13014  

việc làm bao tri dien toa nha

  

Cơ khí/Kĩ thuật ứng dụng - Nhân Viên Bảo Trì Cơ Điện Tòa Nhà

Cong ty TNHH Sodexo Viet Nam - Tây Bắc Bộ

Điện/Điện tử/Điện lạnh - Nhân Viên Bảo Trì Cơ Điện Tòa Nhà

Cong ty TNHH Sodexo Viet Nam - Tây Bắc Bộ

Nhân viên bảo trì điện lạnh tòa nhà

Savills Vietnam - Tp Hồ Chí Minh

NHÂN VIÊN BẢO TRÌ TOÀ NHÀ

Thái Bình

NHÂN VIÊN BẢO TRÌ TOÀ NHÀ

Thái Bình

Nhân Viên Bảo Trì Tòa Nhà

Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Bảo Trì Tòa Nhà

Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Bảo Trì Hệ Thống Tòa Nhà

Tp Hồ Chí Minh

Bất động sản - Nhân Viên Bảo Trì Hệ Thống Tòa Nhà

Cong ty Bat Dong San An Gia - Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên Kỹ thuật Bảo trì Tòa Nhà

Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Kỹ Thuật Bảo Trì Tòa Nhà

CONG TY CO PHAN CONG NGHE TIEN PHONG - Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Kỹ Thuật Bảo Trì Tòa Nhà

Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Kỹ Thuật Bảo Trì Tòa Nhà

CONG TY CO PHAN CONG NGHE TIEN PHONG - Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Kỹ Thuật Bảo Trì Tòa Nhà

Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Bảo Trì Hệ Thống Tòa Nhà

Tp Hồ Chí Minh - 10.000.000-12.000.000₫ một tháng

Kỹ Thuật Viên - Bảo Trì Tòa Nhà

Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Kỹ thuật viên - Bảo trì tòa nhà

Cong ty Co phan Quan ly Bat dong san Binh - Hà Nội

Nhân viên bảo trì bảo dưỡng tòa nhà

Cong ty TNHH ADEN Services Viet Nam - Chi nhanh - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kỹ Thuật Bảo Trì Cho Tòa Nhà

Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Bảo Trì Bảo Dưỡng Tòa Nhà

Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>