15973  

việc làm bao tri toa nha

  

Thưc Tập Sinh Có Lương Kỹ Thuật - Bảo Trì Tòa Nhà

Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Kỹ Thuật - Bảo Trì Tòa Nhà

Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Kỹ Thuật - Bảo Trì Tòa Nhà

Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Bảo Trì Toà Nhà

Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kỹ Thuật - Bảo Trì Tòa Nhà

Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Bảo Trì Tòa Nhà

Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Kỹ Thuật - Bảo Trì Tòa Nhà

Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Kỹ Thuật Bảo Trì Tòa Nhà (Aeon Mall Bình Dương)

Bình Dương

Nhân Viên Kỹ Thuật Bảo Trì Tòa Nhà (TTTM Aeon Mall)

Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Kỹ Thuật Bảo Trì Tòa Nhà (TTTM Aeon Mall Tân Phú)

Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Kỹ Thuật Bảo Trì Tòa Nhà

Tp Hồ Chí Minh

Trưởng Phòng Bảo Trì (tòa Nhà)

Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Kĩ Sư Bảo Trì Tòa Nhà

Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Kỹ Thuật Bảo Trì Tòa Nhà

Tp Hồ Chí Minh - 3.500.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kỹ Thuật/ Bảo Trì Tòa Nhà

Tp Hồ Chí Minh

Giám Sát Kỹ Thuật/ Bảo Trì Tòa Nhà

Tp Hồ Chí Minh

Cơ khí/Kĩ thuật ứng dụng - Nhân Viên Bảo Trì Tòa Nhà Văn Phòng

Cong ty Co phan Phat trien Bat Dong San Phat - Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Bảo Trì Tòa Nhà

Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Kỹ Thuật Bảo Trì Tòa Nhà

Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kỹ Thuật Bảo Trì Tòa Nhà Văn Phòng

Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>