11573  

việc làm bao tri dien toa nha

  

Nhân Viên Bảo Trì Điện Lạnh Tòa Nhà

Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân viên bảo trì điện lạnh tòa nhà

Tp Hồ Chí Minh

Tuyển nhân viên bảo trì điện nước các tòa nhà

Tp Hồ Chí Minh - 4.000.000₫ một tháng

Thưc Tập Sinh Có Lương Kỹ Thuật - Bảo Trì Tòa Nhà

Tp Hồ Chí Minh

Thưc Tập Sinh Có Lương Kỹ Thuật - Bảo Trì Tòa Nhà

Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Kỹ Thuật - Bảo Trì Tòa Nhà

Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Kỹ Thuật - Bảo Trì Tòa Nhà

Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Bảo Trì Toà Nhà

Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kỹ Thuật - Bảo Trì Tòa Nhà

Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Bảo Trì Tòa Nhà

Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Kỹ Thuật - Bảo Trì Tòa Nhà

Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Kỹ Thuật Bảo Trì Tòa Nhà (Aeon Mall Bình Dương)

Bình Dương

Nhân Viên Kỹ Thuật Bảo Trì Tòa Nhà (TTTM Aeon Mall)

Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Kỹ Thuật Bảo Trì Tòa Nhà (TTTM Aeon Mall Tân Phú)

Tp Hồ Chí Minh

Kĩ Sư Bảo Trì Tòa Nhà

Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Kỹ Thuật Bảo Trì Tòa Nhà

Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Bảo Trì Tòa Nhà

Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Giám Sát Kỹ Thuật/ Bảo Trì Tòa Nhà

Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Bảo Trì Tòa Nhà

Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Kỹ Thuật Bảo Trì Tòa Nhà

Tp Hồ Chí Minh - 3.500.000-5.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>