12856  

việc làm bao tri dien nuoc tại Hà Nội

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Tổ Trưởng Bảo Trì Điện Nước

Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Bảo Trì Điện Nước - Điện Lạnh

Hà Nội

Nhân viên bảo trì điện nước - điện lạnh

Cong ty TNHH Trieu Nhat - Hà Nội

Tổ trưởng bảo trì điện nước

Cong ty TNHH Sy Phu - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kỹ Thuật Bảo Trì Điện Nước

Hà Nội

Nhân viên kỹ thuật điện nước bảo trì tòa nhà

Hà Nội

Nhân viên bảo dưỡng điện nước 23

KinderWorld Education Group - Hà Nội - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân viên bảo dưỡng điện nước

KinderWorld Education Group - Hà Nội - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Kỹ Thuật Viên Bảo Trì Điện – Điện Lạnh

Hà Nội - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân viên bảo trì cơ điện 14

Cong ty co phan TDD Viet Nam - Hà Nội - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân viên bảo trì điện

Cong ty co phan Dau tu va Xay dung Hoang - Hà Nội - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Kỹ sư bảo trì - cơ điện 22

Cong ty TNHH SX va TM Sac Mau Viet Nam - Hà Nội

Nhân viên kỹ thuật bảo trì điện - điện lạnh

KFC Viet Nam - Hà Nội - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Kỹ thuật viên Bảo trì Điện - Điện Lạnh

Hà Nội

Nhân viên bảo trì kỹ thuật điện 14

Metro Thang Long - Hà Nội - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân viên bảo trì kỹ thuật điện. 14

Metro Thang Long - Hà Nội - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Tuyển gấp nhân viên Bảo Trì Điện Lạnh - Công ty KFC Việt Nam

Hà Nội

Nhân Viên Bảo Trì Điện

Hà Nội

Nhân viên kỹ thuật bảo hành máy lọc nước

Tap doan TECOMEN - Hà Nội

Công nhân điện nước

Cong ty TNHH Xay dung va Thiet bi dien nuoc - Hà Nội - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>