536  

việc làm bao tri dien tại Long An

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Giám sát bảo trì điện

Long An - 14.000.000-18.000.000₫ một tháng

Giám sát bảo trì điện

Long An - 14.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Bảo Trì Cơ Điện

Long An

Tổ Trưởng Tổ Bảo Trì Cơ Điện

Long An

Nhân Viên Bảo Trì Cơ Điện

Long An

Tổ Trưởng Tổ Bảo Trì Cơ Điện

Long An

Nhân Viên Bảo Trì Điện - Cơ Khí

Long An - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Bảo Trì Điện

Long An

Nhân Viên Bảo Trì Cơ- Điện

Long An

Nhân Viên Bảo Trì Cơ Điện

Long An - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

NV Bảo Trì Điện Công Nghiệp

Long An

Nhân Viên Bảo Trì (Cơ - Điện CN Biết Hàn)

Long An - 4.000.000-5.000.000₫ một tháng

Cơ khí/Kĩ thuật ứng dụng - Nhân Viên Bảo Trì Cơ Khí

Cong ty Co phan Bao bi A Chau - Long An

Sản xuất/Vận hành sản xuất - Nhân Viên Bảo Trì Cơ Khí

Cong ty Co phan Bao bi A Chau - Long An

Thợ đứng máy dập ,bảo trì máy dập

Cong ty Chinh Dai Long An - Long An

Nhân viên bảo trì văn phòng

Cong ty TNHH Dong Nam A - Long An - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân viên bảo trì

Cong ty TNHH Dong Nam A - Long An - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Thợ đứng máy dập ,bảo trì máy dập

Cong ty Chinh Dai Long An - Long An

Nhân Viên Bảo Trì

Long An - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên bảo trì

CONG TY CO PHAN NONG NGHIEP HP - Long An - Tp Hồ Chí Minh

trang:     1 | 2 | 3    >>