174  

việc làm bao bi giay tại Long An

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Nhân Viên Thiết Kế Bao Bì Giấy

Long An - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

QUẢN LÝ SẢN XUẤT (CHUYÊN NGÀNH GIÀY)

Long An

Điện/Điện tử/Điện lạnh - Nhân Viên Kỹ Thuật Bảo Trì Máy May

Cong Ty TNHH San Xuat Bao Bi Duong Vinh Hoa - Long An

Dệt may - Nhân Viên Kỹ Thuật Sửa Chữa Và Bảo Trì Máy Kéo Sợi

Cong Ty TNHH San Xuat Bao Bi Duong Vinh Hoa - Long An

Dệt may - Nhân Viên Kỹ Thuật Bảo Trì Máy May

Cong Ty TNHH San Xuat Bao Bi Duong Vinh Hoa - Long An

Nhân Viên Bảo Trì

Long An - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Bảo Trì Sữa Chữa

Long An - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Cơ khí/Kĩ thuật ứng dụng - Nhân Viên Kỹ Thuật Bảo Trì Máy May

CONG TY CP NHUA VINH HOA - Long An

Nhân Viên Bảo Trì

Long An

Nhân Viên Bảo Trì Sữa Chữa

Long An

Nhân viên kỹ thuật bảo trì 15

Cong ty Co phan Kim Tin - Long An

Nhân viên bảo trì (cơ, điện) 15

Cong ty Co phan Kim Tin - Long An

Nhân Viên Bảo Trì Cơ Khí

Long An - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Bảo Trì

Long An

Nhân Viên Bảo Trì Cơ Khí

Long An - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên bảo trì văn phòng

Cong ty TNHH Dong Nam A - Long An - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kỹ Thuật Bảo Trì Máy May

Long An - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên đảm bảo chất lượng sản phẩm

Cong ty TNHH Thuong Mai San xuat Cam Dat - Long An

Nhân Viên Kỹ Thuật, Bảo Trì

Long An - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Phó Phòng Bảo Trì

Long An

trang:     1 | 2 | 3    >>