943  

việc làm bao tri dien tại Đồng Nai

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Tổ Trưởng Bảo Trì Điện

Đồng Nai

Nhân Viên Bảo Trì Điện

Biên Hòa - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Bảo Trì Điện

Đồng Nai - 4.000.000-5.000.000₫ một tháng

Tổ trưởng bảo trì điện

Cong tyTNHH SX TM Vinh Truong Phat - Đồng Nai

Nhân viên bảo trì điện

Cong tyTNHH SX TM Vinh Truong Phat - Đồng Nai - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Tổ Trưởng Bảo Trì Điện

Biên Hòa - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Tổ trưởng bảo trì điện 16

Cong tyTNHH SX TM Vinh Truong Phat - Vinh - Đồng Nai

Nhân viên bảo trì điện 16

Cong tyTNHH SX TM Vinh Truong Phat - Vinh - Đồng Nai - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Tổ trưởng bảo trì điện

Đồng Nai

Nhân Viên Bảo Trì Điện

Đồng Nai - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Bảo Trì Điện

Đồng Nai

Tuyển Nhân viên bảo trì điện lạnh

Tp Hồ Chí Minh - Đồng Nai

Nhân Viên Bảo Trì Điện

Đồng Nai

Nhân Viên Bảo Trì Điện

Đồng Nai

Kỹ Sư Điện, Bảo Trì, Cơ Khí Chế Tạo Máy

Đồng Nai

Nhân viên sửa chữa, bảo trì 05

Cong ty TNHH Dien ma'y Phu' Nhuạn - Đồng Nai - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân viên sửa chữa, bảo trì

Trung tam dien may Phu Nhuan - Đồng Nai - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

NHÂN VIÊN BẢO TRÌ SỬA CHỮA

Đồng Nai

Maintenance Leader (Trưởng Phòng Kỹ Thuật-Bảo Trì)

Đồng Nai

Nhân Viên Vận Hành Và Bảo Trì Hệ Thống Utility

Đồng Nai

trang:     1 | 2 | 3    >>