Nhân Viên Qa Nguyên Vật Liệu

CONG TY CP BANH KEO PHAM NGUYEN - Tp Hồ Chí Minh

Thực phẩm/DV ăn uống - Giám Sát Khu Vắt Sữa - MP Supervisor

Cong Ty Co Phan Chan Nuoi Gia Lai - Gia Lai

Thực phẩm/DV ăn uống - Trưởng Ca Vắt Sữa - MP Shift Leader

Cong Ty Co Phan Chan Nuoi Gia Lai - Gia Lai

trang:     1 | 2 | 3    >>