10049  

việc làm bao tri dien toa nha

  

Điện/Điện tử/Điện lạnh - Nhân Viên Kỹ Thuật Điện Lạnh _ Bảo Trì Tòa Nhà

Cong Ty Co Phan Phat Trien Nha Daewon Thu Duc - Việt Nam

Điện/Điện tử/Điện lạnh - Nhân Viên Kỹ Thuật _ Bảo Trì Tòa Nhà

Cong Ty Co Phan Phat Trien Nha Daewon Thu Duc - Việt Nam

Điện/Điện tử/Điện lạnh - Nhân Viên Bảo Trì Tòa Nhà

CONG TY CO PHAN MAT BAO - Hà Nội - Tp Hồ Chí Minh

Xây dựng - Nhân Viên Bảo Trì - Thi Công Điện Nước Tòa Nhà

CONG TY CO PHAN DAU TU XAY DUNG 194 - Điện Biên

Điện/Điện tử/Điện lạnh - Nhân Viên Bảo Trì - Thi Công Điện Nước Tòa Nhà

CONG TY CO PHAN DAU TU XAY DUNG 194 - Điện Biên

Tuyển thợ điện nước bảo trì các tòa nhà

Tp Hồ Chí Minh - 4.000.000₫ một tháng

Tuyển nhân viên bảo trì điện nước các tòa nhà

Tp Hồ Chí Minh - 4.000.000₫ một tháng

Điện/Điện tử/Điện lạnh - Nhân Viên Kỹ Thuật (Bảo Trì Toà Nhà, Căn Hộ)

CONG TY CO PHAN DAU TU QUOC CUONG LAND - Tp Hồ Chí Minh

Điện/Điện tử/Điện lạnh - Nhân Viên Bảo Trì Tòa Nhà

Cong ty TNHH CBRE Viet Nam. - Việt Nam

Điện/Điện tử/Điện lạnh - Nhân Viên Bảo Trì Tòa Nhà

CONG TY CO PHAN DAU TU XAY DUNG 194 - Điện Biên

Điện/Điện tử/Điện lạnh - Nhân Viên Bảo Trì Tòa Nhà

Cong Ty TNHH Thang May Thai Binh - Thái Bình

Kỹ Sư - Kỹ Thuật Viên Sữa Chữa Bào Trì Hệ Thống Điện Tòa Nhà

Tp Hồ Chí Minh

Kỹ Sư - Kỹ Thuật Viên Sữa Chữa Bào Trì Hệ Thống Điện Tòa Nhà

Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên kỹ thuật Bảo Trì Tòa Nhà

Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Kỹ Thuật Vận Hành - Bảo Trì Tòa Nhà

Hà Nội

Nhân Viên Kỹ Thuật - Bảo Trì Tòa Nhà

Tp Hồ Chí Minh

Xây dựng - Nhân Viên Bảo Trì Tòa Nhà

Cong ty TNHH CBRE Viet Nam. - Việt Nam

Nhân Viên Kỹ Thuật - Bảo Trì Tòa Nhà

Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Kỹ Thuật - Bảo Trì Tòa Nhà

Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Bảo Trì Tòa Nhà

Tp Hồ Chí Minh - 7.000.000-8.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>