23600  

việc làm bao tri toa nha

  

Nhân viên kỹ thuật bảo trì tòa nhà văn phòng

Cong ty co phan nha Hoa Binh - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Giải trí/Vui chơi - Nhân Viên Bảo Vệ Tòa Nhà, Chung Cư

Cong ty Dich vu Bao Ve Bao An Viet Nam - Hà Nội - 4.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Bảo Trì Tòa Nhà

Cong Ty CP DauTu Va Phat Trien Cotec (Cotec Land) - Việt Nam

Nhân viên Bảo trì Tòa nhà

Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên Bảo trì Tòa nhà

Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên kỹ thuật - bảo trì tòa nhà

Cong ty co phan Xay dung va Thuong mai Bac - Hà Nội

Giám Sát Bảo Trì Tòa Nhà/ Trung Tâm Thương Mại

Bình Dương

Nhân viên bảo trì Tòa nhà

Tp Hồ Chí Minh

Giám Sát Bảo Trì Tòa Nhà/ Trung Tâm Thương Mại

AEON DELIGHT (VIET NAM) CO., LTD. - Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên bảo trì tòa nhà

Cong ty Savills Viet Nam - Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Trưởng phòng bảo trì (tòa nhà)

Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Kỹ Thuật - Bảo Trì Tòa Nhà

Tp Hồ Chí Minh

Trưởng phòng Kỹ thuật - bảo trì tòa nhà

Hà Nội

Nhân Viên Kỹ Thuật - Bảo Trì Tòa Nhà

Cong Ty TNHH Xay Dung - Thuong Mai - Dich - Việt Nam

Technician - Nhân Viên Kĩ Thuật Điện Lạnh Bảo Trì Tòa Nhà

Tp Hồ Chí Minh

Technician - Nhân Viên Kĩ Thuật Điện Lạnh Bảo Trì Tòa Nhà

Cong Ty TNHH Savills Viet Nam - Việt Nam

Trưởng phòng Kỹ thuật - bảo trì tòa nhà

Hà Nội

Nhân Viên Kỹ Thuật Bảo Trì Tòa Nhà

Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên bảo trì điện lạnh tòa nhà 29

Savills Vietnam - Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên Kỹ thuật bảo trì tòa nhà

Cong ty TNHH MTV DV QL Toan Tam - Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>