17570  

việc làm bao tri dien toa nha

  

Điện/Điện tử/Điện lạnh - Nhân Viên Bảo Trì Tòa Nhà - Ms 062

CONG TY TNHH SAVILLS VIET NAM - Việt Nam

Điện/Điện tử/Điện lạnh - Nhân Viên Bảo Trì Tòa Nhà

CONG TY TNHH SAVILLS VIET NAM - Việt Nam

Nhân viên kĩ thuật điện lạnh bảo trì tòa nhà

Cong ty Savills Viet Nam - Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân viên kỹ thuật bảo trì tòa nhà văn phòng

Cong ty co phan nha Hoa Binh - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên kỹ thuật/ Bảo trì tòa nhà 22

Cong ty CP Phat Trien Nha Daewon Thu Duc - Tp Hồ Chí Minh

Giải trí/Vui chơi - Nhân Viên Bảo Vệ Tòa Nhà, Chung Cư

Cong ty Dich vu Bao Ve Bao An Viet Nam - Hà Nội - 4.000.000-5.000.000₫ một tháng

Kĩ sư bảo trì tòa nhà 26

Cong ty TNHH Tu van Thiet ke Xay dung Phu - Bình Dương - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Kĩ sư bảo trì tòa nhà

Cong ty TNHH Tu van Thiet ke Xay dung Phu - Tp Hồ Chí Minh - Bình Dương - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Bảo Trì Tòa Nhà

Cong ty TNHH Daewon Thu Duc - Hà Nội

Kĩ sư bảo trì tòa nhà 22

Cong ty TNHH Tu van Thiet ke Xay dung Phu - Bình Dương - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Bảo Trì Tòa Nhà

Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Bảo Trì Tòa Nhà

Cong Ty CP DauTu Va Phat Trien Cotec (Cotec Land) - Việt Nam

Nhân Viên Bảo Trì Tòa Nhà - Ms 062

Tp Hồ Chí Minh

Cơ khí/Kĩ thuật ứng dụng - Nhân Viên Bảo Trì Tòa Nhà - Ms 062

CONG TY TNHH SAVILLS VIET NAM - Việt Nam

Nhân viên Bảo trì Tòa nhà

Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên Bảo trì Tòa nhà

Tp Hồ Chí Minh

Quản lý ,bảo trì tòa nhà 26

BATO TRADING AND SERVICE COMPANY LIMITED - Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Kỹ Thuật - Bảo Trì Tòa Nhà

Tp Hồ Chí Minh

Cơ khí/Kĩ thuật ứng dụng - Nhân Viên Bảo Trì Tòa Nhà

CONG TY TNHH SAVILLS VIET NAM - Việt Nam

Nhân Viên Kỹ Thuật - Bảo Trì Tòa Nhà

Cong Ty TNHH Xay Dung - Thuong Mai - Dich - Việt Nam

trang:     1 | 2 | 3    >>