128  

việc làm bao bi giay tại Long An

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Nhân viên thiết kế bao bì 07

Cong ty TNHH Bao Bi Giay Viet Trung - Long An

Nhân viên Bảo vệ

Cong ty TNHH Bao Bi Giay Viet Trung - Long An - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên bảo trì

Cong ty Co phan Bao bi A Chau - Long An - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nam Bảo Vệ Tại Kcn Long Hậu -Long An

Long An - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Phòng Đảm Bảo Chất Lượng

Long An - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Bảo Trì Cơ Điện

Long An

Nhân viên bảo trì sữa chữa điện công nghiệp 31

Cong ty CP co dien Dai Dung - Long An - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân viên bảo trì sữa chữa điện công nghiệp

Cong ty CP co dien Dai Dung - Long An - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân viên Kỹ thuật bảo trì máy Kéo sợi PP

Long An - Tp Hồ Chí Minh - 6.000.000-8.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kỹ Thuật Bảo Trì Máy Kéo Sợi PP

Long An

Bảo vệ nội bộ

Cong ty CP SX nhua Duy Tan - Long An - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Bảo vệ nội bộ 28

Cong ty CP SX nhua Duy Tan - Long An - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Bảo Trì Cơ Điện

Long An - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Bảo Trì Cơ Khí

Long An - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Bảo Trì Cơ Khí

Long An - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Bảo Trì Cơ Khí

Long An - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên bảo trì văn phòng

Cong ty TNHH Dong Nam A - Long An - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kỹ Thuật Bảo Trì Máy May

Long An - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên đảm bảo chất lượng sản phẩm

Cong ty TNHH Thuong Mai San xuat Cam Dat - Long An

Nhân Viên Kỹ Thuật, Bảo Trì

Long An - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>