62  

việc làm bao tri dien dien tu tại Vĩnh Long

  

Nhân viên Điện & Điện tử

CONG TY TNHH MTV SINH HOA PHU SA - Vĩnh Long

Nhân Viên Triển Khai Bảo Trì Chi nhánh Vĩnh Long

Vĩnh Long

Nhân Viên Triển Khai Bảo Trì Chi nhánh Vĩnh Long 06

FPT Telecom - Vĩnh Long

Nhân Viên Triển Khai Bảo Trì Chi nhánh Vĩnh Long

FPT Telecom - Vĩnh Long

Bưu chính viễn thông - Nhân Viên Triển Khai Bảo Trì Chi Nhánh Vĩnh Long

CN Cong ty Co phan Vien thong FPT - Vĩnh Long

Đại diện kinh doanh AQUA

Cong ty TNHH Ngoi Sao Bien - Vĩnh Long

Đại diện Kinh doanh AQUA

Cong ty TNHH Ngoi Sao Bien (AQUASolutions) - Vĩnh Long

Đại diện Kinh doanh

Cong ty TNHH Ngoi Sao Bien - Vĩnh Long

CẦN TUYỂN NHÂN VIÊN TƯ VẤN BẢO HIỂM

Vĩnh Long

Nhân viên Trang Trí ĐTDĐ, Laptop (tại Vĩnh Long)

Cong ty co phan dau tu The gioi di dong - Vĩnh Long

Nhân viên Trang Trí tại Bình Minh - Vĩnh Long 08

Cong ty Co phan The Gioi Di Dong - Vĩnh Long

CẦN TUYỂN TƯ VẤN VIÊN

Vĩnh Long

Nhân viên bán hàng

Cong ty Dien va Dien tu TCL (Viet Nam) - Vĩnh Long - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân viên cài đặt phần mềm ĐTDĐ (Vĩnh Long)

Cong ty co phan dau tu The gioi di dong - Vĩnh Long

Nhân viên Hỗ trợ Kỹ thuật

Cong ty co phan dau tu The gioi di dong - Vĩnh Long

Nhân Viên Hỗ Trợ Kỹ Thuật

Cong ty co phan dau tu The gioi di dong - Vĩnh Long

Phó Phòng Tài Chính

Vĩnh Long - 8.000.000-15.000.000₫ một tháng

Trình Dược Viên Vĩnh Long (Sales)

Vĩnh Long - 5.000.000-8.000.000₫ một tháng

Trưởng Phòng Kỹ Thuật

Vĩnh Long

Cán Bộ Hành Chính Nhân Sự

Vĩnh Long - 4.000.000-5.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>