83  

việc làm bao tri dien cong nghiep tại Bạc Liêu

  

Tổ Trưởng/phó Tổ Động Lực, Cơ Điện / Bảo Trì

Bạc Liêu

Nhân Viên Thi Công Bảo Trì

Bạc Liêu - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

nhân viên kỹ thuật triển khai bảo trì Internet 13

Cong ty CP Vien Thong FPT - Bạc Liêu - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kỹ Thuật Triển Khai Bảo Trì Internet tại Bạc Liêu

Bạc Liêu

Nhân Viên Kỹ Thuật Triển Khai Bảo Trì Internet tại Bạc Liêu

Bạc Liêu

Nhân Viên Kỹ Thuật Triển Khai Bảo Trì Internet tại Bạc Liêu

Bạc Liêu

Trưởng Nhóm/ Phó Nhóm Bảo Trì

Bạc Liêu

Kỹ thuật thi công tổng đài điện thoại, hệ thống camera

Vien Thong SunOcean - Bạc Liêu

Tổ Trưởng/tổ Phó Tổ Động Lực - Cơ Điện

Bạc Liêu

Nhân Viên Kỹ Thuật Điện Chi Nhánh Bạc Liêu

Bạc Liêu

Nhân Viên Đại Diện Kinh Doanh

Bạc Liêu - 8.000.000-15.000.000₫ một tháng

Công nghệ thông tin - Nhân Viên Kỹ Thuật Internet Fpt Tại Bạc Liêu

Cong ty Co phan Vien thong FPT - Bạc Liêu

Công nghệ thông tin - Nhân Viên Phát Triển Kinh Doanh Internet Tại Bạc Liêu

Cong ty Co phan Vien thong FPT - Bạc Liêu

Nhân viên hỗ trợ kinh doanh miền Tây

Cong Ty Tai Chinh TNHH Mot Thanh Vien Home Credit - Bạc Liêu - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Trưởng phòng kỹ thuật 13

Cong ty CP Vien Thong FPT - Bạc Liêu

Nhân viên kinh doanh thủy sản, chế phẩm sinh học

Cong ty TNHH Dong Nguyen Xanh - Bạc Liêu

Giám sát kinh doanh tỉnh Bạc Liêu 02

Cong ty CP phan phoi va ban le BT (BTCom) - Bạc Liêu - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Kế toán, bán hàng (nhân viên kinh doanh)

Cong ty TNHH Dong Nguyen Xanh - Bạc Liêu

Ngoại ngữ - Fpt Telecom Bạc Liêu - Nhân Viên Dịch Vụ Khách Hàng

Cong ty Co phan Vien thong FPT - Bạc Liêu

Nhân viên hỗ trợ kinh doanh_Miền tây nam bộ

Cong Ty Tai Chinh TNHH Mot Thanh Vien Home Credit - Bạc Liêu

trang:     1 | 2 | 3    >>