522  

việc làm bao tri dien tại Long An

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Nhân Viên Bảo Trì Cơ/Điện

Long An

Nhân Viên Bảo Trì Điện

Cong Ty Co Phan Phan Bon Ha Lan - Long An

Giám Sát Bảo Trì Điện

Long An

Nhân Viên Bảo Trì Điện

Long An - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Giám Sát Bảo Trì Điện

Long An

Giám Sát Bảo Trì Điện

Long An

Nhân Viên Bảo Trì Cơ Điện

Long An - 6.000.000-8.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Bảo Trì Cơ Điện (04 người)

Cty TNHH TM & SX Tan Hung Co - Long An

Giám sát bảo trì điện

Long An - 14.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Bảo Trì Cơ Điện

Long An

Tổ Trưởng Tổ Bảo Trì Cơ Điện

Long An

Tổ Trưởng Tổ Bảo Trì Cơ Điện

Long An

Nhân Viên Bảo Trì (Cơ - Điện CN Biết Hàn)

Long An - 4.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Bảo Trì Cơ Điện

Long An - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Bảo Trì Điện - Cơ Khí

Long An - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Bảo Trì Cơ Điện

Long An

Nhân Viên Bảo Trì Cơ- Điện

Long An

Trưởng bộ phận bảo trì

Long An

Nhân viên Bảo trì sửa chữa

Cong ty CP Nhua Tan Dai Hung - Long An - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên bảo trì

Cong ty TNHH Dong Nam A - Long An - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>