18298  

việc làm bao tri dien toa nha

  

Điện/Điện tử/Điện lạnh - Nhân Viên Bảo Trì Tòa Nhà

CONG TY TNHH SAVILLS VIET NAM - Việt Nam

Nhân viên kĩ thuật điện lạnh bảo trì tòa nhà

Cong ty Savills Viet Nam - Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân viên kỹ thuật bảo trì tòa nhà văn phòng

Cong ty co phan nha Hoa Binh - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Giải trí/Vui chơi - Nhân Viên Bảo Vệ Tòa Nhà, Chung Cư

Cong ty Dich vu Bao Ve Bao An Viet Nam - Hà Nội - 4.000.000-5.000.000₫ một tháng

Cơ khí/Kĩ thuật ứng dụng - Nhân Viên Bảo Trì Tòa Nhà

CONG TY TNHH SAVILLS VIET NAM - Việt Nam

Nhân Viên kỹ thuật bảo trì tòa nhà

Tp Hồ Chí Minh - 3.500.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kỹ Thuật - Bảo Trì Tòa Nhà

Cong Ty TNHH Xay Dung - Thuong Mai - Dich - Việt Nam

Nhân Viên Bảo Trì Tòa Nhà

Cong ty Co Phan Huu Toan - Bình Dương

Tuyển nhân viên bảo trì tòa nhà 17

Cong ty Savills Viet Nam - Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Bảo Trì Tòa Nhà

Tp Hồ Chí Minh - 4.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân viên Bảo trì Tòa nhà

Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên Bảo trì Tòa nhà

Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên bảo trì tòa nhà

Hà Nội

Nhân viên bảo trì tòa nhà

Hà Nội

Nhân viên bảo trì tòa nhà

Hà Nội

Nhân viên bảo trì tòa nhà 09

Cong ty TNHH MTV DV QL Toan Tam - Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Bảo Trì Tòa Nhà

Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Bảo Trì Tòa Nhà

Hà Nội

Nhân Viên Bảo Trì Tòa Nhà

Cong Ty CP DauTu Va Phat Trien Cotec (Cotec Land) - Việt Nam

Nhân viên Bảo trì Tòa nhà

Tp Hồ Chí Minh

trang:     1 | 2 | 3    >>