64401  

việc làm bao tri dien cong nghiep

  

Điện/Điện tử/Điện lạnh - Nhân Viên Bảo Trì Điện Lạnh Công Nghiệp

CONG TY TNHH GIAI PHAP KY THUAT TAN LONG - Tp Hồ Chí Minh - 10.000.000-12.000.000₫ một tháng

Trang thiết bị công nghiệp - Nhân Viên Bảo Trì - Kỹ Thuật Điện

Cong ty TNHH Ky Thuat SEM - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Trang thiết bị công nghiệp - Nhân Viên Bảo Trì Điện

CONG TY TNHH XUAT NHAP KHAU XANG DAU DAI NAM - Tp Hồ Chí Minh

Trang thiết bị công nghiệp - Nhân Viên Bảo Trì Điện - Nước

CONG TY TNHH XUAT NHAP KHAU XANG DAU DAI NAM - Tp Hồ Chí Minh

Trang thiết bị công nghiệp - Thợ Điện - Bảo Trì Điện, Máy Móc

Cong ty TNHH CN NHUA HOA GIA - Bình Dương

Trang thiết bị công nghiệp - Nhân Viên Bảo Trì Điện Lạnh Công Nghiệp

CONG TY TNHH GIAI PHAP KY THUAT TAN LONG - Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Bảo Trì Cơ Khí/ Điện Tử/ Điện Công Nghiệp

Đồng Nai - 13.000.000-15.000.000₫ một tháng

Kỹ Sư Bảo Trì Hệ Thống Điện Công Nghiệp

Đà Nẵng

Nhân Viên Bảo Trì Điện Công Nghiệp

Đồng Nai

Nhân Viên Bảo Trì Điện Công Nghiệp

Bình Dương

Công Nhân Bảo Trì Điện Công Nghiệp

Tp Hồ Chí Minh - 4.500.000-5.000.000₫ một tháng

Thợ Bảo Trì Điện Công Nghiệp

Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Bảo Trì Máy - Điện Công Nghiệp

Vĩnh Phúc - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Công Nhân Bảo Trì Điện Công Nghiệp

Đồng Nai - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Bảo Trì Điện Công Nghiệp Điều Khiển Tự Động

Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Bảo Trì Điện Công Nghiệp

Tp Hồ Chí Minh - 6.000.000-7.000.000₫ một tháng

Sản xuất/Vận hành sản xuất - Thợ Bảo Trì Điện Lạnh Công Nghiệp

White Palace - Convention Center - Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Bảo Trì Điện Công Nghiệp

Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Sửa Chữa Bảo Trì Cơ Khí - Điện - Điện Công Nghiệp

Bình Dương

Trang thiết bị công nghiệp - Nhân Viên Bảo Trì Hệ Thống Điện - Nước

Chi nhanh Cty TNHH Am Thuc KAfe tai Tp. Ho - Tp Hồ Chí Minh

trang:     1 | 2 | 3    >>