75  

việc làm bao tri dien cong nghiep tại Bạc Liêu

  

Tổ Trưởng/phó Tổ Động Lực, Cơ Điện / Bảo Trì

Bạc Liêu

Nhân Viên Thi Công Bảo Trì

Bạc Liêu - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Fpt Telecom Bạc Liêu - Nhân Viên Kỹ Thuật Triển Khai Bảo Trì Internet

Cong ty CP Vien Thong FPT - Bạc Liêu

Nhân Viên Kỹ Thuật Triển Khai Bảo Trì Internet tại Bạc Liêu

Bạc Liêu

Nhân Viên Kỹ Thuật Triển Khai Bảo Trì Internet tại Bạc Liêu

FPT Telecom - Bạc Liêu

Nhân Viên Kỹ Thuật Triển Khai Bảo Trì Internet tại Bạc Liêu

Bạc Liêu

Nhân Viên Kỹ Thuật Triển Khai Bảo Trì Internet tại Bạc Liêu

FPT Telecom - Bạc Liêu

Nhân Viên Kỹ Thuật Triển Khai Bảo Trì Internet tại Bạc Liêu

Bạc Liêu

Nhân Viên Kỹ Thuật Triển Khai Bảo Trì Internet tại Bạc Liêu

Bạc Liêu

Trưởng Nhóm/ Phó Nhóm Bảo Trì

Bạc Liêu

Kỹ thuật thi công tổng đài điện thoại, hệ thống camera

Vien Thong SunOcean - Bạc Liêu

Tổ Trưởng/tổ Phó Tổ Động Lực - Cơ Điện

Bạc Liêu

Nhân Viên Kỹ Thuật Điện Chi Nhánh Bạc Liêu

Bạc Liêu

Nhân viên kinh doanh

Cong Ty TNHH Giong Thuy San Hung Thinh - Bạc Liêu - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Ffpt Bạc Liêu - Trưởng Phòng Kinh Doanh Làm Việc Tại Giá Rai

Cong ty CP Vien Thong FPT - Bạc Liêu

Nhân viên hỗ trợ kinh doanh miền Tây

Cong Ty TNHH Mot Thanh Vien Tai Chinh PPF Viet - Bạc Liêu - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên hỗ trợ kinh doanh miền Tây

Cong Ty Tai Chinh TNHH Mot Thanh Vien Home Credit - Bạc Liêu - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên kinh doanh thủy sản, chế phẩm sinh học

Cong ty TNHH Dong Nguyen Xanh - Bạc Liêu

Kế toán, bán hàng (nhân viên kinh doanh)

Cong ty TNHH Dong Nguyen Xanh - Bạc Liêu

Ngoại ngữ - Fpt Telecom Bạc Liêu - Nhân Viên Dịch Vụ Khách Hàng

Cong ty Co phan Vien thong FPT - Bạc Liêu

trang:     1 | 2 | 3    >>