290  

việc làm bao tri dien lanh tại Bình Dương

  
Các khu vực

Việt Nam

Đông Nam Bộ

 Bình Dương

Các tìm kiếm gần nhất

Nhân Viên Bảo Trì - Điện Lạnh

CONG TY TNHH DIEN TU SUN CHING VN - Bình Dương

Nhân Viên Bảo Trì Điện Lạnh

Bình Dương

Điện/Điện tử/Điện lạnh - Nhân Viên Kỹ Thuật Bảo Trì

CONG TY TNHH PROSH SAIGON - Bình Dương - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Điện/Điện tử/Điện lạnh - Nhân Viên Cơ Khí - Bảo Trì Cơ Điện

CONG TY TNHH CUA MITADOOR - Bình Dương - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Điện/Điện tử/Điện lạnh - Kỹ Thuật Bảo Trì - Trưởng CA Sản Xuất

CONG TY CP HOA CHAT TP HCM - Tp Hồ Chí Minh - Bình Dương - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Điện/Điện tử/Điện lạnh - Tổ Trưởng Tổ Bảo Trì Điện

Cong Ty TNHH MGA VIETNAM - Tp Hồ Chí Minh - Bình Dương - 10.000.000-12.000.000₫ một tháng

Điện/Điện tử/Điện lạnh - Nhân Viên Bảo Trì Điện

Tap Doan DASO Viet Nam - Bình Dương - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Sản xuất/Vận hành sản xuất - Nhân Viên Bảo Trì , Vận Hành Kho Lạnh

CONG TY TNHH HIGHLAND DRAGON - Bình Dương - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Quản Lý Bảo Trì Về Kho Lạnh

Bình Dương - 12.000.000-15.000.000₫ một tháng

Quản Trị Viên Điện Lạnh

Cong Ty Co Phan Tap Doan Ky Nghe Go Truong - Bình Dương

Quản Trị Viên Điện Lạnh

Cong Ty Co Phan Tap Doan Ky Nghe Go Truong - Bình Dương

Quản Trị Viên Điện Lạnh

Bình Dương

Sản xuất/Vận hành sản xuất - Nhân Viên Bảo Trì Tổ Cơ Điện

CONG TY TNHH HIGHLAND DRAGON - Bình Dương - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Bảo Trì Điện Nước

Bình Dương

Nhân Viên Bảo Trì Điện Nước

Bình Dương

Điện/Điện tử/Điện lạnh - Nhân Viên Kỹ Thuật Điện

Cong ty TNHH Nang Luong Tri Viet - Long An - Bình Dương - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Điện/Điện tử/Điện lạnh - Kỹ Sư Cơ Điện - Cơ Khí

Cong ty CP Secoin - Tp Hồ Chí Minh - Bình Dương - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kỹ Thuật Điện Lạnh

Bình Dương

Nhân Viên Kỹ Thuật Điện Lạnh

Bình Dương

Điện/Điện tử/Điện lạnh - Nhân Viên Cơ Điện - Cơ Khí

Cong ty CP Secoin - Bình Dương - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>