Việc làm bao tri may cong nghiep tại Quảng Trị

Các khu vực

Việt Nam

Bắc Trung Bộ

 Quảng Trị

Các tìm kiếm gần nhất
1 đến 16 trong 16 việc làm  

Công Nhân May

TONG CONG TY CP DET MAY HOA THO - Quảng Trị

Công Nhân May

TONG CONG TY CP DET MAY HOA THO - Quảng Trị

FPT Telecom Tuyển Dụng Nhân Viên Kiểm Soát Chất Lượng (qa) Tại Quảng Trị

Quảng Trị

FPT Telecom Quảng Trị - Tuyển Nhân Viên Kỷ Thuật Tại Quảng Trị

Quảng Trị - 3.000.000-4.000.000₫ một tháng

Trưởng Bộ Phận Kỹ Thuật - [ Trần Anh Quảng Trị ]

Quảng Trị - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân Viên May mẫu

TONG CONG TY CP DET MAY HOA THO - Quảng Trị

Nhân Viên May mẫu

TONG CONG TY CP DET MAY HOA THO - Quảng Trị

Dệt may - Chuyên Viên Nhân Sự

CONG TY TNHH MTV DUNG CU DU LICH JINQUAN VIET - Quảng Trị - 15.000.000-20.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Rập, Sơ đồ, Định mức

TONG CONG TY CP DET MAY HOA THO - Quảng Trị

Nhân Viên Rập, Sơ đồ, Định mức

TONG CONG TY CP DET MAY HOA THO - Quảng Trị

Điện/Điện tử/Điện lạnh - [Samsung] Nhân Viên Field Operation Executive Khu Vực Miền Trung

CONG TY TNHH ACACY - Quảng Trị

Quan hệ đối ngoại - [Samsung] Nhân Viên Field Operation Executive Khu Vực Miền Trung

CONG TY TNHH ACACY - Quảng Trị

NGHIÊN CỨU VIÊN

Hà Nội - Đông Hà

Phòng Dự Án Tuyển Nhân Viên Kinh Doanh Làm Tại Đông Hà - Vũng Áng

Đông Hà - 5.000.000-8.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kiểm Soát Chất Lượng (qa)

Quảng Trị

QA Team Leader Link

Huế - Quảng Trị - 600-1.000 $ một tháng