163  

việc làm bao bi giay tại Long An

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Thợ in flexo trên bao bì carton (máy in 4, 6 và 7 màu)

Cong ty TNHH Nam An - Long An

Nhân viên thiết kế khuôn bao bì nhựa

Cong ty TNHH Mekelong VN - Long An

Thợ in flexo trên bao bì cartion

Cong ty TNHH Nam An - Long An

Thợ in flexo trên bao bì carton

Cong ty TNHH Nam An - Long An

NHÂN VIÊN THIẾT KẾ BAO BÌ LÀM VIỆC TẠI LONG AN

Long An

Tổ trưởng Bảo trì

Cong ty Co phan Bao bi A Chau - Long An

Nhân viên bảo trì máy

Chi nhanh Tong cong ty Liksin- Xi nghiep Bao bi - Long An

Tổ trưởng bảo trì

Cong ty Co phan Bao bi A Chau - Long An

Nhân viên Bảo trì Điện - Cơ

Cong ty Co phan Bao bi A Chau - Long An

Nhân Viên Bảo Vệ

Long An - 4.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Cơ Khí Bảo Trì

Long An - 5.000.000-8.000.000₫ một tháng

Nhân viên bảo vệ

Doanh nghiep tu nhan Dy Khang - Long An - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân viên bảo trì cơ điện 14

Cong ty TNHH MTV 3D- LONG HAU - Long An - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên Bảo trì sửa chữa

Cong ty CP Nhua Tan Dai Hung - Long An - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Bảo Vệ Nội Bộ

Cong ty co phan Kim Tin - Long An - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân viên Bảo vệ

Trung tam Ngoai ngu - Tin hoc Long An - Long An

Nhân viên Bảo vệ

Trung tam Ngoai ngu - Tin hoc Long An - Long An

Nhân viên kỹ thuật - bảo trì điện

Cong ty co phan dau tu - nghien cuu va - Long An

Nhân viên cơ khí bảo trì 04

CONG TY TNHH MTV THUC PHAM DINH DUONG SINH THAI - Long An - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Phụ Trách Nhân Sự, Bảo Hiểm Xã Hội (gấp)

Long An - 4.000.000-5.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>