1981  

việc làm bao tri dien tại Bình Dương

  
Các khu vực

Việt Nam

Đông Nam Bộ

 Bình Dương

Các tìm kiếm gần nhất

Nhân viên bảo trì điện 26

Cong ty Co phan Co dien lanh Mien Dong - Bình Dương - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân viên Bảo trì điện Cơ khí

Tp Hồ Chí Minh - Bình Dương

Sản xuất/Vận hành sản xuất - Kỹ Sư Điện Kiêm Bảo Trì Máy Móc

Cong ty Co phan Ky thuat VIJA - Bình Dương

Nhân viên bảo trì điện lạnh 01

CONG TY TNHH PHUONG HOANG - Bình Dương - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Bảo Trì Điện

Bình Dương

Bưu chính viễn thông - Nhân Viên Bảo Trì Điện Thoại

Cong ty TNHH UNI - PRESIDENT Viet Nam - Bình Dương

Nhân viên sửa chửa bảo trì điện lạnh 26

Cong Ty TNHH Tu Van Phat Trien Cat Minh (MOBIVI) - Bình Dương - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Bảo Trì Cơ, Điện

Bình Dương

TỔ TRƯỞNG BẢO TRÌ ĐIỆN (Team Leader)

Bình Dương

Nhân Viên Bảo Trì Điện Thoại

Bình Dương - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Trưởng Phòng Bảo Trì Cơ Điện

Bình Dương

Nhân viên bảo trì cơ - điện 18

Cong ty Co phan Lam Viet - Bình Dương - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên bảo trì cơ - điện

Cong ty Co phan Lam Viet - Bình Dương - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên bảo trì (điện lạnh)

Perfetti Van Melle (Viet Nam) Limited - Bình Dương - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên bảo trì điện lạnh

Perfetti Van Melle (Viet Nam) Limited - Bình Dương - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Bảo Trì Cơ Điện

Bình Dương

Nhân Viên Bảo Trì Điện

Bình Dương

TỔ TRƯỞNG BẢO TRÌ ĐIỆN (Team Leader)

CONG TY VFR - Bình Dương

TỔ TRƯỞNG BẢO TRÌ ĐIỆN (Team Leader)

Bình Dương

Nhân Viên Bảo Trì Điện

Bình Dương

trang:     1 | 2 | 3    >>