3238  

việc làm bao tri tại Bình Dương

  
Các khu vực

Việt Nam

Đông Nam Bộ

 Bình Dương

Các tìm kiếm gần nhất

Kỹ sư bảo trì

Cong ty CP Nhua Bao Van - Bình Dương

Trưởng phòng bảo trì

Cong ty TNHH bao bi nhua Tien Phat - Bình Dương

Trưởng phòng bảo trì 26

Cong ty TNHH bao bi nhua Tien Phat - Bình Dương

Nhân viên bảo trì

Cong ty TNHH Nha Thep Tri Viet - Bình Dương

Nhân viên bảo trì

Cong ty TNHH Nha Thep Tri Viet - Bình Dương

Nhân Viên Bảo Trì Tổng Hợp- Genaral Maintenance Staff

Tp Hồ Chí Minh - Bình Dương - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên bảo trì cơ điện ( ngành gỗ )

Cong Ty TNHH KPQ - Bình Dương

Tài xế xe ủi và nhân bảo trì máy móc

Cong Ty TNHH Xay Dung - Thuong Mai - Dich - Bình Dương

Nhân Viên Bảo Trì Điện

Bình Dương

Phó Phòng Bảo Trì

Bình Dương

Nhân Viên Bảo Trì

Bình Dương - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Bảo Trì Cơ Khí

Bình Dương - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Bảo Trì

Bình Dương - 7.500.000-8.000.000₫ một tháng

Kỹ Sư Bảo Trì (biết Tiếng Nhật)

Bình Dương

Kỹ Sư Cơ Khí Bảo Trì

Bình Dương

NV Bảo Trì Khuôn ép - Thổi/ Vận Hành Máy Thổi

Bình Dương

Nhân viên bảo trì cơ khí

CTY TNHH IN VINH QUANG - Bình Dương

Nhân Viên Bảo Trì - Kỹ Thuật Cơ Khí

Bình Dương

Nhân Viên Bảo Trì Cơ Khí

Bình Dương - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Kỹ Sư Bảo Trì (Biết Tiếng Nhật)

Bình Dương

trang:     1 | 2 | 3    >>