712  

việc làm bao tri dien cong nghiep tại Đồng Nai

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Trang thiết bị công nghiệp - Nhân Viên Kỹ Thuật Bảo Trì Máy Nén Khí

Cong ty TNHH ISU VINA - Đồng Nai

Nhân viên bảo trì điện

Cong tyTNHH SX TM Vinh Truong Phat - Đồng Nai - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Tổ trưởng bảo trì điện

Cong tyTNHH SX TM Vinh Truong Phat - Đồng Nai

Tổ Trưởng Bảo Trì Điện

Biên Hòa - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Tổ trưởng bảo trì điện

Đồng Nai

Nhân Viên Bảo Trì Điện

Đồng Nai - 4.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Bảo Trì Điện

Biên Hòa - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Bảo Trì Điện

Đồng Nai - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Bảo Trì Điện

Đồng Nai

Nhân Viên Bảo Trì Điện

Đồng Nai

Nhân Viên Bảo Trì Điện

Đồng Nai

Kỹ Sư Điện, Bảo Trì, Cơ Khí Chế Tạo Máy

Đồng Nai

Nhân viên kỹ thuật điện công nghiệp

Cong Ty TNHH Thiet Bi Ky Thuat Tu Dong Hung - Đồng Nai - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Kỹ Sư Điện Công Nghiệp - Điện Tử

Biên Hòa - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Điện Công Nghiệp

Đồng Nai

Nhân Viên Điện Công Nghiệp

Đồng Nai - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân viên kỹ thuật bảo trì 17

Cong Ty CP Dau Tu Va Dich Vu Sao Kim - Đồng Nai

Nhân viên bảo trì cơ khí

CONG TY HUU HAN SOI TAINAN VIET NAM - Đồng Nai - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân viên kỹ thuật bảo trì máy may

Cong ty CP Cat Tuong - Đồng Nai - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Sản xuất/Vận hành sản xuất - Nhân Viên Bảo Trì, Bảo Dưỡng

CONG TY CO PHAN TO HOP SADO - Biên Hòa

trang:     1 | 2 | 3    >>