19740  

việc làm bao tri may cong nghiep

  

Nhân Viên Bảo Trì Máy May Công Nghiệp

Cong ty TNHH may Vinatex Bong Son - Bình Định - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Bảo Trì Máy Công Nghiệp

CONG TY TNHH THIET BI VA DICH VU LAM SACH - Hà Nội - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Trang thiết bị công nghiệp - Thợ Bảo Trì Máy May

CONG TY THOI TRANG MOT QUOC TE - Việt Nam

Nhân Viên Bảo Trì Máy Công Nghiệp

CONG TY TNHH THIET BI VA DICH VU LAM SACH - Hà Nội - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Bảo Trì Máy Công Nghiệp

CONG TY TNHH THIET BI VA DICH VU LAM SACH - Hà Nội - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Trang thiết bị công nghiệp - Nhân Viên Kỹ Thuật Bảo Trì Máy

CONG TY TNHH TM DV VINH PHONG - Tp Hồ Chí Minh

Trang thiết bị công nghiệp - Nhân Viên Kỹ Thuật Bảo Trì Máy

CONG TY TNHH TM DV VINH PHONG - Tp Hồ Chí Minh

Trang thiết bị công nghiệp - Nhân Viên Vận Hành Và Bảo Trì Máy

Cong ty TNHH TM DV Tan Hiep Phat - Vinh

Trang thiết bị công nghiệp - Thợ Bảo Trì Máy May

CONG TY THOI TRANG MOT QUOC TE - Việt Nam

Sản xuất/Vận hành sản xuất - Thợ Bảo Trì Máy May Công Nghiệp

Cong Ty TNHH Quoc Te Truong Hy - Tp Hồ Chí Minh

Trang thiết bị công nghiệp - Nhân Viên Vận Hành Máy - Bảo Trì Máy

Cong ty TNHH TM DV Tan Hiep Phat - Vinh

Trang thiết bị công nghiệp - Nhân Viên Kỹ Thuật Bảo Trì Máy Nén Khí

Cong ty TNHH ISU VINA - Đồng Nai

Nhân Viên Bảo Trì Máy Công Nghiệp

Hà Nội - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kỹ Thuật Bảo Trì Máy Nén Khí Công Nghiệp

Hà Nội

Nhân Viên Sửa Chữa, Bảo Trì Máy Công Nghiệp

Việt Nam

Nhân Viên Kỹ Thuật Bảo Trì Máy Nén Khí Công Nghiệp

Hà Nội

Nhân Viên Sửa Chữa, Bảo Trì Máy Công Nghiệp

Việt Nam

Nhân Viên Bảo Trì Máy May Công Nghiệp

Bình Định - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Bảo Trì Máy Công Nghiệp

Hà Nội

Nhân Viên Bảo Trì Điện-Máy Công Nghiệp

Long An - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>