341  

việc làm bao bi giay tại Long An

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Thợ In Flexo Trên Bao Bì Giấy Carton

Long An

Nhân viên thiết kế bao bì

Cong ty Co phan Che bien hang XK Long An - Long An - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Thợ in flexo trên bao bì cartion

Cong ty TNHH Nam An - Long An

Nhân viên thiết kế khuôn bao bì nhựa

Cong ty TNHH Mekelong VN - Long An

Thợ in flexo trên bao bì carton

Cong ty TNHH Nam An - Long An

Thợ in flexo trên bao bì carton (máy in 4, 6 và 7 màu)

Cong ty TNHH Nam An - Long An

Nhân Viên Thiết Kế Bao Bì

Tân An - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Định Mức ( Chuyên Giày Da)

Long An

Nhân Viên Định Mức ( Chuyên Giày Da)

CONG TY TNHH JU YOUNG - Tân An

Nhân viên bảo trì cơ điện Long An

Cong ty TNHH Bao Bi Giay Viet Trung - Long An - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Trưởng BP Bảo trì 22

Cong ty Co phan Bao Bi A Chau - Long An

Nhân viên bảo trì máy

Chi nhanh Tong cong ty Liksin- Xi nghiep Bao bi - Long An

Nhân viên vận hành máy, bảo trì

Cgi nhanh Tong cong ty Liksin- Xi nghiep Bao bi - Long An

Tổ trưởng Bảo trì

Cong ty Co phan Bao bi A Chau - Long An

Nhân viên Bảo trì Điện - Cơ

Cong ty Co phan Bao bi A Chau - Long An

Tổ trưởng bảo trì

Cong ty Co phan Bao bi A Chau - Long An

Nhân viên bảo trì sửa chữa 31

Daphaco. Ltd. Co. - Long An

Trưởng Bp Bảo Trì

Long An

Nhân Viên Thiết Kế Và Bảo Trì Khuôn Mẫu

Long An - 3.000.000-4.000.000₫ một tháng

Tuyển Nhân Viên Bảo Trì

Long An - 5.000.000-8.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>