1431  

việc làm bao tri dien cong nghiep tại Bình Dương

  
Các khu vực

Việt Nam

Đông Nam Bộ

 Bình Dương

Các tìm kiếm gần nhất

Nhân Viên Bảo Trì Điện Công Nghiệp

Bình Dương

Nhân viên bảo trì máy may công nghiệp

Cong ty TNHH SINWAH APPAREL (VN) - Bình Dương

Nhân viên bảo trì máy may công nghiệp

Bình Dương

Dệt may - Nhân Viên Bảo Trì Máy May Công Nghiệp

IMG Vietnam Co, Ltd - Bình Dương

Nhân Viên Bảo Trì ( Điệ Công Nghiệp)

Bình Dương

Nhân Viên Cơ Điện - Bảo Dưỡng Công Nghiệp

Bình Dương - 4.000.000₫ một tháng

NV BẢO TRÌ ĐIỆN

CONG TY VFR - Bình Dương

Thư ký phòng Bảo trì (cơ -điện)

Cong ty Co phan Lam Viet - Bình Dương - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân viên bảo trì điện

Cong ty TNHH Rebisco Viet Nam - Bình Dương

Nhân Viên Bảo Trì Điện

Bình Dương

Thư Ký/Trợ Lý Phòng Bảo Trì (Cơ - Điện)

Bình Dương - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

NV Bảo Trì Điện

Bình Dương

NHÂN VIÊN BẢO TRÌ ĐIỆN LẠNH

Bình Dương

Nhân Viên Bảo Trì Cơ Điện

Bình Dương

Nhân Viên Bảo Trì Điện - Cơ Khí

Bình Dương

Tổ Trưởng Cơ Khí - Bảo Trì Cơ Điện

Bình Dương - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Giám Sát Bảo Trì Điện

Bình Dương

Nhân Viên Bảo Trì Cơ Điện

Bình Dương

Nhân Viên Bảo Trì: Cơ Khí - Điện - Điện Lạnh

Bình Dương

Kỹ Thuật Viên Bảo Trì Điện Lạnh

Bình Dương

trang:     1 | 2 | 3    >>