Việc làm bao tri tại Bình Dương

Các khu vực

Việt Nam

Đông Nam Bộ

 Bình Dương

Các tìm kiếm gần nhất
1 đến 20 trong 2416 việc làm  

Cơ khí/Kĩ thuật ứng dụng - Nhân Viên Bảo Trì Cơ Điện Tử

Cong ty Co Phan Bao Bi Bien Hoa - Đồng Nai - Bình Dương - 15.000.000-20.000.000₫ một tháng

Điện/Điện tử/Điện lạnh - Nhân Viên Bảo Trì Cơ Điện Tử

Cong ty Co Phan Bao Bi Bien Hoa - Đồng Nai - Bình Dương - 15.000.000-20.000.000₫ một tháng

Kỹ Sư Bảo Trì Khu Đóng Gói

Bình Dương

Nhân Viên Bảo Trì Cơ Điện Cơ Khí

Bình Dương

Nhân Viên Vận Hành - Bảo Trì Máy

Tap Doan Tan Hiep Phat - Bình Dương

Nhân Viên Vận Hành - Bảo Trì Máy

Tap Doan Tan Hiep Phat - Bình Dương

Nhân Viên Vận Hành - Bảo Trì Máy

Tap Doan Tan Hiep Phat - Bình Dương

Nhân Viên Bảo Trì

Bình Dương - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

KỸ THUẬT VIÊN BẢO TRÌ CƠ KHÍ, CƠ ĐIỆN

Bình Dương

Quản lý bảo trì Quản lý bảo trì

Bình Dương

Trợ lý giám sát bảo trì Trợ lý giám sát bảo trì

Bình Dương

NHÂN VIÊN BẢO TRÌ

Bình Dương

Nhân Viên Bảo Trì Sửa Chữa Cơ Khí

Bình Dương

Nhân Viên Bảo Trì Bảo Dưỡng

Bình Dương

Nhân Viên Bảo Trì Cơ Điện

Bình Dương - 6.000.000-7.000.000₫ một tháng

Điện/Điện tử/Điện lạnh - Nhân Viên Bao Tri , Nhan Vien Vận Hành

Cong ty TNHH TM SX Hung Viet - Bình Dương - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Sản xuất/Vận hành sản xuất - Nhân Viên Bao Tri , Nhan Vien Vận Hành

Cong ty TNHH TM SX Hung Viet - Bình Dương - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Thợ Bảo Trì Máy Móc, Điện

Bình Dương

Nhân Viên Bảo Trì

Bình Dương - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Trợ lý giám sát bảo trì Trợ lý giám sát bảo trì

Bình Dương

trang:     1 | 2 | 3    >>