211  

việc làm bao tri dien tại Bến Tre

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Home Credit Viet Nam Tuyển Vị Trí Nhân Viên Hỗ Trợ Kinh Doanh

Bến Tre - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Dược/Hóa chất/Sinh hóa - Nam Quản Trị Viên Khu Vực Miền Nam, Miền Trung

CONG TY TNHH DUOC NHAN HUNG - Tp Hồ Chí Minh - Bến Tre - 10.000.000-12.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Thiết Kế In Bao Bì

Bến Tre

Nhân Viên Bảo Vệ

Bến Tre - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Tư Vấn Bảo Hiểm

Bến Tre

Bảo Vệ Siêu Thị Tại Bến Tre

Bến Tre - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Quản Lý Tổ In Bao Bì

Bến Tre - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Thợ Cơ Điện

Bến Tre

Trưởng Đại Diện Kinh Doanh

Bến Tre - 15.000.000-20.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Đại Diên Thương Mại

Bến Tre

Đại Diện Thương Mại Thuốc Thú Y

Bến Tre

Đại Diện Phát Triển Kinh Doanh Aqua 8

Bến Tre

Kỹ Thuật Viên Máy, Gầm Điện Có Kinh

Bến Tre - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Cơ Khí , Cơ Điện

Bến Tre - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Thợ Điện Công Nghiệp

Bến Tre - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Thợ Điện Công Nghiệp

Bến Tre - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Trưởng Văn Phòng Đại Diện

Bến Tre - 15.000.000-20.000.000₫ một tháng

Điện/Điện tử/Điện lạnh - Nhân Viên Sản Xuất

Cong ty TNHH Paper Art Viet - Bến Tre - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Đại Diện Phát Triển Kinh Doanh Aqua 8

Bến Tre

Phó Giám Đốc Phụ Trách Sản Xuất Phân Bón

Bến Tre

trang:     1 | 2 | 3    >>