2239  

việc làm bao tri dien tại Bình Dương

  
Các khu vực

Việt Nam

Đông Nam Bộ

 Bình Dương

Các tìm kiếm gần nhất

NV BẢO TRÌ ĐIỆN

CONG TY VFR - Bình Dương

NV Bảo Trì Điện

Bình Dương

Thư ký phòng Bảo trì (cơ -điện)

Cong ty Co phan Lam Viet - Bình Dương - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Trưởng Bộ Phận Bảo Trì Cơ - Điện

Bình Dương - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

NHÂN VIÊN BẢO TRÌ ĐIỆN LẠNH

Bình Dương

Nhân Viên Bảo Trì - Cơ Điện

Bình Dương - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Trưởng Bộ Phận Bảo Trì - Cơ Điện

Bình Dương - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Bảo Trì Điện- Cơ Khí

Bình Dương - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân viên vận hành, bảo trì điện

Baobita - Bình Dương - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên bảo trì điện

Cong ty Co phan Thuong Mai- San Xuat- Xay Dung - Bình Dương

Nhân Viên Bảo Trì Cơ Điện

Bình Dương

Nhân viên bảo trì Cơ, Điện

Cong ty TNHH American - Home Viet Nam - Bình Dương

Nhân viên bảo trì Cơ, Điện 22

Bình Dương

Nhân Viên Bảo Trì Cơ, Điện

Bình Dương - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Bảo Trì Cơ, Điện

Bình Dương

Nhân Viên Bảo Trì Điện - Cơ Khí

Bình Dương

Tổ trưởng tổ bảo trì cơ điện

Bình Dương

Nhân Viên Bảo Trì Điện Công Nghiệp Và Thủy Lực

Bình Dương

Tổ Trưởng Cơ Khí - Bảo Trì Cơ Điện

Bình Dương - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Giám Sát Bảo Trì Điện

Bình Dương

trang:     1 | 2 | 3    >>