11559  

việc làm bao tri dien nuoc tại Hà Nội

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Nhân Viên Bảo Trì Điện Nước

Hà Nội

Nhân Viên Bảo Trì Điện Nước

Hà Nội

Tổ trưởng bảo trì điện nước

Cong ty TNHH Sy Phu - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kỹ Thuật Bảo Trì Điện Nước

Hà Nội

Nhân viên kỹ thuật điện nước bảo trì tòa nhà

Hà Nội

Tuyển dụng thợ lắp đặt điện nước kiêm bảo hành

Cong ty TNHH Rocy Viet Nam - Hà Nội - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Điện/Điện tử/Điện lạnh - Nhân Viên Bảo Hành Máy Lọc Nước

MYOTA VIETNAM Co., LTD - Hà Nội

Công Ty Điện Tử Maitel Tuyển Nhân Viên Lắp Đặt, Bảo Trì Camera

Hà Nội

Công Ty Điện Tử Maitel Tuyển Nhân Viên Lắp Đặt, Bảo Trì Camera

Hà Nội

Nhân viên xây dựng bảo trì điện lạnh 07

Cong ty Co phan The Gioi Di Dong - Hà Nội

Chủ trì tư vấn công nghệ cấp thoát nước

Cong ty CP nuoc va xay dung Duong Thanh - Hà Nội

Cán bộ tư vấn giám sát cho vị trí cấp thoát nước công trình

Co phan Tu van Quan ly Xay dung Quoc Te - Hà Nội

Nhân viên kỹ thuật bảo hành máy lọc nước

Tap doan TECOMEN - Hà Nội

Kỹ sư điện nước

Cong ty CP dau tu va xay lap dien nuoc - Hà Nội - 10.000.000₫ một tháng

Cán bộ kỹ thuật điện nước

Cong ty CP dau tu va xay lap dien nuoc - Hà Nội

Nhân viên thi công điện nước

Dien nuoc Ha Noi - Hà Nội

Nhân viên kỹ thuật điện, nước

Cong ty Co phan Co dien Viet Phap - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Công nhân điện, nước 04

Cong ty CP co dien Quang Thanh - Hà Nội

Công nhân thi công điện nước công trình 03

Cong ty co phan co dien song Da SODIC - Hà Nội

Kỹ sư điện nước

Cong ty TNHH MTV Xay Dung va Co Dien Hoa - Hà Nội - 10.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>