1659  

việc làm bao tri dien cong nghiep tại Bình Dương

  
Các khu vực

Việt Nam

Đông Nam Bộ

 Bình Dương

Các tìm kiếm gần nhất

Trang thiết bị công nghiệp - Kỹ Sư Điện - Bảo Trì Điện

Cong Ty TNHH Gom Su Minh Phat - Bình Dương

Nhân viên sửa chữa bảo trì cơ khí - điện - điện công nghiệp

Cong ty TNHH Khoa Keo Hoan My - Bình Dương

Nhân Viên Bảo Trì Điện Công Nghiệp

Cong ty TNHH Sarah - Bình Dương

Nhân Viên Bảo Trì Điện Công Nghiệp

Bình Dương

Trang thiết bị công nghiệp - Nhân Viên Bảo Trì

Cong ty TNHH R-PAC Vietnam - Bình Dương

Trang thiết bị công nghiệp - Nv Bảo Trì

Cong ty TNHH R-PAC Vietnam - Bình Dương

Trang thiết bị công nghiệp - Nhân Viên Bảo Trì Cơ Khí

CONG TY CP TON DONG A - Bình Dương

Nhân viên bảo trì máy may công nghiệp

Bình Dương

Nhân viên bảo trì điện lạnh

Cong ty TNHH Phuong Hoang - Bình Dương - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên bảo trì: Cơ khí - Điện - Điện lạnh

Cong ty TNHH Rebisco Viet Nam - Bình Dương - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên bảo trì điện 21

Cong ty TNHH MTV Quang Phuc - Bình Dương - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên bảo trì điện

Cong ty TNHH MTV Quang Phuc - Bình Dương - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Thợ bảo trì cơ điện 21

Cong ty lien doanh TNHH Farnese - Kim Chung - Bình Dương

10 Nhân viên bảo trì Cơ Khí và 05 Nhân viên bảo trì điện

Cong ty Camso Viet Nam - Bình Dương

Nhân viên bảo trì điện lạnh

CONG TY TNHHH PHUONG HOANG - Thủ Dầu Một - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên bảo trì điện lạnh 09

Cong ty TNHH Phuong Hoang - Bình Dương - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên cơ điện bảo trì

Cong ty TNHH MTV may mac Binh Duong - Bình Dương - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên cơ điện bảo trì 06

Cong ty TNHH MTV may mac Binh Duong - Bình Dương - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên bảo trì điện

Cong ty TNHH Vistarr Sporst - Bình Dương

Nhân viên bảo trì điện 06

Cong ty TNHH Vistarr Sporst - Bình Dương

trang:     1 | 2 | 3    >>