61860  

việc làm bao tri dien cong nghiep

  

Nhân viên bảo trì sữa chữa điện công nghiệp 31

Cong ty CP co dien Dai Dung - Long An - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân viên bảo trì điện công nghiệp

Cong ty TNHH Thep Viet Nga - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Trưởng bộ phận bảo trì công trình điện công nghiệp

Cong ty TNHH TM DV Son Hung - Tp Hồ Chí Minh - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Nhân viên bảo trì điện công nghiệp

Cong ty TNHH TM SX DV Tran Hiep Thanh - Tây Ninh - 10.000.000₫ một tháng

Trang thiết bị công nghiệp - Nhân Viên Bảo Trì Điện

CONG TY CO PHAN THUC AN A NO VA - Long An

Nhân viên bảo trì điện công nghiệp 03

Cong ty TNHH Che bien Thuc pham va Banh keo - Tp Hồ Chí Minh

Trang thiết bị công nghiệp - Nhân Viên Bảo Trì Cơ Điện

Cong ty TNHH TM SX Hung Viet - Long An

Trang thiết bị công nghiệp - Kỹ Sư Điện - Bảo Trì Điện

Cong Ty TNHH Gom Su Minh Phat - Bình Dương

Trang thiết bị công nghiệp - Chuyên Viên Bảo Trì Cơ -Điện

CONG TY TNHH GIAI PHAP KY THUAT TAN LONG - Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên sửa chữa bảo trì cơ khí - điện - điện công nghiệp

Cong ty TNHH Khoa Keo Hoan My - Bình Dương

Nhân viên bảo trì điện công nghiệp

CONG TY TNHH TAM VONG - Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân viên bảo trì (Điện lạnh công nghiệp)

Cong ty TNHH SX TM Ha Tien - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Trang thiết bị công nghiệp - Nhân Viên Bảo Trì Cơ Điện

Ban Quan Ly Du An Nha May Che Bien Go - Kiên Giang

Nhân Viên Bảo Trì Điện Công Nghiệp

Biên Hòa - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Bảo Trì Điện Công Nghiệp

Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Bảo Trì Điện Công Nghiệp

Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Bảo Trì Điện Công Nghiệp

Bình Dương

Tổ Trưởng Bảo Trì Điện Dân Dụng Và Công Nghiệp

Tp Hồ Chí Minh - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Tổ Trưởng Bảo Trì Điện Dân Dụng Và Công Nghiệp

Tp Hồ Chí Minh - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Trang thiết bị công nghiệp - Tổ Trưởng Bảo Trì Điện

Kem Baskin Robbins Viet Nam - Việt Nam

trang:     1 | 2 | 3    >>