1571  

việc làm bao tri dien cong nghiep tại Đồng Nai

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Trang thiết bị công nghiệp - Nhân Viên Bảo Trì Máy May

Cong ty co phan May Xuan Loc - Đồng Nai

Nhân Viên Bảo Trì ( Máy May Công Nghiêp )

Đồng Nai - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Điện/Điện tử/Điện lạnh - Nhân Viên Bảo Trì Điện (Biên Hòa - Đồng Nai)

Cong ty Co Phan Bao Bi Bien Hoa - Biên Hòa - Điện Biên - 10.000.000-12.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Điện, Lắp Ráp, Bảo Trì

CONG TY TNHH DAITOH INDUSTRY VIET NAM - Đồng Nai

Nhân Viên Điện, Lắp Ráp, Bảo Trì

CONG TY TNHH DAITOH INDUSTRY VIET NAM - Đồng Nai

Nhân Viên Điện, Lắp Ráp, Bảo Trì

CONG TY TNHH DAITOH INDUSTRY VIET NAM - Đồng Nai

Nhân Viên Bảo Trì Điện Lạnh (NHƠN TRẠCH)

Cong Ty Co Phan Xi Mang Cong Thanh - Đồng Nai - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Điện/Điện tử/Điện lạnh - Nhân Viên Bảo Trì Điện

Cong ty TNHH Gach Men Bach Thanh - Đồng Nai - Lâm Đồng - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Ca Trưởng Bảo Trì Điện, Bảo Trì Máy

Đồng Nai

Bảo Trì Điện

Biên Hòa - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Bảo Trì Điện

Đồng Nai - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Bảo Trì Điện

Đồng Nai

Nhân Viên Bảo Trì Điện

Đồng Nai

Bảo Trì Điện

Đồng Nai - Lâm Đồng - 10.000.000-12.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Bảo Trì Điện

Đồng Nai

Nhân Viên Điện, Lắp Ráp, Bảo Trì

Đồng Nai

Nhân Viên Bảo Trì Điện, Cơ Khí, Điện Lạnh

Đồng Nai

Nhân Viên Bảo Trì Điện (Biên Hòa

Biên Hòa - Điện Biên - 10.000.000-12.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Bảo Trì Cơ Khí - Điện

Đồng Nai - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Bảo Trì Điện Lạnh (NHƠN TRẠCH)

Đồng Nai - 5.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>