1998  

việc làm bao tri dien tại Bình Dương

  
Các khu vực

Việt Nam

Đông Nam Bộ

 Bình Dương

Các tìm kiếm gần nhất

Nhân viên bảo trì thiết bị điện, máy móc

Cong ty TNHH Nha Thep Tri Viet - Bình Dương

Nhân Viên Bảo Trì Cơ Điện

Bình Dương

Nhân viên bảo trì điện

Cong ty TNHH Rebisco Viet Nam - Bình Dương

Nhân Viên Bảo Trì Điện

Bình Dương

Tổ trưởng Kỹ thuật - Bảo trì Cơ điện 14

Cong ty TNHH MTV Che bien go Duc Sinh - Bình Dương - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân viên bảo trì điện, cơ khí trong trại chăn nuôi

Bình Dương

Nhân viên bảo trì điện 26

Cong ty TNHH Shijar (Vn) - Bình Dương

Nhân Viên Sửa Chữa Bảo Trì Cơ Khí - Điện - Điện Công Nghiệp

Bình Dương

Giám Sát Bảo Trì Điện

Bình Dương

Nhân viên bảo trì điện, vận hành máy

Cong ty CP thuc an dinh duong NUTIFARM - Bình Dương - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Kho vận/Vật tư - Tổ Trưởng Bảo Trì Điện Công Nghiệp

Hoa Keo Binh Thanh - Bình Dương

Thợ bảo trì điện

Cong Ty TNHH Fabtek Viet Nam - Bình Dương - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân viên kỹ thuật bảo trì - điện

Cong ty CP Nguyen Lieu Thuc Pham A Chau Sai - Bình Dương

Nhân viên bảo trì điện

Cong ty TNHH Ky Nghe Go Hoa Net (Wanek Furniture) - Bình Dương - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhan vien cơ-điện, bảo trì máy

Cong ty TNHH SX-TM Gia Gia Phat - Bình Dương

Tổ trưởng bảo trì cơ điện

Cong ty TNHH MTV SX-TM Viet Tho - Bình Dương

Nhân viên điện - bảo trì

Cong ty TNHH THang Loi - Bình Dương

Nhân viên bảo trì Cơ - Điện

Cong ty Co phan Oseven - Bình Dương - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Kỹ sư bảo trì cơ khí (chuyên điện lạnh) - Gấp

Cong ty TNHH Rebisco Viet Nam - Bình Dương

Nhân viên bảo trì: Cơ khí - Điện - Điện lạnh

Cong ty TNHH Rebisco Viet Nam - Bình Dương

trang:     1 | 2 | 3    >>