12351  

việc làm bao tri dien toa nha

  

Điện/Điện tử/Điện lạnh - Nhân Viên Bảo Trì Hệ Thống Tòa Nhà

Cong ty Bat Dong San An Gia - Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên bảo trì điện lạnh tòa nhà

Savills Vietnam - Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Bảo Trì Tòa Nhà

Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Bảo Trì Hệ Thống Tòa Nhà

Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Kỹ Thuật (Bảo Trì Tòa Nhà/ Trung Tâm Thương Mại)

Aeon Delight (Vietnam) Co., Ltd - Tp Hồ Chí Minh - Bình Dương

Nhân Viên Kỹ Thuật (Bảo Trì Tòa Nhà/ Trung Tâm Thương Mại)

Bình Dương

Nhân Viên Bảo Trì Tòa Nhà

Đà Nẵng

Nhân Viên Bảo Trì Tòa Nhà

Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kỹ Thuật/ Bảo Trì Tòa Nhà

Tp Hồ Chí Minh

Cơ khí/Kĩ thuật ứng dụng - Nhân Viên Bảo Trì Hệ Thống Tòa Nhà

Cong ty Bat Dong San An Gia - Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Bảo Trì Hệ Thống Tòa Nhà

Tp Hồ Chí Minh - 10.000.000-12.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Bảo Trì Tòa Nhà/ Trung Tâm Thương Mại

Bình Dương

Nhân Viên Kỹ Thuật Bảo Trì Tòa Nhà

Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kỹ Thuật- Bảo Trì Tòa Nhà, Chung Cư

Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên bảo trì tòa nhà

Cong ty Co phan Mediamart Viet Nam - Hà Nội - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Bảo Trì Tòa Nhà

Hà Nội - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

NHÂN VIÊN BẢO TRÌ TOÀ NHÀ

Thái Bình

NHÂN VIÊN BẢO TRÌ TOÀ NHÀ

Thái Bình

Nhân Viên Bảo Trì Hệ Thống Tòa Nhà

Tp Hồ Chí Minh

Bất động sản - Nhân Viên Bảo Trì Hệ Thống Tòa Nhà

Cong ty Bat Dong San An Gia - Tp Hồ Chí Minh

trang:     1 | 2 | 3    >>