22092  

việc làm bao tri toa nha

  

Nhân viên kỹ thuật bảo trì tòa nhà văn phòng

Cong ty co phan nha Hoa Binh - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Giải trí/Vui chơi - Nhân Viên Bảo Vệ Tòa Nhà, Chung Cư

Cong ty Dich vu Bao Ve Bao An Viet Nam - Hà Nội - 4.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Bảo Trì Tòa Nhà

Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên kỹ thuật - bảo trì tòa nhà

Cong ty co phan Xay dung va Thuong mai Bac - Hà Nội

Giám Sát Bảo Trì Tòa Nhà/ Trung Tâm Thương Mại

Bình Dương

Nhân viên bảo trì Tòa nhà

Tp Hồ Chí Minh

Giám Sát Bảo Trì Tòa Nhà/ Trung Tâm Thương Mại

AEON DELIGHT (VIET NAM) CO., LTD. - Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên bảo trì tòa nhà

Cong ty Savills Viet Nam - Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Trưởng phòng bảo trì (tòa nhà)

Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Kỹ Thuật - Bảo Trì Tòa Nhà

Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Kỹ Thuật - Bảo Trì Tòa Nhà

Cong Ty TNHH Xay Dung - Thuong Mai - Dich - Việt Nam

Technician - Nhân Viên Kĩ Thuật Điện Lạnh Bảo Trì Tòa Nhà

Tp Hồ Chí Minh

Trưởng phòng Kỹ thuật - bảo trì tòa nhà

Hà Nội

Technician - Nhân Viên Kĩ Thuật Điện Lạnh Bảo Trì Tòa Nhà

Cong Ty TNHH Savills Viet Nam - Việt Nam

Trưởng phòng Kỹ thuật - bảo trì tòa nhà

Hà Nội

Nhân Viên Kỹ Thuật Bảo Trì Tòa Nhà

Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Kỹ Thuật Bảo Trì Tòa Nhà

Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Kỹ Thuật Bảo Trì Tòa Nhà

Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên bảo trì điện lạnh tòa nhà 29

Savills Vietnam - Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên Kỹ thuật bảo trì tòa nhà

Cong ty TNHH MTV DV QL Toan Tam - Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>