12  

việc làm ban thoi gian tại Long Xuyên

  

Nhân viên bán hàng thời trang cao cấp 16

Cong ty CP Du Kim - Chi nhanh HCM - Long Xuyên - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Bán Hàng siêu thị tại Long Xuyên - VINMART

Long Xuyên

Nhân Viên Bán Hàng siêu thị tại Long Xuyên - VINMART

Long Xuyên

PCs - Nhân Viên Tư Vấn Bán Hàng Huawei- Mobile Tại Long Xuyên, An Giang

Long Xuyên - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Quản Lý / Giám Sát Tại Long Xuyên

Long Xuyên

Quản Lý / Giám Sát Tại Long Xuyên

Long Xuyên

Nhân Viên Thu Ngân siêu thị tại Long Xuyên - VINMART

Long Xuyên

Phó Giám Đốc siêu thị tại Long Xuyên - VINMART

Long Xuyên

Phó Giám Đốc siêu thị tại Long Xuyên - VINMART

Long Xuyên

Nhân Viên Kỹ Thuật

Long Xuyên - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên dịch vụ khách hàng

ICONIC - Long Xuyên

Nhân Viên Kinh Doanh

Long Xuyên