1056  

việc làm bao tri dien tại Đồng Nai

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Thợ sữa chữa, bảo trì điện,lạnh công nghiêp

CONG TY TNHH DIEN LANH HON - Đồng Nai

Nhân Viên Bảo Trì Điện

Đồng Nai

Nhân Viên Bảo Trì Điện - Cơ Khí

Đồng Nai

Nhân Viên Bảo Trì, Sửa Chữa Dụng Cụ Điện

Đồng Nai

Nhân Viên Bảo Trì Điện Lạnh

Biên Hòa - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Trưởng Bộ Phận Bảo Trì Điện

Đồng Nai

Nhân Viên Bảo Trì Điện

Đồng Nai

Nhân Viên Bảo Trì Điện

Đồng Nai - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Maintenance Staff (nhân Viên Bảo Trì Điện Lạnh)

Đồng Nai

Tuyển Gấp Nhân Viên Bảo Trì Điện Cơ/ Máy Sợi Làm Giờ Hành Chính

Đồng Nai - 4.000.000-5.000.000₫ một tháng

Tuyển Gấp Tổ Trưởng Bảo Trì Điện Nhà Máy Sợi

Đồng Nai

Tuyển Gấp Trung Cấp Điện - Bộ Phận Bảo Trì

Đồng Nai

Đội Trưởng Bảo Trì Điện

Nha May Xi Mang Cong Thanh - Đồng Nai

Điện/Điện tử/Điện lạnh - Nhân Viên Bảo Trì Điện

Hyosung Viet Nam - Đồng Nai - 300-500 $ một tháng

Nhân viên bảo trì điện

Cong ty co phan Vuong Hai - Đồng Nai - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Điện/Điện tử/Điện lạnh - Kỹ Sư Bảo Trì

Cty TNHH Co Khi Va Xay Dung Dong Son - Đồng Nai

Trang thiết bị công nghiệp - Nhân Viên Bảo Trì Sửa Chữa Dụng Cụ Điện

Cong ty TNHH TM DV XD Hiep Phat - Đồng Nai

Trưởng bộ phận bảo trì điện

Cong ty TNHH SX TM Vinh Truong Phat - Đồng Nai - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân viên bảo trì điện

Cong Ty TNHH Ho Nai - Đồng Nai

Nhân viên Sửa chữa Bảo trì Cơ/Điện

Nha may Xi mang Cong Thanh - Nhon Trach - Đồng Nai

trang:     1 | 2 | 3    >>