54  

việc làm bao tri dien dien tu tại Vĩnh Long

  

Tổ Trưởng Bảo Trì (Làm việc tại Vĩnh Long)

Vĩnh Long

Giám Sát Kinh Doanh (Kênh Điện Máy - miền Tây)

Cong Ty Tai Chinh TNHH MTV Ngan Hang TMCP Phat - Vĩnh Long

Nhân Viên Bán Hàng Điện Thoại Và Laptop Tại Vĩnh Long

Cty CP SX TM XNK Vien Thong A - Vĩnh Long - 10.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Bán Hàng Điện Thoại Và Laptop Tại Vĩnh Long

Vĩnh Long - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Bán Hàng Đồ Điện Gia Dụng

Vĩnh Long - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

NV Kỹ Thuật Bảo Hành, Sửa Chữa (Chi Nhánh Vĩnh Long)

Vĩnh Long

Nhân Viên Tư Vấn Tài Chính

Vĩnh Long - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Tư Vấn Tài Chính Cá Nhân (tỉnh Vĩnh Long)

ACB - Vĩnh Long

Kỹ sư giám sát công trình

Cong ty TNHH Tu van va Xay dung Gia Quoc - Vĩnh Long - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Factory Manager

CareerLink's Client - Vĩnh Long

Giám đốc nhà máy Vĩnh Long

CJ Vina Agri Co., Ltd - Vĩnh Long

Giám Sát Kinh Doanh (Kênh Xe Máy)

Cong Ty Tai Chinh TNHH MTV Ngan Hang TMCP Phat - Vĩnh Long

Kỹ Thuật Viên Hạ Tầng Mạng Viễn Thông - FPT Telecom Chi nhánh Vĩnh Long

FPT Telecom - Vĩnh Long

Quản Lý Kinh Doanh Vùng Khu Vực Miền Tây Nam Bộ (ASM)

Tap doan Y te AMV GROUP - Vĩnh Long - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Giám Sát Sản Xuất - Cnvl

Vĩnh Long - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Phát Triển Thị Trường Internet FPT - FPT Telecom Chi nhánh Vĩnh Long

FPT Telecom - Vĩnh Long

Nhân Viên Kinh Doanh Sản Phẩm Truyền Hình FPT - FPT Telecom Chi nhánh Vĩnh Long

FPT Telecom - Vĩnh Long

Nhân Viên Phát Triển Thị Trường Internet FPT - FPT Telecom Chi nhánh Vĩnh Long

Vĩnh Long - 4.000.000-6.000.000₫ một tháng

Kỹ Thuật Viên Hạ Tầng Mạng Viễn Thông - FPT Telecom Chi nhánh Vĩnh Long

Vĩnh Long - 4.000.000-6.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kinh Doanh Sản Phẩm Truyền Hình FPT - FPT Telecom Chi nhánh Vĩnh Long

Vĩnh Long - 4.000.000-6.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>