8461  

việc làm bao tri mac mac

  

Thợ bảo trì máy may công ngjhiệp

Cong ty TNHH May mac Thuong mai Lan Anh - Tp Hồ Chí Minh - 10.000.000₫ một tháng

Nhân viên bảo trì

Cong Ty TNHH SX Nhan Mac Nhat Quang - Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên bảo trì

CONG TY TNHH SX NHAN MAC NHAT QUANG - Tp Hồ Chí Minh

Phó phòng bảo trì cơ điện

Cong ty TNHH San xuat Dich vu Thuong mai Minh - Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên bảo trì, bảo hành

Cong ty Co phan Alphatech Viet Nam - Hà Nội

Nhân Viên Bảo Trì Máy

Bình Dương

Nhân Viên Bảo Trì Máy

Bình Dương

Nhân Viên Kỹ Thuật Bảo Trì

Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Bảo Trì Máy

Bình Dương

HN] Kỹ Sư Bảo Hành, Bảo Trì Máy Móc ($415~)

Hà Nội - 415 $ một tháng

NHÂN VIÊN BẢO TRÌ (Cơ - Điện - Điện Lạnh), PARKSON ĐÀ NẴNG

Đà Nẵng

nhân viên bảo trì

Cong ty TNHH K va L - Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Kỹ Thuật Bảo Trì

Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Kỹ Thuật Bảo Trì

Tp Hồ Chí Minh

Quản lý bộ phận bảo trì

CONG TY TNHH MAY DAI TIEN PHAT - Tp Hồ Chí Minh - 10.000.000₫ một tháng

Nhân viên bảo trì

CONG TY CO PHAN MAY ZENTA - Tp Hồ Chí Minh

Chuyên Viên Vận Hành và Bảo Trì Mạng Truyền Dẫn Quang

FPT Telecom - Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên bảo trì máy may

Cong ty CP SX-KD XNK Binh Thanh - Tp Hồ Chí Minh

Chuyên Viên Vận Hành và Bảo Trì Mạng Truyền Dẫn Quang

Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên kỹ thuật - vận hành và bảo trì mạng truyền dẫn quang

FPT Telecom Ho Chi Minh - Tp Hồ Chí Minh

trang:     1 | 2 | 3    >>