20991  

việc làm bao tri dien lanh

  

Thợ sữa chữa, bảo trì điện,lạnh công nghiêp

CONG TY TNHH DIEN LANH HON - Đồng Nai

Nhân viên kỹ thuật + thợ phụ sửa chữa - bảo trì điện lạnh

CONG TY TNHH DICH VU KY THUAT CO DIEN LANH - Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân viên kỹ thuật, bảo trì điện lạnh

Cong ty TNHH ky nghe lanh Au Chau - Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên bảo trì điện, điện lạnh

Cong ty TNHH Bao Bi Nhua Thanh Phu - Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Thợ bảo trì hệ thống điện lạnh, điện tòa nhà

Cong ty CP Ky thuat Bao duong Bach Khoa - Hà Nội

Kỹ sư bảo trì hệ thống cơ điện (đặc biệt là hệ thống Điện lạnh)

Cong ty CP Ky thuat Bao duong Bach Khoa - Hà Nội

Nhân Viên Bảo Trì Điện Lạnh

Trung Tam Dien May Ideas - Việt Nam

Nhân viên lắp đặt và bảo trì điện lạnh

Trung tam Dien May Ideas - Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên bảo trì Điện tử/Điện lạnh

Trung tam Dien May Ideas - Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên lắp đặt, bảo trì điện lạnh

Trung tam Dien May Ideas - Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên bảo trì, lắp đạt điện lạnh

Trung tam Dien May Ideas - Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên bảo trì, lắp đạt điện lạnh

Trung tam Dien May Ideas - Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên bảo trì điện tử-điện lạnh

Trung tam Dien May Ideas - Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên lắp đặt, bảo trì điện lạnh

Trung tam Dien May Ideas - Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên bảo trì, lắp đạt điện lạnh

Trung tam Dien May Ideas - Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên lắp đặt, bảo trì điện lạnh-điện tử

Trung tam Dien May Ideas - Tp Hồ Chí Minh

NV bảo trì, lắp đặt điện lạnh

Trung tam Dien May Ideas - Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên lắp đặt bảo trì Điện lạnh, Điện tử

Trung tam Dien May Ideas - Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên Bảo trì, Lắp đặt Điện lạnh

Trung tam Dien May Ideas - Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên bảo trì và lắp đặt điện lạnh

Trung tam Dien May Ideas - Tp Hồ Chí Minh

trang:     1 | 2 | 3    >>