1529  

việc làm bao tri dien cong nghiep tại Bình Dương

  
Các khu vực

Việt Nam

Đông Nam Bộ

 Bình Dương

Các tìm kiếm gần nhất

Nhân viên sửa chữa bảo trì cơ khí - điện - điện công nghiệp

Cong ty TNHH Khoa Keo Hoan My - Bình Dương

Trang thiết bị công nghiệp - Nhân Viên Bảo Trì Cơ Khí

CONG TY CP TON DONG A - Bình Dương

Nhân viên bảo trì điện 26

Cong ty Co phan Co dien lanh Mien Dong - Bình Dương - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân viên bảo trì điện 06

Cong ty TNHH Vistarr Sporst - Bình Dương

Nhân viên bảo trì điện

Cong ty TNHH Vistarr Sporst - Bình Dương

Nhân viên bảo trì điện lạnh

Cong ty TNHH Phuong Hoang - Bình Dương - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên bảo trì điện lạnh 01

CONG TY TNHH PHUONG HOANG - Bình Dương - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Sản xuất/Vận hành sản xuất - Kỹ Sư Điện Kiêm Bảo Trì Máy Móc

Cong ty Co phan Ky thuat VIJA - Bình Dương

Bưu chính viễn thông - Nhân Viên Bảo Trì Điện Thoại

Cong ty TNHH UNI - PRESIDENT Viet Nam - Bình Dương

Nhân viên sửa chửa bảo trì điện lạnh 26

Cong Ty TNHH Tu Van Phat Trien Cat Minh (MOBIVI) - Bình Dương - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên bảo trì cơ - điện

Cong ty Co phan Lam Viet - Bình Dương - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên bảo trì cơ - điện 18

Cong ty Co phan Lam Viet - Bình Dương - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

TỔ TRƯỞNG BẢO TRÌ ĐIỆN (Team Leader)

CONG TY VFR - Bình Dương

Nhân viên bảo trì điện/ Bảo trì cơ khí

Cong ty TNHH Rebisco Viet Nam - Bình Dương

Kỹ sư điện tử- bảo trì máy

Cong ty TNHH Ko Ryo Vietnam - Bình Dương - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

NV Bảo Trì Điện Lạnh

Bình Dương

Kỹ Sư Bảo Trì Điện

Bình Dương

Nhân Viên Bảo Trì Cơ - Điện

Bình Dương - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Bảo Trì Điện

Bình Dương

Electrical Maintenance - Kỹ sư bảo trì Điện

Bình Dương

trang:     1 | 2 | 3    >>