11358  

việc làm bao mua ban

  

Cộng tác viên viết báo mua va bán

Cong ty Co Phan Kim Cuong Group - Thanh Hóa

Nhân viên mua hàng- Bảo hộ lao động

Cong ty TNHH thuong mai K VA L Viet Nam - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Tuyển 02 chuyên viên duyệt tin và quản lý ngành Mua bán nhà đất

Cong ty TNHH Mua Ban Nhanh - Tp Hồ Chí Minh

Tuyển 02 chuyên viên duyệt tin và quản lý ngành Mua bán điện thoại

Cong ty TNHH Mua Ban Nhanh - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

★☆★ Nhân Viên Phòng Mua Bán ( Nhân Viên Thời Vụ 6 Tháng)★☆★

Hà Nội - Bắc Ninh

Nhân viên mua ban bất động sản 27

- Thi truong bat dong san & phan khuc thi - Tp Hồ Chí Minh - 15.000.000-20.000.000₫ một tháng

Nhân viên mua-bán thép xây dựng 24

Cong ty TNHH Staz Viet Nam (Daehan Steel) - Tp Hồ Chí Minh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Kỹ Thuật Viên Hỗ Trợ Mua Bán Hàng

Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Kế Toán Mua Bán

Thái Bình - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Kế Toán Mua Bán

Thái Bình

Kỹ thuật viên hỗ trợ mua bán hàng 21

Cong ty Dau tu Xay dung Hai Au - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Phòng Mua Bán

Hải Phòng

Kế toán mua bán 20

Cong ty TNHH TM va SX Giang Ngoc - Thái Bình

Chuyên Viên Mua Bán Bản Quyền Nội Dung

Hà Nội

Chuyên Viên Mua Bán Bản Quyền

Tp Hồ Chí Minh

Trưởng Phòng Mua Bán Vật Tư Lĩnh Vực Bất Động Sản

Hà Nội

Nhân viên mua bán 08

Chi nhanh cong ty TNHH Son Ha tai Thai Binh - Thái Bình

Trưởng Phòng Mua Bán Vật Tư Lĩnh Vực Bất Động Sản

Hà Nội

Nhân viên mua bán đất nền

CONG TY CO PHAN DAU TU XAY DUNG DICH VU - Tp Hồ Chí Minh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Chuyên Viên Mua Bán- Sáp Nhập Doanh Nghiệp

Hà Nội - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>