2340  

việc làm bao tri dien tại Bình Dương

  
Các khu vực

Việt Nam

Đông Nam Bộ

 Bình Dương

Các tìm kiếm gần nhất

Nhân viên bảo trì thiết bị điện, máy móc

Cong ty TNHH Nha Thep Tri Viet - Bình Dương

Nhân Viên Bảo Trì Điện Công Nghiệp Và Thủy Lực

Bình Dương

Nhân Viên Bảo Trì Điện Công Nghiệp Và Thủy Lực

Cong Ty CP Go An Cuong - Bình Dương

Tổ trưởng tổ bảo trì cơ điện

Bình Dương

Tổ Trưởng Cơ Khí - Bảo Trì Cơ Điện

Bình Dương - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên vận hành, bảo trì điện 28

Baobita - Bình Dương - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Giám Sát Bảo Trì Điện

Bình Dương

Nhân Viên Bảo Trì Điện - Nước

Bình Dương - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Bảo Trì Điện

Bình Dương - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Bảo Trì Cơ Điện

Bình Dương

Điện/Điện tử/Điện lạnh - Nhân Viên Bảo Trì Điện Nước Nhà Máy (Bình Dương)

CONG TY TNHH PHAM TON - Bình Dương

Nhân Viên Sửa Chữa Bảo Trì Cơ Khí - Điện - Điện Công Nghiệp

Bình Dương

Nhân Viên Bảo Trì Cơ Điện

Bình Dương

Nhân Viên Bảo Trì Điện

Bình Dương

Nhân viên bảo trì điện 04

Cong ty TNHH Shijar (Vn) - Bình Dương

Nhân Viên Bảo Trì: Cơ Khí - Điện - Điện Lạnh

Bình Dương

Nhân Viên Bảo Trì Điện

Bình Dương

Kỹ Thuật Viên Bảo Trì Điện Lạnh

Bình Dương

Nhân Viên Bảo Trì Điện

Bình Dương - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Bảo Trì Điện

Bình Dương

trang:     1 | 2 | 3    >>