Việc làm bao tri may cong nghiep tại Quảng Trị

Các khu vực

Việt Nam

Bắc Trung Bộ

 Quảng Trị

Các tìm kiếm gần nhất
1 đến 12 trong 12 việc làm  

Nhân Viên Hành Chính (Làm Việc Tại Quảng Trị)

Quảng Trị

Nhân Viên Hành Chính (Làm Việc Tại Quảng Trị)

Tieng Viet - Quảng Trị

FPT Telecom Quảng Trị - Tuyển Nhân Viên Kỷ Thuật Tại Quảng Trị

Quảng Trị - 3.000.000-4.000.000₫ một tháng

FPT Telecom Tuyển Dụng Nhân Viên Kiểm Soát Chất Lượng (qa) Tại Quảng Trị

Quảng Trị

NHÂN VIÊN KẾ TOÁN LÀM VIỆC TẠI QUẢNG TRỊ

Tieng Viet - Quảng Trị

Nhân Viên Giao Hàng Tại Quảng Trị

Đông Hà - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Giao Hàng : Quảng Bình + Quảng Trị

Quảng Bình - Quảng Trị - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Ngân hàng/Chứng khoán/Đầu tư - [Maritime Bank] Nhân Viên Kinh Doanh Toàn Quốc

Quan tri nguon nhan luc M-Talent - Hà Đông - Đông Hà - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Phụ Tùng

Quảng Trị

Nhân Viên Kiểm Soát Chất Lượng (qa)

Quảng Trị

Phòng Dự Án Tuyển Nhân Viên Kinh Doanh Làm Tại Đông Hà - Vũng Áng

Đông Hà - 5.000.000-8.000.000₫ một tháng

Quản Lý Xưởng Dệt

Quảng Trị