226  

việc làm bao bi giay tại Long An

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Trang thiết bị công nghiệp - Nhân Viên Bảo Trì Điện

CONG TY CO PHAN THUC AN A NO VA - Long An

Trang thiết bị công nghiệp - Nhân Viên Bảo Trì Cơ Điện

Cong ty TNHH TM SX Hung Viet - Long An

Nhân viên bảo trì

Cong ty Co phan Bao bi A Chau - Long An - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Cơ khí/Kĩ thuật ứng dụng - Nhân Viên Kỹ Thuật Bảo Trì Máy May

Cong Ty TNHH San Xuat Bao Bi Duong Vinh Hoa - Long An

Điện/Điện tử/Điện lạnh - Nhân Viên Kỹ Thuật Bảo Trì Máy May

Cong Ty TNHH San Xuat Bao Bi Duong Vinh Hoa - Long An

Dệt may - Nhân Viên Kỹ Thuật Bảo Trì Máy May

Cong Ty TNHH San Xuat Bao Bi Duong Vinh Hoa - Long An

Dệt may - Nhân Viên Kỹ Thuật Sửa Chữa Và Bảo Trì Máy Kéo Sợi

Cong Ty TNHH San Xuat Bao Bi Duong Vinh Hoa - Long An

Nam/Nữ Bảo vệ khu công nghiệp

TAP DOAN BAO VE NAM HAI LONG - Long An - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Bảo Trì Điện

Long An - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Trưởng Bộ Phận Bảo Trì (Cơ Điện Tự Động)

Long An

Trưởng Bộ Phận Bảo Trì (Cơ Điện Tự Động)

Long An

Trưởng Bộ Phận Bảo Trì (Cơ Điện Tự Động)

Long An

Nhận kế toán thực tập làm báo cáo

Cong Ty TNHH Tram Binh Son - Long An

Nhân viên bảo trì điện

CONG TY TNHH LE LONG VIET NAM - Long An - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Bảo Trì Cơ Điện

Long An - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Dược/Hóa chất/Sinh hóa - Nhân Viên Phòng Đảm Bảo Chất Lượng

Long An - Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên bảo trì

Long An - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Bảo Trì Cơ Điện

Long An - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Phòng Đảm Bảo Chất Lượng

Long An - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân viên bảo trì sữa chữa điện công nghiệp 31

Cong ty CP co dien Dai Dung - Long An - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>