1501  

việc làm bao tri dien cong nghiep tại Bình Dương

  
Các khu vực

Việt Nam

Đông Nam Bộ

 Bình Dương

Các tìm kiếm gần nhất

Nhân viên sửa chữa bảo trì cơ khí - điện - điện công nghiệp

Cong ty TNHH Khoa Keo Hoan My - Bình Dương

Nhân Viên Bảo Trì Điện Công Nghiệp

Bình Dương

Nhân Viên Sửa Chữa Bảo Trì Cơ Khí - Điện - Điện Công Nghiệp

Bình Dương

Nhân Viên Bảo Trì ( Điệ Công Nghiệp)

Bình Dương

Nhân Viên Cơ Điện - Bảo Dưỡng Công Nghiệp

Bình Dương - 4.000.000₫ một tháng

TỔ TRƯỞNG BẢO TRÌ ĐIỆN (Team Leader)

CONG TY VFR - Bình Dương

NV BẢO TRÌ ĐIỆN

CONG TY VFR - Bình Dương

QUẢN ĐỐC BẢO TRÌ ĐIỆN

CONG TY VFR - Bình Dương

QUẢN ĐỐC BẢO TRÌ ĐIỆN

CONG TY VFR - Bình Dương

Nhân viên bảo trì điện/ Bảo trì cơ khí

Cong ty TNHH Rebisco Viet Nam - Bình Dương

Thư ký phòng Bảo trì (cơ -điện)

Cong ty Co phan Lam Viet - Bình Dương - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kỹ Thuật Bảo Trì Điện

Cong ty TNHH Viet Nam Samho - Bình Dương

TỔ TRƯỞNG BẢO TRÌ ĐIỆN (Team Leader)

Bình Dương

2 Nhân Viên Bảo Trì, 2 Nhân Viên Cơ Điện

Bình Dương

Nhân Viên Kỹ Thuật Bảo Trì Điện

Bình Dương

Tổ Trưởng Bảo Trì Điện - Electrician Team Leader

Thủ Dầu Một

Tổ Trưởng Bảo Trì Điện - Electrician Team Leader

Thủ Dầu Một

Nhân Viên Bảo Trì Cơ Điện

Bình Dương - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Bảo Trì (Điện Lạnh, Làm Việc Tại Bình Dương)

Bình Dương

Nhân Viên Bảo Trì (ĐIỆN LẠNH, làm việc tại BÌNH DƯƠNG)

New Viet Dairy - Cty CP Dai Tan Viet - Bình Dương

trang:     1 | 2 | 3    >>