Việc làm ban tuyen giao tinh uy tại Nam Định

Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất
1 đến 6 trong 6 việc làm  

TRÌNH DƯỢC VIÊN BỆNH VIỆN ĐỊA BÀN TỈNH NAM ĐỊNH

Nam Định

Giám Sát Bán Hàng - Kênh GT Thái Bình, Nam Định

Tieng Viet - Nam Định - Thái Bình - 10.000.000-12.000.000₫ một tháng

Công Ty Vận Tải Tuyển Gấp 9 LX Và Phụ Xe Làm Tại Nam Định

Cong Ty TNHH Van Tai Thanh Cong - Nam Định - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Giám đốc kinh doanh miền Trung và vùng duyên Hải

Cong ty thiet bi dinh vi Viettel - Nam Định - 15.000.000-20.000.000₫ một tháng

Giám đốc kinh doanh miền Trung và vùng duyên Hải

Cong ty thiet bi dinh vi Viettel - Nam Định - 15.000.000-20.000.000₫ một tháng

Trưởng Phòng Hành Chính Nhân Sự

Nam Định