15528  

việc làm bao tri dien toa nha

  

Nhân viên kỹ thuật điện nước bảo trì tòa nhà

Hà Nội

Điện/Điện tử/Điện lạnh - Thư Ký Bộ Phận Bảo Trì Tòa Nhà

Sherwood Residence - Tp Hồ Chí Minh

Điện/Điện tử/Điện lạnh - Nhân Viên Bảo Trì Điện Lạnh Tòa Nhà

Sherwood Residence - Tp Hồ Chí Minh

Kỹ Sư - Kỹ Thuật Viên Sữa Chữa Bào Trì Hệ Thống Điện Tòa Nhà

Tp Hồ Chí Minh

Cơ khí/Kĩ thuật ứng dụng - Nhân Viên Bảo Trì Điện Lạnh Tòa Nhà

Sherwood Residence - Tp Hồ Chí Minh

Kỹ Sư - Kỹ Thuật Viên Sữa Chữa Bào Trì Hệ Thống Điện Tòa Nhà

Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên kỹ thuật điện nước bảo trì tòa nhà

Hà Nội

Nhân viên bảo trì tòa nhà 13

Cong ty CP Lexus Thang Long - Hà Nội

Nhân Viên Bảo Trì Tòa Nhà

Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên bảo trì tòa nhà 28

DNTN Diem Van Phong - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Bảo Trì Tòa Nhà

Hà Nội

Nhân Viên Kỹ Thuật Bảo Trì Tòa Nhà

Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Bảo Trì Tòa Nhà/ Trung Tâm Thương Mại

Bình Dương

Trưởng Bộ Phận Bảo Trì Tòa Nhà

Đà Nẵng - 10.000.000-12.000.000₫ một tháng

Kiến trúc/Nội thất - Nhân Viên Bảo Trì Bảo Dưỡng Hạ Tầng Tòa Nhà

DNTN NHAN HOA CHUNG CU - Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Bảo Trì Tòa Nhà

Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Kiến trúc/Nội thất - Thư Ký Bộ Phận Bảo Trì Tòa Nhà

Sherwood Residence - Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Bảo Trì Tòa Nhà

Đà Nẵng

Nhân Viên Kỹ Thuật Vận Hành - Bảo Trì Tòa Nhà

Hà Nội

Nhân viên bảo trì tòa nhà

Cong ty Co phan Mediamart Viet Nam - Hà Nội - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>