65594  

việc làm bao tri may cong nghiep

  

Nhân viên bảo trì, Bảo dưỡng máy móc công nghiệp

Cong Ty TNHH Co Khi Cong Nghiep Sai Gon - Tp Hồ Chí Minh

Thợ bảo trì máy may công nghiệp

Cong ty TNHH may mac thuong mai Mai Lan Anh - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên bảo trì máy may công nghiệp

Cong ty TNHH may mac thuong mai Mai Lan Anh - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên sửa chữa, bảo trì máy may công nghiệp

Cong ty TNHH may thoi trang Thai Binh - Phú Thọ - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Thợ bảo trì máy may công nghiệp

Doanh nghiep tu nhan Viet Trieu - Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Bảo Trì Máy May Công Nghiệp

Linh vuc det may - Bình Dương

Nhân viên Bảo trì máy may công nghiệp

Cong ty TNHH Son Tung - Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên Bảo trì máy may công nghiệp 22

Cong ty TNHH NTI - Bình Dương

Thợ Bảo trì máy - PLC công nghiệp

Cong ty TNHH Mot thanh vien dau tu va thuong - Tp Hồ Chí Minh

Thợ Bảo trì máy - PLC công nghiệp 22

Cong ty TNHH Mot thanh vien dau tu va thuong - Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Bảo Trì Máy May Công Nghiệp

Cong Ty TNHH K&L - Việt Nam

Nhân viên Bảo trì máy may công nghiệp 03

Cong ty TNHH Son Tung - Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên bảo trì máy may công nghiệp

Cong ty TNHH SX TM DV Tam Huynh - Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Bảo Trì Máy May Công Nghiệp

Cong Ty CP Nhua Vinh Hoa - Việt Nam

Nhân viên bảo trì máy may công nghiệp

Cong ty CP nhua Vinh Hoa - Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên bảo trì máy may công nghiệp

Cong ty CP nhua Vinh Hoa - Tp Hồ Chí Minh

Trang thiết bị công nghiệp - Cần Tuyển Gấp 02 Nhân Viên Bảo Trì Máy Móc

CONG TY TNHH TU VAN KY THUAT BACH PHUONG - Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên bảo Trì máy may công nghiệp

Cong ty Duc Hai - Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên bảo trì máy may công nghiệp

Cong ty TNHH SX TM DV Ngoc Phuc - Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Kỹ sư sửa chữa/ bảo trì máy cơ khí công nghiệp

Cong ty TNHH OKS Viet Nam - Hà Nội

trang:     1 | 2 | 3    >>