Việc làm bao tri dien cong nghiep tại Bạc Liêu

Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất
1 đến 20 trong 106 việc làm  

Nhân Viên Thi Công Bảo Trì

Bạc Liêu - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kỹ Thuật Triển Khai Bảo Trì - FPT Telecom Bạc Liêu

Bạc Liêu - 4.000.000-6.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kỹ Thuật Triển Khai Bảo Trì - FPT Telecom Bạc Liêu

Bạc Liêu - 3.000.000-6.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kỹ Thuật Triển Khai Bảo Trì - FPT Telecom Bạc Liêu

FPT Telecom - Bạc Liêu

Nhân Viên Kỹ Thuật Triển Khai Bảo Trì - FPT Telecom Bạc Liêu

FPT Telecom - Bạc Liêu

Nhân Viên Kỹ Thuật Triển Khai Bảo Trì - FPT Telecom Bạc Liêu

Bạc Liêu

Nhân Viên Kỹ Thuật Triển Khai Bảo Trì - FPT Telecom Bạc Liêu

Bạc Liêu

Nhân Viên Kỹ Thuật Triển Khai Bảo Trì Internet

Bạc Liêu - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Trưởng Nhóm/ Phó Nhóm Bảo Trì

Bạc Liêu

Bạc Liêu - Các vị trí chuyên viên

Bạc Liêu

Nhân Viên Bảo Vệ

Bạc Liêu - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Giám Đốc Trung Tâm Điện Máy VINPRO Bạc Liêu & Cần Thơ

Cần Thơ - Bạc Liêu

Giám Đốc Trung Tâm Điện Máy VINPRO Bạc Liêu & Cần Thơ

Tieng Viet - Cần Thơ - Bạc Liêu

Kỹ Sư Điện

Bạc Liêu - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Tổ Trưởng/tổ Phó Tổ Động Lực - Cơ Điện

Bạc Liêu

Chuyên Viên Giám Sát Chất Lượng QC (hàn, Điện, Kết Cấu, Sơn)

Bạc Liêu

Xây dựng - Chỉ Huy Trưởng Công Trình

Cong ty CP Xay dung Thuong mai Thoi Binh - Tp Hồ Chí Minh - Bạc Liêu - 12.000.000-15.000.000₫ một tháng

Giao thông/Vận tải/Thủy lợi/Cầu đường - Chỉ Huy Trưởng Công Trình

Cong ty CP Xay dung Thuong mai Thoi Binh - Tp Hồ Chí Minh - Bạc Liêu - 12.000.000-15.000.000₫ một tháng

Hd Bank] Nhân Viên Thu Hồi Công Nợ

Bạc Liêu - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Hd Bank] Nhân Viên Thu Hồi Công Nợ

Bạc Liêu - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>