8  

việc làm ban tuyen giao tinh uy tại Nam Định

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Tuyển Gấp 10 Nhân Viên Phát Triển Thị Trường

Nam Định

Trưởng Phòng Nhân Sự

Nam Định

Trưởng Phòng Nhân Sự

Nam Định

lái xe ô tô

Cong ty CP FTC - Nam Định

Nông/Lâm/Ngư nghiệp - Trưởng Phòng R&d

CONG TY TNHH CHIEN LUOC NHAN LUC - Nam Định - Cao Bằng - 1.000-1.200 $ một tháng

Kho vận/Vật tư - Chỉ Huy Trường Công Trường (Số Lượng 05)

Cong Ty Co Phan Xay Dung Ha Tang Dai Phong - Nam Định - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Trang thiết bị công nghiệp - R&d Manager

CONG TY TNHH CHIEN LUOC NHAN LUC - Nam Định - Cao Bằng - 700-1.000 $ một tháng

Trang thiết bị công nghiệp - R & D Manager

CONG TY TNHH CHIEN LUOC NHAN LUC - Nam Định - Cao Bằng - 700-1.000 $ một tháng