57505  

việc làm bao tri dien cong nghiep

  

Nhân viên bảo trì sữa chữa điện công nghiệp 31

Cong ty CP co dien Dai Dung - Long An - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân viên bảo trì sữa chữa điện công nghiệp

Cong ty CP co dien Dai Dung - Long An - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân viên bảo trì (Điện lạnh công nghiệp) 21

Cong ty TNHH SX TM Ha Tien - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên bảo trì điện công nghiệp 17

Cong ty TNHH SX CK Va TM Hai Ha - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên bảo trì điện công nghiệp

Cong ty TNHH Thep Viet Nga - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên sửa chữa bảo trì cơ khí - điện - điện công nghiệp

Cong ty TNHH Khoa Keo Hoan My - Bình Dương

Nhân viên bảo trì điện công nghiệp

CONG TY TNHH TAM VONG - Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Bảo Trì Điện Công Nghiệp

Cong ty TNHH Sarah - Bình Dương

Nhân viên bảo trì điện công nghiệp và máy móc thiết bị

Cong ty TNHH Junsun Viet Nam - Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Bảo Trì Điện Công Nghiệp

Bình Dương

Nhân Viên Bảo Trì Điện Công Nghiệp

Quảng Ninh - 4.500.000-10.000.000₫ một tháng

Tổ Trưởng Bảo Trì Điện Dân Dụng Và Công Nghiệp

Tp Hồ Chí Minh - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Bảo Trì Điện Công Nghiệp

Quảng Ninh

Tổ Trưởng Bảo Trì Điện Dân Dụng Và Công Nghiệp

Tp Hồ Chí Minh - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Bảo Trì Điện Công Nghiệp

Tp Hồ Chí Minh

Tuyển Gấp Nhân Viên Điện Công Nghiệp (3/7), Bảo Trì Sửa Chữa Máy Móc

TNHH Co Khi Tan Hiep Luc - Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Sửa Chữa Bảo Trì Cơ Khí - Điện - Điện Công Nghiệp

Bình Dương

Tổ Trưởng Bảo Trì Điện Dân Dụng Và Công Nghiệp

Tp Hồ Chí Minh

NHÂN VIÊN KỸ THUẬT BẢO TRÌ MÁY NÉN KHÍ CÔNG NGHIỆP

CONG TY TNHH KOBELCO COMPRESSORS VIET NAM - Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên bảo trì máy bơm công nghiệp

Cong ty TNHH Ky Thuat Thuong Mai Thai Khuong - Tp Hồ Chí Minh

trang:     1 | 2 | 3    >>