554  

việc làm bao tri dien tại Long An

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Nhân Viên Bảo Trì Điện

Long An - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Bảo Trì Điện

Long An

Nhân Viên Bảo Trì Điện

Long An

Nhân Viên Bảo Trì Cơ Điện

Long An

Nhân Viên Bảo Trì Điện

Long An

Nhân Viên Bảo Trì Điện

Long An

Nhân Viên Bảo Trì Điện - Cơ Khí

Long An - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Tổ Trưởng Tổ Bảo Trì Cơ Điện

Long An

Nhân Viên Bảo Trì Cơ- Điện

Long An

Nhân Viên Bảo Trì Cơ Điện (Thu Nhập 6 - 10 Triệu/Tháng)

Long An - 6.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Bảo Trì Cơ Điện (Thu Nhập 6 - 10 Triệu/Tháng)

Long An - 6.000.000-10.000.000₫ một tháng

Điện/Điện tử/Điện lạnh - Nhân Viên Bảo Trì - Cơ Điện

Cong ty TNHH MTV TMSX Lac Long - Long An

Tổ Trưởng Bảo Trì Cơ Điện

Long An - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Bảo Trì Cơ Điện

Long An - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Bảo Trì Điện

Long An - 3.000.000-3.500.000₫ một tháng

Nhân Viên Bảo Trì Cơ Điện

Long An

Nhân viên Bảo trì sửa chữa

Cong ty Co phan Kim Tin Long An - Long An

Nhân viên Bảo trì sửa chữa

Cong ty Co phan Kim Tin Long An - Long An

Nhân viên Bảo trì sửa chữa

Cong ty Co phan Kim Tin Long An - Long An

Kho vận/Vật tư - Nhân Viên Bảo Trì

Cong Ty Co Phan Co Khi - Xay Dung - - Long An - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>