13  

việc làm ban thoi gian tại Long Xuyên

  

Cửa Hàng Trưởng - Thời Trang Ninomaxx Concept Long Xuyên / Cao Lãnh

Cao Lãnh - Long Xuyên

Tư Vấn Viên Bán Hàng - Long Xuyên An Giang

Long Xuyên - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

NV BÁN HÀNG (NAM), Long Xuyên, Tân Châu, Châu Đốc

Long Xuyên - 5.000.000₫ một tháng

Kinh doanh - Nhân Viên Tài Chính - An Giang (Lương Căn Bản)

Cong Ty TNHH MTV Thien Tu - Long Xuyên - 2.500.000₫ một tháng

Ngân hàng/Chứng khoán/Đầu tư - Nhân Viên Tài Chính - An Giang (Lương Căn Bản)

Cong Ty TNHH MTV Thien Tu - Long Xuyên - 2.500.000₫ một tháng

Nhân viên Bảo Vệ - Cần Thơ, Long Xuyên 04

Cần Thơ - Long Xuyên

Cửa Hàng Trưởng - CN PNJ An Giang

Long Xuyên - 8.000.000-12.000.000₫ một tháng

Nhân viên Bảo Vệ - Cần Thơ, Long Xuyên

Cần Thơ - Long Xuyên

Cửa Hàng Trưởng - CN PNJ An Giang

Long Xuyên

Cơ khí/Kĩ thuật ứng dụng - Nhân Viên Kỹ Thuật

CONG TY TNHH CO DIEN LANH VA XD AN PHAT - Long Xuyên

Ngân hàng/Chứng khoán/Đầu tư - Nhân Viên Tín Dụng - Khối Kinh Doanh

Cong Ty TNHH MTV Thien Tu - Long Xuyên

Ngân hàng/Chứng khoán/Đầu tư - Nhân Viên Tín Dụng - Khối Kinh Doanh

Cong Ty TNHH MTV Thien Tu - Long Xuyên

Quản lý

Cong ty TNHH MTV Song Thoai - Long Xuyên