4956  

việc làm bao tri tại Bình Dương

  
Các khu vực

Việt Nam

Đông Nam Bộ

 Bình Dương

Các tìm kiếm gần nhất

Giám Sát Bảo Trì Dự Án (Thời Vụ 3 Tháng)

Tieng Viet - Bình Dương - 8.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Bảo Trì Cơ Khí

Cong Ty Co Phan Tap Doan Ky Nghe Go Truong - Bình Dương

Nhân Viên Bảo Trì Điện

Cong Ty Co Phan Tap Doan Ky Nghe Go Truong - Bình Dương

Nhân Viên Bảo Trì Điện

Cong Ty Co Phan Tap Doan Ky Nghe Go Truong - Bình Dương

Tổ Trưởng Tổ Bảo Trì Khuôn E'p Nhựa tại Bình Dương

Bình Dương

Nhân Viên Bảo Trì Cơ Khí

Bình Dương

Nhân Viên Bảo Trì Điện

Bình Dương

Tổ Trưởng Tổ Bảo Trì Khuôn E'p Nhựa tại Bình Dương

Bình Dương

Tuyển Nhân Viên Bảo Trì (5 Vị Trí)

Tieng Viet - Bình Dương - 6.000.000-8.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Bảo Trì

Bình Dương

Bảo Trì Cơ Khí

Bình Dương - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Sữa Chữa Bảo Trì Điện

Bình Dương - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Cơ Khí Bảo Trì Xe

Bình Dương - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Kỹ Thuật Viên Bảo Trì

Bình Dương - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Bảo Trì Điện Tự Động

Bình Dương - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Trợ Lý Sản Xuất Bộ Phận Bảo Trì - Cơ Khí

Tieng Viet - Bình Dương - 12.000.000-15.000.000₫ một tháng

NHÂN VIÊN PHÒNG BẢO TRÌ XỬ LÝ NƯỚC

Bình Dương

Nhân Viên Bảo Trì Xe

Bình Dương

Nhân Viên Bảo Trì

Bình Dương

Giám Sát Bảo Trì Dự Án (Thời Vụ 3 Tháng)

Bình Dương - 8.000.000-10.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>