7872  

việc làm bao tri mac mac

  

Quản Lý Nghiệp Vụ May Mặc - Merchandising Manager

Cong Ty TNHH May Mac TopTex - Đồng Nai

Quản Lý QA/QC May Mặc - QA/QC Manager (Garment Field)

Cong Ty TNHH May Mac TopTex - Đồng Nai

Nhân Viên Bảo Trì - Kỹ Thuật

Toa nha Su kien Gala Royale - Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Bảo Trì - Kỹ Thuật

Toa nha Su kien Gala Royale - Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Bảo Trì - Kỹ Thuật

Toa nha Su kien Gala Royale - Tp Hồ Chí Minh

Trưởng Nhóm Kỹ Thuật - Bộ Phận Dịch Vụ Bảo Trì

Hà Nội - 12.000.000-18.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Lắp Đặt, Vận Hành, Bảo Hành, Bảo Trì

Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Lắp Đặt, Vận Hành, Bảo Hành, Bảo Trì

Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên lắp đặt, vận hành, bảo hành, bảo trì

Cong ty Co phan Alphatech Viet Nam - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên lắp đặt, vận hành, bảo hành, bảo trì

Cong ty Co phan Alphatech Viet Nam - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Trưởng nhóm Kỹ Thuật – Bộ phận Dịch vụ bảo trì

Cong Ty CP Appliancz Viet Nam - Hà Nội

Công Ty Điện Tử Maitel Tuyển Nhân Viên Lắp Đặt, Bảo Trì Camera

Hà Nội

Sun Group Tuyển Vị Trí Nhân Viên Bảo Trì, Kỹ Thuật

Hà Nội

Nhân viên lắp đặt, vận hành, bảo hành, bảo trì

Tat ca Muc luong - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên lắp đặt, vận hành, bảo hành, bảo trì

Tat ca Muc luong - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Kỹ Sư Bảo Trì Máy Phát (genset, Generator)

Hà Nội

Công Ty Điện Tử Maitel Tuyển Nhân Viên Lắp Đặt, Bảo Trì Camera

Hà Nội

Nhân Viên Bảo Trì Điện Lạnh

Đông Xoài - 4.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Bảo Trì

CONG TY TNHH SAN XUAT GACH MEN KING MINH - Đồng Nai - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Bảo Trì, Kỹ Thuật

Hà Nội - Lào Cai

trang:     1 | 2 | 3    >>