13529  

việc làm bao tri dien toa nha

  

Điện/Điện tử/Điện lạnh - Thư Ký Bộ Phận Bảo Trì Tòa Nhà

Sherwood Residence - Tp Hồ Chí Minh

Điện/Điện tử/Điện lạnh - Nhân Viên Bảo Trì Điện Lạnh Tòa Nhà

Sherwood Residence - Tp Hồ Chí Minh

Kỹ Sư - Kỹ Thuật Viên Sữa Chữa Bào Trì Hệ Thống Điện Tòa Nhà

Tp Hồ Chí Minh

Cơ khí/Kĩ thuật ứng dụng - Nhân Viên Bảo Trì Điện Lạnh Tòa Nhà

Sherwood Residence - Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Bảo Trì Điện Lạnh Tòa Nhà

Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Kỹ Sư - Kỹ Thuật Viên Sữa Chữa Bào Trì Hệ Thống Điện Tòa Nhà

Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên bảo trì tòa nhà

Cong ty Savills Viet Nam - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên bảo trì tòa nhà

Cong ty Co phan Mediamart Viet Nam - Hà Nội - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân viên bảo trì tòa nhà 03

Cong ty Co phan Mediamart Viet Nam - Hà Nội - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Kỹ Thuật Viên - Bảo Trì Tòa Nhà

Hà Nội

Nhân Viên Bảo Trì Tòa Nhà

Đà Nẵng

Kỹ Thuật Viên - Bảo Trì Tòa Nhà

Hà Nội

Nhân Viên Bảo Trì Tòa Nhà/ Trung Tâm Thương Mại

Bình Dương

Nhân viên bảo tri kỹ thuật trong tòa nhà 21

Cong ty Co Phan Moi Truong Song Sach - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Bảo Trì Tòa Nhà

Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên bảo trì tòa nhà 17

Cong ty Savills Viet Nam - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Kỹ thuật viên - bảo trì tòa nhà

Cong ty Co phan Quan ly Bat dong san Binh - Hà Nội

Trưởng Bộ Phận Bảo Trì Tòa Nhà

Đà Nẵng - 10.000.000-12.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Bảo Trì Tòa Nhà

Tp Hồ Chí Minh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

(Gấp) Nhân Viên Bảo Trì Tòa Nhà

Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>