6801  

việc làm bao tri mac mac

  

Giám đốc sản xuất May mặc

Cong ty TNHH Hoang Cago - Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên bảo trì - Kỹ thuật

Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Bảo Trì- Kỹ Thuật

Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Bảo Trì- Kỹ Thuật

Tp Hồ Chí Minh

Chuyên Viên Quản Trị Rủi Ro Mảng Bảo Hiểm

Hà Nội

Phó phòng Bảo trì cơ điện

Cong ty TNHH San xuat Dich vu Thuong mai Minh - Tp Hồ Chí Minh - 10.000.000₫ một tháng

Nhân viên bảo trì điện

CONG TY TNHH LE LONG VIET NAM - Long An - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân viên bảo trì điện lạnh

Cong ty TNHH Phuong Hoang - Bình Phước - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên QA/Bảo Trì/ Sản xuất

Cong ty Co Phan FAB-9 Viet Nam - Bình Dương

Nhân viên bảo trì máy lạnh

Cong ty co phan MecPlus - Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Công Ty Điện Tử Maitel Tuyển Nhân Viên Lắp Đặt, Bảo Trì Camera

Hà Nội

Công Ty Điện Tử Maitel Tuyển Nhân Viên Lắp Đặt, Bảo Trì Camera

Hà Nội

Nhân viên bảo trì điện công nghiệp

Cong ty TNHH TM SX DV Tran Hiep Thanh - Tây Ninh - 10.000.000₫ một tháng

Cơ khí/Kĩ thuật ứng dụng - Nhân Viên Bảo Trì

Cong ty TNHH Chinh Viet - Tp Hồ Chí Minh

Điện/Điện tử/Điện lạnh - Nhân Viên Bảo Trì

Cong ty TNHH Chinh Viet - Tp Hồ Chí Minh

Giày da/Thuộc da - Nhân Viên Bảo Trì

Cong ty TNHH Chinh Viet - Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên bảo trì

Cong ty Co phan Quoc te Dai Duong O S - Long An - 10.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Bảo Trì Điện Lạnh

Bình Dương - 5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Lắp Đặt, Bảo Trì Camera

Hà Nội

Nhân viên bảo trì điện 04

Cong ty TNHH Nut Ly Minh - Tp Hồ Chí Minh

trang:     1 | 2 | 3    >>