22952  

việc làm bao tri dien nuoc

  

Nhân Viên Bảo Trì Kỹ Thuật (Điện, Nước)

Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Điện/Điện tử/Điện lạnh - Nhân Viên Bảo Trì - Thi Công Điện Nước Tòa Nhà

CONG TY CO PHAN DAU TU XAY DUNG 194 - Điện Biên

Xây dựng - Nhân Viên Bảo Trì - Thi Công Điện Nước Tòa Nhà

CONG TY CO PHAN DAU TU XAY DUNG 194 - Điện Biên

Nhân viên bảo trì điện nước

Tat ca Muc luong - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Bảo Trì Điện, Nước

Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Bảo Trì Điện Nước Tại Mũi Né

Bình Thuận - 4.000.000-6.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Bảo Trì Điện Nước

Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Bảo Trì Điện Nước

Cần Thơ

Nhân Viên Bảo Trì Điện Nước Khu TT Thể Dục Thể Thao

Bình Dương - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Bảo Trì (điện, Nước, Điện Lạnh Nhà Hàng)

Hà Nội

Nhân Viên Bảo Trì Điện - Nước

Đắc Lắc

Nhân Viên Bảo Trì (điện, Nước, Điện Lạnh Nhà Hàng)

Hà Nội

Nhân Viên Bảo Trì Điện - Nước

Đắc Lắc

Nhân Viên Bảo Trì Điện Nước

Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-8.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Bảo Trì Kỹ Thuật Điện Nước

Tp Hồ Chí Minh

Tổ Trưởng Bảo Trì Điện Nước

Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Bảo Trì Điện Nước Tại Mũi Né

Việt Nam - 4.000.000-6.000.000₫ một tháng

Tuyển thợ điện nước bảo trì các tòa nhà

Tp Hồ Chí Minh - 4.000.000₫ một tháng

Tuyển nhân viên bảo trì điện nước các tòa nhà

Tp Hồ Chí Minh - 4.000.000₫ một tháng

Tuyển nhân viên bảo trì điện, nước

Tp Hồ Chí Minh - 4.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>