1955  

việc làm bao tri dien tại Bình Dương

  
Các khu vực

Việt Nam

Đông Nam Bộ

 Bình Dương

Các tìm kiếm gần nhất

Nhân viên bảo trì thiết bị điện, máy móc

Cong ty TNHH Nha Thep Tri Viet - Bình Dương

Tổ Trưởng Bảo Trì Cơ Điện

Bình Dương

Nhân Viên Bảo Trì Điện

Bình Dương

Nhân viên bảo trì điện 05

CTY TNHH MAY MAC CROWN WELL VN - Bình Dương - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân viên bảo trì điện-cơ khí 01

Cong Ty TNHH Ace World Vina - Bình Dương - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên bảo trì điện, vận hành máy

Cong ty CP thuc an dinh duong NUTIFARM - Bình Dương - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân viên bảo trì điện, vận hành máy 23

Cong ty CP thuc an dinh duong NUTIFARM - Bình Dương - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Kỹ sư điện tử- bảo trì máy 18

Cong ty TNHH Ko Ryo Vietnam - Bình Dương

Nhân viên bảo trì điện 17

Cong ty TNHH Shijar (Vn) - Bình Dương - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Điện/Điện tử/Điện lạnh - Nhân Viên Bảo Trì

Chi nhanh Cong ty CP Dau tu Dich vu Sai - Bình Dương

Nhân Viên Bảo Trì (Điện)

Bình Dương

Thợ Cơ Điện Bảo Trì

Bình Dương

Nhân Viên Cơ Điện - Bảo Trì Máy (Chỉ Sợi)

Bình Dương - 6.000.000-7.000.000₫ một tháng

Kho vận/Vật tư - Tổ Trưởng Bảo Trì Điện Công Nghiệp

Hoa Keo Binh Thanh - Bình Dương

Nhân viên điện - bảo trì

Cong ty TNHH THang Loi - Bình Dương

Tổ trưởng bảo trì cơ điện

Cong ty TNHH MTV SX-TM Viet Tho - Bình Dương

Nhân viên bảo trì điện

Cong ty TNHH Ky Nghe Go Hoa Net (Wanek Furniture) - Bình Dương - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên kỹ thuật bảo trì - điện

Cong ty CP Nguyen Lieu Thuc Pham A Chau Sai - Bình Dương

Nhân viên bảo trì Cơ - Điện

Cong ty Co phan Oseven - Bình Dương - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân viên bảo trì cơ khí (Chuyên về điện lạnh)

Cong ty TNHH Rebisco Viet Nam - Bình Dương

trang:     1 | 2 | 3    >>