2047  

việc làm bao tri dien cong nghiep tại Bình Dương

  
Các khu vực

Việt Nam

Đông Nam Bộ

 Bình Dương

Các tìm kiếm gần nhất

Nhân viên bảo trì điện công nghiệp

CONG TY CP THEP POMINA - Bình Dương

Cần Tuyển Nhân Viên Bảo Trì Điện Công Nghiệp

Bình Dương

Trang thiết bị công nghiệp - Tuyển Nhân Viên Bảo Trì

CONG TY TNHH HONG QIAO GARMENT ACCESSORIES - Bình Dương

Trang thiết bị công nghiệp - Nhân Viên Bảo Trì Xưởng

CONG TY TNHH SAI GON STEC - Bình Dương

Công nhân bảo trì cơ điện lạnh

Cong ty Dich vu Tien ich Quoc te OCS Viet - Bình Dương - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Phó Phòng Điều Hành Dự Án (Phụ trách công tác Bảo trì Điện - nước)

Bình Dương

Phó Phòng Điều Hành Dự Án (Phụ trách công tác Bảo trì Điện - nước)

Bình Dương

Điện/Điện tử/Điện lạnh - Tuyển Nhân Viên Bảo Trì, Cơ Điện, Cơ Khí

Cong ty Co Phan Tap Doan Ky Nghe Go Truong - Bình Dương

Nhân Viên Bảo Trì Điện 14

Cong ty TNHH Rebisco Viet Nam - Bình Dương

Nhân viên cơ-điện, bảo trì máy

Cong ty TNHH SX-TM Gia Gia Phat - Bình Dương

Cơ khí/Kĩ thuật ứng dụng - Tuyển Nhân Viên Bảo Trì, Cơ Điện, Cơ Khí

Cong ty Co Phan Tap Doan Ky Nghe Go Truong - Bình Dương

Nhân viên Bảo trì điện

Cong ty co phan Manh Thong Dak Nong - Bình Dương - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên bảo trì: Cơ khí - Điện - Điện lạnh

Cong ty TNHH Rebisco Viet Nam - Bình Dương

Nhân viên kỹ thuật bảo trì - điện

Cong ty CP Nguyen Lieu Thuc Pham A Chau Sai - Bình Dương

Nhân viên kỹ thuật bảo trì - điện

Cong ty CP Nguyen Lieu Thuc Pham A Chau Sai - Bình Dương

Nhân viên bảo trì cơ khí (Chuyên về điện lạnh)

Cong ty TNHH Rebisco Viet Nam - Bình Dương

Nhân viên bảo trì điện

Cong ty TNHH SILSARANG ASIA - Bình Dương

Nhân viên bảo trì cơ điện lạnh

Cong ty Dich vu Tien ich Quoc te OCS Viet - Bình Dương - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Kỹ sư bảo trì cơ khí (chuyên điện lạnh) - Gấp

Cong ty TNHH Rebisco Viet Nam - Bình Dương

Nhân viên Bảo trì điện lạnh

Cong ty TNHH Thuc pham Dan On - Bình Dương

trang:     1 | 2 | 3    >>