378  

việc làm bao tri dien lanh tại Bình Dương

  
Các khu vực

Việt Nam

Đông Nam Bộ

 Bình Dương

Các tìm kiếm gần nhất

Nhân viên bảo trì điện lạnh 27

Bình Dương - 5.000.000-8.000.000₫ một tháng

Nhân viên bảo trì (điện lạnh)

Perfetti Van Melle (Viet Nam) Limited - Bình Dương - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên bảo trì điện lạnh

Cong ty TNHH Phuong Hoang - Bình Dương - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên bảo trì điện lạnh 10

Bình Dương - 5.000.000-8.000.000₫ một tháng

NHÂN VIÊN BẢO TRÌ ĐIỆN LẠNH

Bình Dương

Nhân Viên Bảo Trì Điện Lạnh

Bình Dương - 5.000.000₫ một tháng

Nhân viên bảo trì điện lạnh

CONG TY TNHH PHUONG HOANG - Bình Dương - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên bảo trì điện lạnh 03

Bình Dương - 5.000.000-8.000.000₫ một tháng

Nhân viên bảo trì điện lạnh 01

Bình Dương - 5.000.000-8.000.000₫ một tháng

Nhân viên bảo trì điện lạnh

Cong ty TNHH Phuong Hoang - Bình Dương - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên bảo trì: Cơ khí - Điện - Điện lạnh

Cong ty TNHH Rebisco Viet Nam - Bình Dương - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên bảo trì điện lạnh 16

Bình Dương - 5.000.000-8.000.000₫ một tháng

Nhân viên bảo trì điện lạnh

CONG TY TNHHH PHUONG HOANG - Thủ Dầu Một - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

NV Bảo Trì Điện Lạnh

Bình Dương

Nhân Viên Bảo Trì Điện Lạnh

Bình Dương - 5.000.000-6.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Bảo Trì Điện Lanh

Bình Dương - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Bảo Trì Điện Lạnh

Bình Dương

Nhân Viên Bảo Trì Điện Lạnh

Thủ Dầu Một - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Bảo Trì Điện Lạnh

Thủ Dầu Một - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Điện/Điện tử/Điện lạnh - Kĩ Thuật Viên Vận Hành, Bảo Trì_Bình Dương

Tap Doan Ngoc Nghia - Bình Dương

trang:     1 | 2 | 3    >>