Việc làm bao tri dien dien tu tại Vĩnh Long

Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất
1 đến 20 trong 20 việc làm  

Thợ Bảo Trì

Vĩnh Long

Nhân Viên Đại Diện Thương Mại Kinh Doanh Dầu Nhớt Castrol, Shell, Honda, Yamaha

Vĩnh Long - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Vĩnh Long - Tuyển dụng các vị trí chuyên viên

Vĩnh Long

Kỹ Sư Bảo Dưỡng Phần Cứng

Vĩnh Long - 10.000.000-12.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Bảo Vệ Vĩnh Long

Vĩnh Long - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Phát Triển Thị Trường (Khu Vực Vĩnh Long - Long An)

Vĩnh Long - Long An

PHIÊN DỊCH VIÊN TIẾNG HÀN

Long An - Vĩnh Long - 700-1.000 $ một tháng

Phó Phòng Kế Toán (Chi Nhánh Vĩnh Long)

Vĩnh Long

Quỹ Dariu Tuyển Trưởng Chi Nhánh - Vp Huyện Mang Thít, Vĩnh Long

Vĩnh Long

Nhân Viên Phụ Kho, Kiểm Hàng (Chi Nhánh Vĩnh Long)

Vĩnh Long

Nhân Viên Kinh Doanh - Vĩnh Long Nhân Viên Kinh Doanh - Vĩnh Long

Vĩnh Long - 5.000.000-30.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kinh Doanh - Vĩnh Long Nhân Viên Kinh Doanh - Vĩnh Long

Vĩnh Long - 5.000.000-30.000.000₫ một tháng

Trưởng Kinh Doanh Vùng

Vĩnh Long

Quản Lý Sản Xuất

Vĩnh Long

PHIÊN DỊCH VIÊN TIẾNG HÀN

HR Central - Long An - Vĩnh Long - 700-1.000 $ một tháng

Vĩnh Long - Trưởng/phó phòng Kế toán Ngân quỹ

Vĩnh Long

Kỹ Thuật Viên

Vĩnh Long

Nhân Viên Kinh Doanh

Vĩnh Long

Quản Lý Siêu Thị (Chi Nhánh Vĩnh Long)

Vĩnh Long

Phiên Dịch Tiếng Hàn

Vĩnh Long