676  

việc làm bao tri dien cong nghiep tại Đồng Nai

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Trang thiết bị công nghiệp - Nhân Viên Kỹ Thuật Bảo Trì Máy Nén Khí

Cong ty TNHH ISU VINA - Đồng Nai

Nhân viên bảo trì điện lạnh

Cong ty co phan dau tu va kinh doanh Golf - Biên Hòa - 10.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Bảo Trì Điện

Đồng Nai

Nhân Viên Bảo Trì Điện

Đồng Nai

Nhân Viên Bảo trì Cơ khí / Điện / Điện tử

Đồng Nai

Nhân Viên Bảo trì Cơ khí / Điện / Điện tử

Đồng Nai

Nhân Viên Bảo Trì Điện Lạnh

Đồng Nai - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Bảo Trì Điện

Đồng Nai

Nhân Viên Bảo Trì Điện

Đồng Nai

Nhân Viên Bảo Trì Điện - Cơ Khí

Đồng Nai

Nhân Viên Bảo Trì Điện

Đồng Nai - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Tuyển Gấp Tổ Trưởng Bảo Trì Điện Nhà Máy Sợi

Đồng Nai

Tuyển Gấp Nhân Viên Bảo Trì Điện Cơ/ Máy Sợi Làm Giờ Hành Chính

Đồng Nai - 4.000.000-5.000.000₫ một tháng

Kỹ Sư Điện, Bảo Trì, Cơ Khí Chế Tạo Máy

Đồng Nai

Kỹ Sư Điện Công Nghiệp - Điện Tử

Biên Hòa - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Điện Công Nghiệp

Đồng Nai

Kỹ Sư Điện Công Nghiệp- Cơ Khí

Đồng Nai

Thợ Điện Công Nghiệp

Đồng Nai

Nhân viên bảo trì 01

Cong ty CP Dai Dong Tien - Đồng Nai

Nhân viên bảo trì

Cong ty CP Dai Dong Tien - Đồng Nai

trang:     1 | 2 | 3    >>