13203  

việc làm bao tri toa nha

  

Điện/Điện tử/Điện lạnh - Nhân Viên Kỹ Thuật Điện Lạnh _ Bảo Trì Tòa Nhà

Cong Ty Co Phan Phat Trien Nha Daewon Thu Duc - Việt Nam

Điện/Điện tử/Điện lạnh - Nhân Viên Kỹ Thuật _ Bảo Trì Tòa Nhà

Cong Ty Co Phan Phat Trien Nha Daewon Thu Duc - Việt Nam

Điện/Điện tử/Điện lạnh - Nhân Viên Bảo Trì Tòa Nhà

CONG TY CO PHAN MAT BAO - Hà Nội - Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Kỹ Thuật Vận Hành - Bảo Trì Tòa Nhà

Hà Nội

Nhân Viên Kỹ Thuật - Bảo Trì Tòa Nhà

Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Bảo Trì Tòa Nhà

Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Điện/Điện tử/Điện lạnh - Nhân Viên Bảo Trì - Thi Công Điện Nước Tòa Nhà

CONG TY CO PHAN DAU TU XAY DUNG 194 - Điện Biên

Xây dựng - Nhân Viên Bảo Trì - Thi Công Điện Nước Tòa Nhà

CONG TY CO PHAN DAU TU XAY DUNG 194 - Điện Biên

Nhân Viên Kỹ Thuật Bảo Trì Tòa Nhà

Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Xây dựng - Nhân Viên Bảo Trì Tòa Nhà

Cong ty TNHH CBRE Viet Nam. - Việt Nam

Nhân Viên Kỹ Thuật - Bảo Trì Tòa Nhà

Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Kỹ Thuật - Bảo Trì Tòa Nhà

Tp Hồ Chí Minh

Công Nhân Bảo Trì Sửa Chữa Hệ Thống Cấp Thoát Nước Căn Hộ, Tòa Nhà

Hà Nội

Nhân Viên Bảo Trì Tòa Nhà

Tp Hồ Chí Minh - 7.000.000-8.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Bảo Trì Tòa Nhà

Cong Ty TNHH Tien Phong Auto - Tp Hồ Chí Minh

NHÂN VIÊN BẢO TRÌ TÒA NHÀ

Co6ng Ty TNHH DT-TM-DV Ky Thuat GIA NGUYEN - Tp Hồ Chí Minh

Tuyển thợ bảo trì các tòa nhà

Tp Hồ Chí Minh - 4.000.000₫ một tháng

Nhân viên bảo trì bảo dưỡng tòa nhà

Cong ty TNHH Hoang Phuc Quoc te - Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Kỹ Thuật Bảo Trì Tòa Nhà

Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Bảo Trì Tòa Nhà

Hà Nội

trang:     1 | 2 | 3    >>