7  

việc làm ban thoi gian tại Long Xuyên

  

PCs - Nhân Viên Tư Vấn Bán Hàng Huawei- Mobile Tại Long Xuyên, An Giang

Long Xuyên - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kinh Doanh

Long Xuyên

Quản lý

Cong ty TNHH MTV Song Thoai - Long Xuyên

Quản Lý Kinh Doanh Chi Nhánh Long Xuyên

Long Xuyên

Quản Lý Kinh Doanh Chi Nhánh Long Xuyên

Long Xuyên

Nhân Viên Kỹ Thuật

Long Xuyên - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên dịch vụ khách hàng

ICONIC - Long Xuyên