8  

việc làm ban tuyen giao tinh uy tại Nam Định

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Tuyển trình dược viên, cộng tác viên khu vực Thái Bình, Nam Định

Nam Định - Thái Bình - 5.000.000-8.000.000₫ một tháng

KẾ TOÁN TRƯỞNG (NGÀNH XÂY DỰNG)

Nam Định

KẾ TOÁN TRƯỞNG (NGÀNH XÂY DỰNG)

Nam Định

Trưởng Bộ Phận Khách Hàng Doanh Nghiệp (hcb)

Nam Định

Lái Xe, Lái Máy Công Trường (sl 20 Người)

Nam Định - 200-300 $ một tháng

Chỉ Huy Trường Công Trường (Số Lượng 05)

Nam Định - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Cán Bộ Kỹ Thuật (Số Lượng 25)

Nam Định - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Phụ Trách Hành Chính Nhân Sự Siêu Thị Nam Định

Nam Định