10394  

việc làm bao tri mac mac

  

Nhân viên cơ điện - Bảo trì máy

Cong Ty TNHH SX Nhan Mac Nhat Quang - Tp Hồ Chí Minh

Tổ trưởng bảo trì máy may

Cong ty TNHH san xuat hang may mac ESQUEL Viet - Hòa Bình

Nhân viên bảo trì máy may công nghiệp

Cong ty TNHH may mac thuong mai Mai Lan Anh - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Tổ trưởng tổ bảo trì, sửa chữa máy may

Cong ty may mac Thao Quynh - Tp Hồ Chí Minh - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Nhân viên bảo trì máy may

Cong ty TNHH MTV may mac Binh Duong (May 3/2) - Bình Dương

Tổ Trưởng bảo trì máy may

Cong ty may mac Thao Quynh - Tp Hồ Chí Minh - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Bảo Trì (Biết Hàn)

Cong Ty Co Phan Quoc Te Dai Duong O S - Việt Nam

Chuyên Viên Vận Hành & Bảo Trì Mạng Truyền Dẫn Quang

Tp Hồ Chí Minh

Chuyên Viên Vận Hành & Bảo Trì Mạng Truyền Dẫn Quang 16

FPT Telecom - Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Bảo Trì (Ngành May)

CONG TY TNHH VIKING VIET NAM - Việt Nam

Chuyên Viên Vận Hành & Bảo Trì Mạng Truyền Dẫn Quang

FPT Telecom - Việt Nam

Nhân Viên Kỹ Thuật - Bảo Trì

Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Kỹ Thuật - Bảo Trì

Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Kỹ Thuật - Bảo Trì

Tp Hồ Chí Minh

Sản xuất/Vận hành sản xuất - Nhân Viên Bảo Trì Máy May Công Nghiệp

Cong ty TNHH Worldon (Viet Nam) - Việt Nam

Tổ Trưởng Bảo Trì (Làm việc tại Vĩnh Long)

Cong Ty CP Det May - DT - TM Thanh - Vĩnh Long

NV Bảo Trì Sản Phẩm

Cong ty TNHH Co Khi Viet - Việt Nam

Nhân Viên Bảo Trì Điện Lạnh

Tp Hồ Chí Minh

Kho vận/Vật tư - Nhân Viên Bảo Trì Máy May Công Nghiệp

Cong ty TNHH Worldon (Viet Nam) - Việt Nam

Nhân viên Xây dựng Bảo trì tại Hòa Bình 07

Cong ty Co phan The Gioi Di Dong - Hòa Bình

trang:     1 | 2 | 3    >>