1897  

việc làm bao tri dien tại Bình Dương

  
Các khu vực

Việt Nam

Đông Nam Bộ

 Bình Dương

Các tìm kiếm gần nhất

Nhân viên bảo trì thiết bị điện, máy móc

Cong ty TNHH Nha Thep Tri Viet - Bình Dương

Kỹ sư điện tử- bảo trì máy 18

Cong ty TNHH Ko Ryo Vietnam - Bình Dương

Nhân viên bảo trì điện 17

Cong ty TNHH Shijar (Vn) - Bình Dương - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Điện/Điện tử/Điện lạnh - Nhân Viên Bảo Trì

Chi nhanh Cong ty CP Dau tu Dich vu Sai - Bình Dương

Tổ Trưởng Bảo Trì Điện Công Nghiệp

Bình Dương

Nhân Viên Bảo Trì Điện - Nước

Bình Dương - 4.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Bảo Trì (Điện)

Bình Dương

Thợ cơ điện bảo trì dây chuyền sản xuất 10

Cong ty Co phan Phuong Hoang - Bình Dương

Thợ Cơ Điện Bảo Trì

Bình Dương

Nhân Viên Cơ Điện - Bảo Trì Máy (Chỉ Sợi)

Bình Dương - 6.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Cơ Điện - Bảo Trì Máy (chỉ sợi)

Cong ty TNHH Sunjin Vina - Bình Dương

Nhân Viên Bảo Trì Điện- Cơ Khí

Bình Dương

Nhân Viên Bảo Trì Điện Tự Động

Bình Dương

Nhân Viên Bảo Trì Điện

Bình Dương - 4.000.000-6.000.000₫ một tháng

Nhân viên bảo trì điện, nước 28

Trung tam Cai nghien ma tuy Bo La - Bình Dương - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Cơ khí/Kĩ thuật ứng dụng - Tổ Trưởng Bảo Trì Điện Công Nghiệp

Hoa Keo Binh Thanh - Bình Dương

Điện/Điện tử/Điện lạnh - Tổ Trưởng Bảo Trì Điện Công Nghiệp

Hoa Keo Binh Thanh - Bình Dương

Kho vận/Vật tư - Tổ Trưởng Bảo Trì Điện Công Nghiệp

Hoa Keo Binh Thanh - Bình Dương

Nhân Viên Bảo Trì Điện

Bình Dương

Nhân viên bảo trì: Cơ khí - Điện - Điện lạnh

Cong ty TNHH Rebisco Viet Nam - Bình Dương

trang:     1 | 2 | 3    >>