2269  

việc làm bao tri dien tại Bình Dương

  
Các khu vực

Việt Nam

Đông Nam Bộ

 Bình Dương

Các tìm kiếm gần nhất

Nhân Viên Bảo Trì Điện

Bình Dương - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Điện/Điện tử/Điện lạnh - Nhân Viên Bảo Trì Máy May Công Nghiệp

IMG Vietnam Co, Ltd - Bình Dương

Nhân viên bảo trì Cơ, Điện

Cong ty TNHH American - Home Viet Nam - Bình Dương

Nhân viên bảo trì Cơ, Điện 22

Bình Dương

Nhân Viên Bảo Trì Điện Và Cơ Khí

Bình Dương - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Bảo Trì Cơ Điện

Bình Dương - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên Bảo Trì Cơ Điện 17

Cong ty Tellbe Viet Nam - Bình Dương - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

NV BẢO TRÌ ĐIỆN

Bình Dương

NV BẢO TRÌ ĐIỆN

Bình Dương

Nhân Viên Bảo Trì Cơ, Điện

Cong Ty TNHH American Home Viet Nam - Bình Dương

Nhân Viên Bảo Trì Cơ, Điện

Bình Dương

Nhân Viên Bảo Trì Cơ, Điện

Bình Dương - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Bảo Trì Điện

Bình Phước - Bình Dương - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Bảo Trì Điện - Cơ Khí

Bình Dương

Nhân viên Bảo trì Điện

Nha may Go - TBS Group - Bình Dương

Nhân viên Bảo trì Điện

Nha may Go - TBS Group - Bình Dương

Tổ trưởng tổ bảo trì cơ điện

Bình Dương

Nhân Viên Bảo Trì Điện Công Nghiệp Và Thủy Lực

Cong Ty CP Go An Cuong - Bình Dương

Nhân Viên Bảo Trì Điện Công Nghiệp Và Thủy Lực

Bình Dương

Tổ Trưởng Cơ Khí - Bảo Trì Cơ Điện

Bình Dương - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>