27699  

việc làm bao tri khach san

  

Điện/Điện tử/Điện lạnh - Tổ Trưởng Kỹ Thuật - Bảo Trì Khách Sạn 3 Sao

CONG TY TNHH DAU TU QUAN LY CITITEL - Tp Hồ Chí Minh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Xây dựng - Tổ Trưởng Kỹ Thuật - Bảo Trì Khách Sạn 3 Sao

CONG TY TNHH DAU TU QUAN LY CITITEL - Tp Hồ Chí Minh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Kỹ thuật viên bảo trì (lĩnh vực nhà hàng khách sạn)

Tat ca Muc luong - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Bảo Trì Điện - Nước Khách Sạn

Bình Định

Kỹ thuật viên bảo trì khách sạn

Tat ca Muc luong - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên bảo trì khách sạn

Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên bảo trì ( có kinh nghiệm về bảo trì khách sạn)

Tp Hồ Chí Minh

Bảo Vệ Khách Sạn Kiêm Bảo Trì

Tp Hồ Chí Minh

Bảo Vệ Khách Sạn Kiêm Bảo Trì

Đà Nẵng

Nhân Viên Bảo Trì Khách Sạn 3 Sao

Tp Hồ Chí Minh

NHÂN VIÊN BẢO TRÌ KHÁCH SẠN

Tp Hồ Chí Minh

Điện/Điện tử/Điện lạnh - Kỹ Thuật Bảo Trì - Trưởng CA Sản Xuất

CONG TY CP HOA CHAT TP HCM - Tp Hồ Chí Minh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Cơ khí/Kĩ thuật ứng dụng - Kỹ Thuật Bảo Trì - Trưởng CA Sản Xuất

CONG TY CP HOA CHAT TP HCM - Tp Hồ Chí Minh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Sản xuất/Vận hành sản xuất - Kỹ Thuật Bảo Trì - Trưởng CA Sản Xuất

CONG TY CP HOA CHAT TP HCM - Tp Hồ Chí Minh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Điện/Điện tử/Điện lạnh - Kỹ Thuật Bảo Trì - Trưởng CA Sản Xuất

CONG TY CP HOA CHAT TP HCM - Tp Hồ Chí Minh - Bình Dương - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Cơ khí/Kĩ thuật ứng dụng - Kỹ Thuật Bảo Trì - Trưởng CA Sản Xuất

CONG TY CP HOA CHAT TP HCM - Tp Hồ Chí Minh - Bình Dương - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Sản xuất/Vận hành sản xuất - Kỹ Thuật Bảo Trì - Trưởng CA Sản Xuất

CONG TY CP HOA CHAT TP HCM - Tp Hồ Chí Minh - Bình Dương - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Sản xuất/Vận hành sản xuất - Nhân Viên Bảo Trì Cơ Điện - Xưởng Sản Xuất

CONG TY TNHH SX - CK - TM CHAN THAI - Tp Hồ Chí Minh

Sản xuất/Vận hành sản xuất - Nhân Viên Bảo Trì Kỹ Thuật Điện Lạnh

ZEN PLAZA - Tp Hồ Chí Minh

Sản xuất/Vận hành sản xuất - Nhân Viên Bảo Trì Máy Móc

CONG TY TNHH PHUONG YEN - Long An - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>