17959  

việc làm bao tri toa nha

  

Điện/Điện tử/Điện lạnh - Nhân Viên Kỹ Thuật Điện / Bảo Trì Tòa Nhà

Cong Ty Co Phan Phat Trien Nha Daewon Thu Duc - Tp Hồ Chí Minh

Cơ khí/Kĩ thuật ứng dụng - Nhân Viên Kỹ Thuật Điện / Bảo Trì Tòa Nhà

Cong Ty Co Phan Phat Trien Nha Daewon Thu Duc - Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Bảo Trì Tòa Nhà

Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Kỹ Thuật Bảo Trì Tòa Nhà

Tp Hồ Chí Minh

NHÂN VIÊN BẢO TRÌ TÒA NHÀ

Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Kỹ Thuật/ Bảo Trì Tòa Nhà

Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Kỹ Thuật Bảo Trì Tòa Nhà

Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Bảo Trì Tòa Nhà

Tp Hồ Chí Minh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kỹ Thuật Bảo Trì Tòa Nhà

Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-4.000.000₫ một tháng

NHÂN VIÊN BẢO TRÌ TÒA NHÀ

Tp Hồ Chí Minh

Giám Sát Kỹ Thuật/ Bảo Trì Tòa Nhà

Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên kỹ thuật vận hành - bảo trì tòa nhà - Mức lương 5 - 7 triệu

Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kỹ Thuật Bảo Trì Tòa Nhà

Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Quản Lý Bảo Trì Tòa Nhà (Bình Dương)

Bình Dương

Nhân Viên Bảo Trì Tòa Nhà

Tp Hồ Chí Minh

Giám Sát Bảo Trì / Kỹ Thuật Tòa Nhà

Bình Dương - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Tuyển Gấp Nhân Viên Bảo Trì Tòa Nhà

Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Bảo Trì Tòa Nhà

Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Bảo Trì Tòa Nhà

Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

NHÂN VIÊN KỸ THUẬT - BẢO TRÌ TÒA NHÀ

Tieng Viet - Long An - 7.000.000-12.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>