16011  

việc làm bao tri toa nha

  

Nhân Viên Bảo Trì Tòa Nhà

Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Bảo Trì Tòa Nhà

Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Bảo Trì Hệ Thống Tòa Nhà

Tp Hồ Chí Minh

Bất động sản - Nhân Viên Bảo Trì Hệ Thống Tòa Nhà

Cong ty Bat Dong San An Gia - Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên Kỹ thuật Bảo trì Tòa Nhà

Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Kỹ Thuật Bảo Trì Tòa Nhà

Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Kỹ Thuật Bảo Trì Tòa Nhà

CONG TY CO PHAN CONG NGHE TIEN PHONG - Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Kỹ Thuật Bảo Trì Tòa Nhà

CONG TY CO PHAN CONG NGHE TIEN PHONG - Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Kỹ Thuật Bảo Trì Tòa Nhà

Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Bảo Trì Hệ Thống Tòa Nhà

Tp Hồ Chí Minh - 10.000.000-12.000.000₫ một tháng

Cơ khí/Kĩ thuật ứng dụng - Nhân Viên Bảo Trì Cơ Điện Tòa Nhà

Cong ty TNHH Sodexo Viet Nam - Tây Bắc Bộ

Kỹ thuật viên - Bảo trì tòa nhà

Cong ty Co phan Quan ly Bat dong san Binh - Hà Nội

Điện/Điện tử/Điện lạnh - Nhân Viên Bảo Trì Cơ Điện Tòa Nhà

Cong ty TNHH Sodexo Viet Nam - Tây Bắc Bộ

Kỹ Thuật Viên - Bảo Trì Tòa Nhà

Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên bảo trì bảo dưỡng tòa nhà

Cong ty TNHH ADEN Services Viet Nam - Chi nhanh - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên bảo trì bảo dưỡng tòa nhà

Cong ty TNHH ADEN Services Viet Nam - Chi nhanh - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Bảo Trì Bảo Dưỡng Tòa Nhà

Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kỹ Thuật Bảo Trì Cho Tòa Nhà

Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Kỹ Thuật Bảo Trì Toà Nhà

Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Vận Hành, Bảo Trì Hệ Thống M&E Tòa Nhà Thương Mại

Tp Hồ Chí Minh

trang:     1 | 2 | 3    >>