9404  

việc làm bao tri mac mac

  

Thợ bảo trì máy may công ngjhiệp

Cong ty TNHH May mac Thuong mai Lan Anh - Tp Hồ Chí Minh - 10.000.000₫ một tháng

Thợ bảo trì máy may

Cong ty TNHH may mac thuong mai Mai Lan Anh - Tp Hồ Chí Minh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân viên bảo trì

Cong Ty TNHH SX Nhan Mac Nhat Quang - Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên bảo trì

CONG TY TNHH SX NHAN MAC NHAT QUANG - Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Bảo Trì Điện

Tp Hồ Chí Minh

Chuyên Viên Vận Hành và Bảo Trì Mạng Truyền Dẫn Quang

FPT Telecom - Tp Hồ Chí Minh

Chuyên Viên Vận Hành và Bảo Trì Mạng Truyền Dẫn Quang

Tp Hồ Chí Minh

Bưu chính viễn thông - Nhân Viên Kỹ Thuật - Bảo Trì Điện

Cong Ty TNHH Vien Thong Niem Tin Viet - Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Kỹ Thuật - Bảo Trì Điện

Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Cơ khí/Kĩ thuật ứng dụng - Nhân Viên Kỹ Thuật - Bảo Trì Điện

Cong Ty TNHH Vien Thong Niem Tin Viet - Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Bảo Trì

Bắc Giang

Điện/Điện tử/Điện lạnh - Nhân Viên Kỹ Thuật - Bảo Trì Điện

Cong Ty TNHH Vien Thong Niem Tin Viet - Tp Hồ Chí Minh

QUAN LY/ TO TRUONG BAO TRI

CONG TY TNHH DEUCK WOO VIET NAM - Đồng Nai

Giám Sát Bảo Trì/ Maintenance Supervisor

Đồng Bằng Sông Hồng

Tuyển nhân viên bảo trì Cơ Khí

Cong Ty TNHH MTV XD Co Khi Gia Hoang - Tp Hồ Chí Minh

Trưởng Nhóm Kỹ Thuật - Bộ Phận Dịch Vụ Bảo Trì

Hà Nội - 600-1.200 $ một tháng

Trưởng nhóm kĩ thuật - Bộ phận dịch vụ bảo trì

Cong Ty Co Phan Appliancz Viet Nam - Hà Nội

Trưởng nhóm Kĩ Thuật - Bộ phận Dịch vụ Bảo Trì

Hà Nội

Điện/Điện tử/Điện lạnh - Trưởng Nhóm Kỹ Thuật - Bộ Phận Dịch Vụ Bảo Trì

AppliancZ Vietnam Joint Stock Company - Tp Hồ Chí Minh

TRƯỞNG BỘ PHẬN BẢO TRÌ

Tp Hồ Chí Minh

trang:     1 | 2 | 3    >>