17495  

việc làm bao tri toa nha

  

Nhân viên kỹ thuật bảo trì tòa nhà văn phòng

Cong ty co phan nha Hoa Binh - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Giải trí/Vui chơi - Nhân Viên Bảo Vệ Tòa Nhà, Chung Cư

Cong ty Dich vu Bao Ve Bao An Viet Nam - Hà Nội - 4.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kỹ Thuật - Bảo Trì Tòa Nhà

Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Kỹ Thuật - Bảo Trì Tòa Nhà

Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Kỹ Thuật Bảo Trì Tòa Nhà

Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kỹ Thuật Bảo Trì Tòa Nhà

Cong ty TNHH Xay Dung Thuong Mai Dich Vu Nguyen - Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên kỹ thuật bảo trì tòa nhà

Tp Hồ Chí Minh - 3.500.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Bảo Trì Tòa Nhà

Cong ty co phan Media Mart Viet Nam - Hà Nội

Nhân Viên Kỹ Thuật (Bảo Trì Tòa Nhà/ Trung Tâm Thương Mại

Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Kỹ Thuật (Bảo Trì Tòa Nhà/ Trung Tâm Thương Mại

Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên Bảo trì tòa nhà

Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Bảo Trì Toà Nhà

Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Trưởng Phòng Bảo Trì (tòa Nhà)

Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Bảo Trì Toà Nhà

Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Kỹ Thuật - Bảo Trì Tòa Nhà

Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Kỹ Thuật Bảo Trì Tòa Nhà Văn Phòng

Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kỹ Thuật Bảo Trì Tòa Nhà

Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Bảo Trì Tòa Nhà

Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Kỹ Thuật/ Bảo Trì Tòa Nhà

Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Kỹ Thuật Bảo Trì Tòa Nhà

Tp Hồ Chí Minh - 3.500.000-5.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>