14576  

việc làm bao ve thuc vat

  

Nhân viên pha chế thuốc bảo vệ thực vật

Cong ty Co phan Bao ve Thuc vat Sai Gon - Tp Hồ Chí Minh

Nông/Lâm/Ngư nghiệp - Nhân Viên Kinh Doanh Thuốc Bảo Vệ Thực Vật

Cong ty CP BMC Viet Nam - Việt Nam - 4.000.000₫ một tháng

Kinh doanh - Nhân Viên Kinh Doanh Thuốc Bảo Vệ Thực Vật

Cong ty CP BMC Viet Nam - Việt Nam - 4.000.000₫ một tháng

Phó Giám Đốc Nhà Máy (thuốc bảo vệ thực vật)

Cong Ty CP SX TM DV Ngoc Tung - Việt Nam

Tuyển Gấp Kỹ Sư Thuốc Bảo Vệ Thực Vật - Làm Việc Tại Bình Phước

Bình Phước

Tuyển Gấp Kỹ Sư Thuốc Bảo Vệ Thực Vật - Làm Việc Tại Bình Phước

Bình Phước

Nhân Viên Kinh Doanh Thuốc Bảo Vệ Thực Vật

Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Kinh Doanh Thuốc Bảo Vệ Thực Vật

Tp Hồ Chí Minh

Quản Đốc Nhà Máy (Sản Xuất Thuốc Bảo Vệ Thực Vật)

Tp Hồ Chí Minh

Quản Đốc Nhà Máy (Sản Xuất Thuốc Bảo Vệ Thực Vật)

Cong Ty CP SX-TM-DV Ngoc Tung - Việt Nam

Nhân viên Kinh Doanh Thuốc Bảo vệ thực vật

An Giang

Nhân viên Kinh Doanh Thuốc Bảo vệ thực vật

An Giang

Nhân viên Kinh Doanh Thuốc Bảo vệ thực vật

An Giang

Nhân viên Kinh Doanh Thuốc Bảo vệ thực vật

An Giang

Phó Giám Đốc Trung Tâm Công Nghệ (Thuốc Bảo Vệ Thực Vật)

Tp Hồ Chí Minh

Giảng viên ngành Bảo vệ thực vật

Cần Thơ

Nhân Viên Thực tập Phòng Vật Tư

Cong Ty TNHH Thuong Mai Va San Xuat Bao Bi - Hà Nội

Nhân Viên Thực Tập Phòng Vật Tư

Cong Ty TNHH Thuong Mai Va San Xuat Bao Bi - Hà Nội

Nhân viên nghiên cứu (PTN Nuôi Cấy Mô Thực Vật)

Cong ty co phan cong nghe Gen-Viet Tat Thanh - Đồng Nai

Sản xuất/Vận hành sản xuất - Giám Đốc Nhà Máy (Dầu Thực Vật Bình An)

Tap doan DASO Viet Nam - Việt Nam

trang:     1 | 2 | 3    >>