2942  

việc làm bao tri tại Bình Dương

  
Các khu vực

Việt Nam

Đông Nam Bộ

 Bình Dương

Các tìm kiếm gần nhất

Trưởng phòng bảo trì 26

Cong ty TNHH bao bi nhua Tien Phat - Bình Dương

Nhân Viên Bảo Trì

Bình Dương - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Bảo Trì Điện

Bình Dương - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên bảo trì máy co khí (gấp) 26

Cong ty CP Do Go STARWOOD VN - Bình Dương

Nhân Viên Bảo Trì

Bình Dương

Nhân Viên Bảo Trì

Cong ty TNHH Son TOA Viet Nam - Bình Dương - 200-500 $ một tháng

Nhân Viên Bảo Trì

Bình Dương - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Bảo Trì

Bình Dương - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Dệt may - Nhân Viên Bảo Trì Máy May Công Nghiệp

IMG Vietnam Co, Ltd - Bình Dương

Điện/Điện tử/Điện lạnh - Nhân Viên Bảo Trì Máy May Công Nghiệp

IMG Vietnam Co, Ltd - Bình Dương

Nhân Viên Bảo Trì Máy May Công Nghiệp

Bình Dương

Nhân viên bảo trì Cơ, Điện 22

Bình Dương

Nhân Viên Bảo Trì Cơ Khí

Bình Dương

Nhân Viên Bảo Trì Điện Và Cơ Khí

Bình Dương - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Trưởng Phòng Bảo Trì

Bình Dương - 10.000.000-12.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Bảo Trì

Bình Dương - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Bảo Trì

Bình Dương - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Bảo Trì Cơ Điện

Bình Dương - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên bảo trì, vận hành máy 19

Bình Dương

Dệt may - Nhân Viên Bảo Trì Máy May

Cong ty TNHH Khoa Keo Hoan My - Vinh - Bình Dương

trang:     1 | 2 | 3    >>