2147  

việc làm bao tri dien tại Bình Dương

  
Các khu vực

Việt Nam

Đông Nam Bộ

 Bình Dương

Các tìm kiếm gần nhất

Nhân viên bảo trì điện lạnh

Cong ty TNHH Phuong Hoang - Bình Dương - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Trang thiết bị công nghiệp - Kỹ Sư Điện - Bảo Trì Điện

Cong Ty TNHH Gom Su Minh Phat - Bình Dương

Kỹ Sư Điện - Bảo Trì Điện

Bình Dương - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Trưởng Phòng Bảo Trì Cơ Điện

Bình Dương

Nhân viên bảo trì: Cơ khí - Điện - Điện lạnh

Cong ty TNHH Rebisco Viet Nam - Bình Dương - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Bảo Trì Điện Công Nghiệp

Cong ty TNHH Sarah - Bình Dương

Nhân Viên Bảo Trì Điện Công Nghiệp

Bình Dương

Nhân viên bảo trì điện 21

Cong ty TNHH MTV Quang Phuc - Bình Dương - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên bảo trì điện

Cong ty TNHH MTV Quang Phuc - Bình Dương - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Thợ bảo trì cơ điện 21

Cong ty lien doanh TNHH Farnese - Kim Chung - Bình Dương

Nhân viên bảo trì điện lạnh 16

Bình Dương - 5.000.000-8.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Bảo Trì Điện Nhà Máy

Bình Dương - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Bảo Trì Cơ Khí Và Bảo Trì Điện

Bình Dương - 5.500.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Bảo Trì Điện

Bình Dương - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

10 Nhân viên bảo trì Cơ Khí và 05 Nhân viên bảo trì điện

Cong ty Camso Viet Nam - Bình Dương

Trưởng Phòng Bảo Trì Cơ Điện

Bình Dương

Nhân Viên Bảo Trì Điện Lạnh

Bình Dương

Kỹ Sư Bảo Trì Điện

Bình Dương

Nhân viên bảo trì điện lạnh 09

Cong ty TNHH Phuong Hoang - Bình Dương - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Điện/Điện tử/Điện lạnh - Kĩ Thuật Viên Vận Hành, Bảo Trì_Bình Dương

Tap Doan Ngoc Nghia - Bình Dương

trang:     1 | 2 | 3    >>