220  

việc làm bao bi giay tại Long An

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Nhân viên thiết kế khuôn bao bì nhựa

Cong ty TNHH Mekelong VN - Long An

Thợ in flexo trên bao bì cartion

Cong ty TNHH Nam An - Long An

Thợ in flexo trên bao bì carton (máy in 4, 6 và 7 màu)

Cong ty TNHH Nam An - Long An

Thợ in flexo trên bao bì carton

Cong ty TNHH Nam An - Long An

Nhân Viên Thiết Kế Bao Bì

Long An - 5.000.000-8.000.000₫ một tháng

Giày da/Thuộc da - Gsd Industrial Engineer - Quy Trình Công Đoạn - Đơn Giá

Cong ty TNHH BODYNITS - Long An

Giày da/Thuộc da - Gsd Industrial Engineer / Quy Trình Công Đoạn - Đơn Giá

Cong ty TNHH BODYNITS - Long An

Nhân viên bảo trì máy

Chi nhanh Tong cong ty Liksin- Xi nghiep Bao bi - Long An

Tổ trưởng Bảo trì

Cong ty Co phan Bao bi A Chau - Long An

Nhân viên Bảo trì Điện - Cơ

Cong ty Co phan Bao bi A Chau - Long An

Tổ trưởng bảo trì

Cong ty Co phan Bao bi A Chau - Long An

Nhân viên bảo trì khuôn 12

Cong ty TNHH SX-TM Cam Dat - Long An

Nhân viên bảo trì cơ điện

Cong ty Co Phan Thuc Pham Gia Dinh Anco - Long An

Nhân Viên Bảo Vệ Công Ty

Long An - 4.000.000-5.000.000₫ một tháng

Công Nhân Bảo Trì Điện

Long An - 4.000.000-5.000.000₫ một tháng

Sản xuất/Vận hành sản xuất - Nhân Viên Bảo Trì, Bảo Dưỡng

Cong Ty Co Phan Viet Chuan - Long An

Nhân Viên Bảo Vệ

Long An - 4.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Bảo Trì, Bảo Dưỡng

Long An - 4.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân viên bảo trì

Long An

Kỹ thuật viên bảo trì điện công nghiệp 21

Cong ty TNHH Hoa Hao Long An - Long An - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>