9998  

việc làm bao tri dien toa nha

  

Nhân Viên Bảo Trì Điện Nước Tòa Nhà

Tp Hồ Chí Minh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Điện/Điện tử/Điện lạnh - Nhân Viên Bảo Trì Điện Nước Tòa Nhà

Cong ty TNHH MTV TM QSR Vietnam - Tp Hồ Chí Minh

Cơ khí/Kĩ thuật ứng dụng - Nhân Viên Bảo Trì Điện Nước Tòa Nhà

Cong ty TNHH MTV TM QSR Vietnam - Tp Hồ Chí Minh

Điện/Điện tử/Điện lạnh - Thư Ký Bộ Phận Bảo Trì Tòa Nhà

Sherwood Residence - Tp Hồ Chí Minh

Điện/Điện tử/Điện lạnh - Nhân Viên Bảo Trì Điện Lạnh Tòa Nhà

Sherwood Residence - Tp Hồ Chí Minh

Kỹ Sư - Kỹ Thuật Viên Sữa Chữa Bào Trì Hệ Thống Điện Tòa Nhà

Tp Hồ Chí Minh

Cơ khí/Kĩ thuật ứng dụng - Nhân Viên Bảo Trì Điện Lạnh Tòa Nhà

Sherwood Residence - Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Kỹ Thuật (Bảo Trì Điện Tòa Nhà)

Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên kỹ thuật điện nước bảo trì tòa nhà

Hà Nội

Nhân Viên Bảo Trì Bảo Dưỡng Tòa Nhà

Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kỹ Thuật Bảo Trì Tòa Nhà

Hà Nội

Nhân Viên Bảo Trì Bảo Dưỡng Tòa Nhà

Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Bảo Trì Tòa Nhà

Hà Nội

Nhân viên kỹ thuật - bảo trì tòa nhà 06

Cong Ty To Chuc Su Kien Cung Xuan - Hà Nội

Nhân viên bảo trì tòa nhà 04

Cong ty TNHH MTV DV QL Toan Tam - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Bảo Trì Tòa Nhà

Hà Nội

Nhân Viên Kỹ Thuật Bảo Trì Tòa Nhà

Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên bảo trì bảo dưỡng tòa nhà

Cong ty TNHH Hoang Phuc Quoc te - Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Bảo Trì Tòa Nhà

Hà Nội

Nhân Viên Bảo Trì Tòa Nhà

Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>