813  

việc làm bao tri khach san tại Đà Nẵng

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Bảo Trì Sân Cỏ ( Lao Động Phổ Thông )

Đà Nẵng

Nhân viên bảo vệ Khách sạn - Security Officer

Essence Hotels Group - Đà Nẵng

Trưởng bộ phận bảo trì 04

Cong ty Co phan Dich vu Cap treo Ba Na - Đà Nẵng

Thư ký bảo trì 04

Cong ty Co phan Dich vu Cap treo Ba Na - Đà Nẵng

Nhân viên bảo trì 04

Cong ty Co phan Dich vu Cap treo Ba Na - Đà Nẵng

Lễ tân khách sạn

Khach san Anh Duong 2 - Đà Nẵng

Lễ tân Khách sạn

Khach san Song Xanh - Đà Nẵng

Quản Lý Khách Sạn

Đà Nẵng

Nhân Viên Lễ Tân Khách Sạn

Sun River Hotel - Đà Nẵng

Tổ trưởng an ninh khách sạn 08

Cong ty Co phan Dich vu Cap treo Ba Na - Đà Nẵng

Kiểm tra kiểm soát nội bộ - Nhà hàng / khách sạn

Đà Nẵng

Nhân viên an ninh khách sạn 04

Cong ty Co phan Dich vu Cap treo Ba Na - Đà Nẵng

Kiểm tra kiểm soát nội bộ - Nhà hàng / khách sạn

Đà Nẵng

Nhân viên làm vườn trong khách sạn

Essence Hotels Group - Đà Nẵng - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân viên lễ tân Khách sạn - Receptionist

Essence Hotels Group - Đà Nẵng

Nhân viên lễ tân khách sạn

Sun River Hotel - Đà Nẵng

Điều hành du lịch, khách sạn

Cong ty co phan tu van va dau tu UTI - Đà Nẵng

Lễ tân khách sạn

Sun River Hotel - Đà Nẵng

Trưởng Bộ Phận Thể Thao, Giải Trí Và Tổ Chức Sự Kiện

Đà Nẵng

Trưởng Bộ Phận Thể Thao, Giải Trí Và Tổ Chức Sự Kiện

Đà Nẵng

trang:     1 | 2 | 3    >>