870  

việc làm bao tri dien tại Đồng Nai

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Trưởng Bộ Phận Bảo Trì Điện Công Nghiệp

Biên Hòa - 10.000.000-12.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Bảo Trì Cơ Điện

Đồng Nai

Tổ Trưởng Bảo Trì Điện

Đồng Nai

Tổ Trưởng Bảo Trì Điện

Đồng Nai

NHÂN VIÊN BẢO TRÌ (ĐIỆN /CƠ KHÍ) - NHƠN TRẠCH

Đồng Nai

NHÂN VIÊN BẢO TRÌ (ĐIỆN /CƠ KHÍ) - NHƠN TRẠCH

Cong Ty Co Phan Xi Mang Cong Thanh - Đồng Nai

Công Ty TNHH Ykk Việt Nam Tuyển Nhân Viên Bảo Trì Điện

Đồng Nai - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

NHÂN VIÊN BẢO TRÌ (ĐIỆN /CƠ KHÍ) - NHƠN TRẠCH

Đồng Nai

Nhân Viên Bảo Trì Điện

Biên Hòa - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Kỷ Sư Điện, Bảo Trì Máy Móc

Đồng Nai - Lâm Đồng - 10.000.000-12.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Bảo Trì, Sửa Chữa Dụng Cụ Điện

Đồng Nai

Trưởng Bộ Phận Bảo Trì Điện

Đồng Nai

Nhân Viên Bảo Trì Điện

Đồng Nai

Tổ Trưởng Bảo Trì Điện

Đồng Nai

Tuyển Gấp Tổ Trưởng Bảo Trì Điện Nhà Máy Sợi

Đồng Nai

Tuyển Gấp Nhân Viên Bảo Trì Điện Cơ/ Máy Sợi Làm Giờ Hành Chính

Đồng Nai - 4.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Bảo Trì Điện

Đồng Nai - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Bảo Trì Điện - Cơ Khí

Đồng Nai

Nhân Viên Bảo Trì Điện

Đồng Nai - 4.000.000-5.000.000₫ một tháng

Kỹ Sư Điện, Bảo Trì, Cơ Khí Chế Tạo Máy

Đồng Nai

trang:     1 | 2 | 3    >>