88  

việc làm bao tri dien tại Bến Tre

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Kỹ Sư Bảo Trì Điện - Điện Tự Động Hóa

Bến Tre

Kỹ Sư Bảo Trì Điện - Điện Tự Động Hóa

Bến Tre

Kỹ Sư Bảo Trì Điện - Điện Tự Động Hóa

Bến Tre

Quản Lý Bảo Trì

Bến Tre

Quản Lý Bảo Trì

Bến Tre

Giám Sát Sản Xuất & Bảo Trì (thức ăn Thủy Sản)

Bến Tre

Nhân Viên Bảo Hiểm

Bến Tre - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Quản Lý Tổ In Bao Bì

Bến Tre - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Tổ Trưởng Điện & Tự Động Hóa

Bến Tre - 8.000.000-12.000.000₫ một tháng

TỔ TRƯỞNG ĐIỆN & TỰ ĐỘNG HÓA

BETRIMEX - Cong Ty Co Phan Xuat Nhap Khau Ben Tre - Bến Tre

TỔ TRƯỞNG ĐIỆN & TỰ ĐỘNG HÓA

Cty CP Xuat Nhap Khau Ben Tre (Betrimex) - Bến Tre

TỔ TRƯỞNG ĐIỆN & TỰ ĐỘNG HÓA

Bến Tre

Nhân viên cơ điện

Cong ty TNHH Dau Tu Thuy San Huy Thuan - Bến Tre - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Đại Diện Kinh Doanh Thức Ăn Chăn Nuôi

Bến Tre - 17.000.000₫ một tháng

Nhân viên cơ khí , cơ điện

Cong ty TNHH Dua Dinh Phu My - Bến Tre - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên cơ khí , cơ điện

Cong ty TNHH Dua Dinh Phu My - Bến Tre - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Thợ Điện

Bến Tre - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Nữ Lắp Ráp Điện Tử

Bến Tre - 4.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Cơ Khí , Cơ Điện

Bến Tre - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Giám sát phát triển

Cong ty CPTM Thiet Bi Dien Viet Nhat - An Giang - Bến Tre - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>