66  

việc làm ban thuoc tan duoc tại Thái Nguyên

  
Các khu vực

Việt Nam

Đông Bắc Bộ

 Thái Nguyên

Các tìm kiếm gần nhất

Trình Dược Viên, Bán Hàng

Thái Nguyên

Tdv Nhà Thuốc Tại Nam Định, Bắc Giang, Thái Nguyên

Thái Nguyên - Bắc Giang - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Trình dược viên KV tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang, Thái Nguyên (tuyển gấp)

Cong ty Co Phan Duoc Pham Duc Minh An - Thái Nguyên - Bắc Giang

Trình dược viên Tỉnh Thaí Nguyên

Cong ty TNHH Duoc pham VITA Viet Nam - Thái Nguyên - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Trình dược viên - Thái Nguyên 06

Cong ty co phan Duoc pham Viet Duc - Thái Nguyên - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Trình dược viên OTC tại Thái Nguyên 29

Cong ty co phan GRANDSTAR Quoc Te - Thái Nguyên - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Trình Dược Viên

Cao Bằng - Thái Nguyên

Trình Dược Viên OTC: Thái Nguyên, Tuyên Quang

Thái Nguyên - Tuyên Quang

Trình dược viên kiêm đại lý tỉnh Thái Nguyên

Cong ty TNHH VINAMASK - Thái Nguyên - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Trình dược viên OTC

Cong ty CP KD DV & TM Nam Phuong - Thái Nguyên

Trình Dược Viên - Thái Nguyên

Thái Nguyên

Trình dược viên tại các tỉnh Thái Nguyên, Thái Bình, Quảng Ninh

Thái Nguyên - Quảng Ninh - 5.000.000-10.000.000₫ một tháng

Trình dược viên tại các tỉnh Thái Nguyên, Thái Bình, Quảng Ninh

Cong Ty TNHH Tue Linh - Quảng Ninh - Thái Nguyên

Trình Dược Viên Các Tỉnh Thái Nguyên, Quảng Ninh, Hà Nam

Quảng Ninh - Thái Nguyên - 6.000.000-10.000.000₫ một tháng

Trình Dược Viên Chuyên Về Mỹ Phẩm

Thái Nguyên

Trình Dược Viên OTC Tỉnh Thái Nguyên

Thái Nguyên

Trình Dược Viên Tỉnh Thái Nguyên, Phú Thọ, Vĩnh Phúc

Phú Thọ - Thái Nguyên

Trình Dược Viên OTC Thái Nguyên

Thái Nguyên - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Tuyển Trình Dược Viên Thái Nguyên, Ninh Bình

Thái Nguyên - Ninh Bình

Trình Dược Viên OTC Và Công Tác Viên

Thái Nguyên - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>