13  

việc làm ban tuyen giao tinh uy tại Nam Định

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Nhân Viên Kỹ Thuật

Nam Định - 8.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Phụ Trách Hành Chính Nhân Sự Siêu Thị Trần Anh Nam Định

Nam Định

Nhân Viên Sale & Marketing

Nam Định - 15.000.000₫ một tháng

lái xe ô tô

Cong ty CP FTC - Nam Định

Nhân Viên Phụ Trách Hành Chính Nhân Sự Siêu Thị Trần Anh Nam Định

Nam Định

Phụ Trách Hành Chính Nhân Sự Siêu Thị Trần Anh Nam Định

Nam Định - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Phụ Trách Hành Chính Nhân Sự Siêu Thị Trần Anh Nam Định

Nam Định - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Phụ Trách Hành Chính Nhân Sự Siêu Thị Nam Định

Nam Định

Phó phòng kỹ thuật

Cong ty Co phan Tasco Truong Son - Nam Định

Sản xuất/Vận hành sản xuất - Production Manager

CONG TY TNHH CHIEN LUOC NHAN LUC - Nam Định - Cao Bằng

Giày da/Thuộc da - Technician Specialist

CONG TY TNHH CHIEN LUOC NHAN LUC - Nam Định - Cao Bằng - 1.000 $ một tháng

Nông/Lâm/Ngư nghiệp - Technician Specialist

CONG TY TNHH CHIEN LUOC NHAN LUC - Nam Định - Cao Bằng - 1.000 $ một tháng

Giải trí/Vui chơi - Trailer Manager

CONG TY TNHH CHIEN LUOC NHAN LUC - Nam Định - Cao Bằng - 1.500 $ một tháng