1229  

việc làm bao tri dien cong nghiep tại Đồng Nai

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Công nhân bảo trì điện công nghiệp 07

Cong ty TNHH Thep An Khanh - CN Dong Nai - Đồng Nai - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Bảo Trì ( Máy may công nghiêp )

CONG TY TNHH TEIJIN FRONTIER VIET NAM - Đồng Nai - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Bảo Trì ( Máy may công nghiêp )

CONG TY TNHH TEIJIN FRONTIER VIET NAM - Đồng Nai - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Bảo Trì ( Máy may công nghiêp )

CONG TY TNHH TEIJIN FRONTIER VIET NAM - Đồng Nai - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Bảo Trì ( Máy may công nghiêp )

CONG TY TNHH TEIJIN FRONTIER VIET NAM - Đồng Nai - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Bảo Trì ( Máy may công nghiêp )

CONG TY TNHH TEIJIN FRONTIER VIET NAM - Đồng Nai - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Bảo Trì ( Máy may công nghiêp )

CONG TY TNHH TEIJIN FRONTIER VIET NAM - Đồng Nai - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Tuyển nhân viên bảo trì điện - Công ty TNHH ONP-Việt Nam

Cong ty TNHH ONP-Viet Nam - Đồng Nai

Công Nhân Kỹ Thuật - Kỹ Sư Cơ Khí - Kỹ Sư Điện Công Nghiệp

Đồng Nai

Nhân Viên Giám Sát Công Trình Điện Công Nghiệp Biết Tiếng Hoa

Đồng Nai

Điện/Điện tử/Điện lạnh - Tuyển Gấp Trung Cấp Điện - Bộ Phận Bảo Trì

Cong ty TNHH Huynh Nghiep - Biên Hòa

Nhân viên bảo trì điện lạnh 15

Cong ty co phan dau tu va kinh doanh Golf - Đồng Nai - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Bảo Trì Điện

Cong Ty TNHH Son Ha (May Xuat Khau) - Biên Hòa

Nhân Viên Kỹ Thuật Bảo Trì Điện

Cong Ty TNHH HO NAI - Biên Hòa

Điện/Điện tử/Điện lạnh - Nhân Viên Bảo Trì Điện

CONG TY CO PHAN DET TEXHONG NHON TRACH - Đồng Nai - 3.000.000-4.000.000₫ một tháng

Điện/Điện tử/Điện lạnh - Thợ Bảo Trì - Bảo Dưỡng

CONG TY CO PHAN TO HOP SADO - Biên Hòa

Kỹ Sư Bảo Trì - Hệ Thống Điện, Điện Tự Động

Đồng Nai

KỸ SƯ BẢO TRÌ - HỆ THỐNG ĐIỆN, ĐIỆN TỰ ĐỘNG

Masan Consumer - Đồng Nai

Nhân Viên Bảo Trì Điện

Đồng Nai

Nhân Viên Kỹ Thuật Bảo Trì Điện

Đồng Nai

trang:     1 | 2 | 3    >>