11310  

việc làm bao tri dien toa nha

  

Điện/Điện tử/Điện lạnh - Nhân Viên Bảo Trì Tòa Nhà

CONG TY CO PHAN MAT BAO - Hà Nội - Tp Hồ Chí Minh

Điện/Điện tử/Điện lạnh - Nhân Viên Bảo Trì Tòa Nhà

Cong ty Co Phan BPO Mat Bao - Việt Nam

Điện/Điện tử/Điện lạnh - Nhân Viên Bảo Trì Tòa Nhà

Cong Ty TNHH Thang May Thai Binh - Thái Bình

Kỹ Sư - Kỹ Thuật Viên Sữa Chữa Bào Trì Hệ Thống Điện Tòa Nhà

Tp Hồ Chí Minh

Kỹ Sư - Kỹ Thuật Viên Sữa Chữa Bào Trì Hệ Thống Điện Tòa Nhà

Tp Hồ Chí Minh

Công nghệ thông tin - Nhân Viên Bảo Trì Tòa Nhà

Cong ty Co Phan BPO Mat Bao - Việt Nam

Nhân Viên Bảo Trì Tòa Nhà

Cong ty Co Phan BPO Mat Bao - Tp Hồ Chí Minh - 10.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Bảo Trì Tòa Nhà

Cong ty Co Phan BPO Mat Bao - Tp Hồ Chí Minh - 10.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kỹ Thuật / Bảo Trì Tòa Nhà

Somerset Ho Chi Minh - Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Kỹ Thuật / Bảo Trì Tòa Nhà

Tp Hồ Chí Minh

Cơ khí/Kĩ thuật ứng dụng - Nhân Viên Bảo Trì Tòa Nhà

Cong Ty TNHH Thang May Thai Binh - Thái Bình

NHÂN VIÊN BẢO TRÌ TÒA NHÀ

Co6ng Ty TNHH DT-TM-DV Ky Thuat GIA NGUYEN - Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Bảo Trì Tòa Nhà

Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Bảo Trì Tòa Nhà (khách sạn) / Thợ Sơn Nước, PU

Đà Nẵng

Nhân Viên Bảo Trì Tòa Nhà

Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Trang thiết bị công nghiệp - Nhân Viên Bảo Trì Tòa Nhà

Cong Ty TNHH Thang May Thai Binh - Thái Bình

Nhân Viên Kỹ Thuật Bảo Trì Tòa Nhà

Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kỹ Thuật Bảo Trì Tòa Nhà

Tp Hồ Chí Minh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân viên bảo trì - sửa chữa tòa nhà

Tat ca Muc luong - Hà Nội - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Tuyển Nhân Viên Bảo Trì Hệ Thống Cho Tòa Nhà

Tp Hồ Chí Minh

trang:     1 | 2 | 3    >>