70  

việc làm bao tri dien dien tu tại Vĩnh Long

  

Tổ Trưởng Bảo Trì (Làm việc tại Vĩnh Long)

Vĩnh Long

Giám Sát Bảo Trì

Vĩnh Long - 18.000.000-20.000.000₫ một tháng

Giám Sát Bảo Trì

Cong ty TNHH CJ Vina Agri - Vĩnh Long

Nhân viên kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật

CONG TY CO PHAN VAT TU LIEN VIET - Vĩnh Long - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

NV Kỹ Thuật Bảo Hành, Sửa Chữa (Chi Nhánh Vĩnh Long)

Vĩnh Long

Kinh doanh - Nhân Viên Tư Vấn Kinh Doanh Khu Vực Vĩnh Long

CONG TY TAI CHINH TNHH MOT THANH VIEN QUOC TE - Vĩnh Long

Chuyên Viên Xúc Tiến Đầu Tư Khu Công Nghiệp

Cần Thơ - Vĩnh Long

Giám Sát Bán Hàng Vĩnh Long

Vĩnh Long

Vĩnh Long - Chuyên viên Giám sát hoạt động

Vĩnh Long

Trưởng Phòng Kỹ Thuật Chi Nhánh Vĩnh Long

Vĩnh Long

Sản xuất/Vận hành sản xuất - Giám Sát Sản Xuất - Cnvl

CONG TY CP KY THUAT & O TO TRUONG LONG - Vĩnh Long

Nhân Viên Kinh Doanh (Phụ Trách Vĩnh Long & Đồng Tháp)

Vĩnh Long - Đồng Tháp

Trưởng Phòng Kỹ Thuật Chi Nhánh Vĩnh Long

FPT Telecom - Vĩnh Long

Trưởng Phòng Kỹ Thuật Chi Nhánh Vĩnh Long

FPT Telecom - Vĩnh Long

Trưởng Phòng Kỹ Thuật Chi Nhánh Vĩnh Long

FPT Telecom - Vĩnh Long

Trưởng Phòng Kỹ Thuật Chi Nhánh Vĩnh Long

Vĩnh Long

Giám Sát Bán Hàng Vĩnh Long

Vĩnh Long

Trưởng Phòng Kinh Doanh Khu Vực Miền Tây - Area Sales Manager

Vĩnh Long

Nhân Viên Văn Phòng (hiểu Biết Về IT)

Vĩnh Long - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Kiến trúc/Nội thất - Nhân Viên Trade Marketing

CONG TY TNHH OPPO - Vĩnh Long - Tiền Giang

trang:     1 | 2 | 3    >>