13  

việc làm bao tri may cong nghiep tại Quảng Trị

  
Các khu vực

Việt Nam

Bắc Trung Bộ

 Quảng Trị

Các tìm kiếm gần nhất

Thợ Sửa Chữa Máy Công Trình

Hà Nội - Đông Hà

Thợ Sửa Chữa Máy Công Trình

Hà Nội - Đông Hà

Trình dược viên khảo sát thị trường tỉnh Quảng Trị

Cong ty TNHH Dau Tu & Thuong Mai Nhan Hung - Quảng Trị - 10.000.000₫ một tháng

FPT Telecom Quảng Trị - Tuyển nhân viên thu cước dịch vụ tại nhà

Đông Hà

FPT Telecom Tuyển Dụng Nhân Viên Kiểm Soát Chất Lượng (qa) Tại Quảng Trị

Quảng Trị

FPT Telecom Quảng Trị - Tuyển Nhân Viên Kỷ Thuật Tại Quảng Trị

Quảng Trị - 3.000.000-4.000.000₫ một tháng

Kỹ Sư Xây Dựng, Kỹ thuật Công

Hà Đông - Đông Hà

Môi trường/Xử lý chất thải - Trưởng Phòng Tư Vấn Môi Trường Tại Hn

Cong ty CP Xay Dung va Cong Nghe Moi Truong - Hà Đông - Đông Hà - 10.000.000₫ một tháng

PHIÊN DỊCH/TRỢ LÝ GIÁM ĐỐC

Quảng Trị

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Quảng Trị

Quản Lý Trung Tâm Anh Ngữ

Hà Nội - Đông Hà

Quản Lý Trung Tâm Anh Ngữ

Hà Nội - Đông Hà

Phòng Dự Án Tuyển Nhân Viên Kinh Doanh Làm Tại Đông Hà - Vũng Áng

Đông Hà - 5.000.000-8.000.000₫ một tháng