1587  

việc làm bao tri dien tại Bình Dương

  
Các khu vực

Việt Nam

Đông Nam Bộ

 Bình Dương

Các tìm kiếm gần nhất

Nhân viên bảo trì điện lạnh

Perfetti Van Melle (Viet Nam) Limited - Bình Dương - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Kỹ Thuật Viên Bảo Trì Điện

Bình Dương

Electrial & Mechanical Supervisor /Giám Sát Bảo Trì Điện Và Cơ Khí

Bình Dương - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Giám Sát Bảo Trì Điện

Bình Dương

Electrial & Mechanical Supervisor /Giám sát bảo trì điện và cơ khí

Ngai Mee Packaging Industries Co., Ltd. - Bình Dương

Nhân viên cơ khí/cơ điện/bảo trì

Cong ty Co Phan Tap Doan Ky Nghe Go Truong - Bình Dương

nhân viên bảo trì điện tại công ty

Cong ty co phan che bien thuc pham Tan Viet - Bình Dương

Trưởng Phòng Bảo Trì Cơ Điện

Bình Dương

Nhân Viên Bảo Trì Điện Lạnh

Bình Dương - 5.000.000₫ một tháng

Trưởng Phòng Bảo Trì Cơ Điện

Bình Dương

NHÂN VIÊN BẢO TRÌ ĐIỆN LẠNH

Bình Dương

Nhân viên bảo trì điện lạnh

CONG TY TNHH PHUONG HOANG - Bình Dương - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Trang thiết bị công nghiệp - Kỹ Sư Điện - Bảo Trì Điện

Cong Ty TNHH Gom Su Minh Phat - Bình Dương

Nhân Viên Bảo Trì Điện Công Nghiệp

Bình Dương

Nhân viên bảo trì điện lạnh

CONG TY TNHHH PHUONG HOANG - Thủ Dầu Một - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Điện/Điện tử/Điện lạnh - Kĩ Thuật Viên Vận Hành, Bảo Trì_Bình Dương

Tap Doan Ngoc Nghia - Bình Dương

NV Bảo Trì Điện Lạnh

Bình Dương

Sản xuất/Vận hành sản xuất - Kỹ Sư Điện Kiêm Bảo Trì Máy Móc

Cong ty Co phan Ky thuat VIJA - Bình Dương

Nhân Viên Bảo Trì Điện

Bình Dương

Bưu chính viễn thông - Nhân Viên Bảo Trì Điện Thoại

Cong ty TNHH UNI - PRESIDENT Viet Nam - Bình Dương

trang:     1 | 2 | 3    >>