7  

việc làm ban thoi gian tại Long Xuyên

  

Giám Sát Bán Hàng (Kênh Gt) Khu Vực Long Xuyên, An Giang

Long Xuyên

Nhân viên bán hàng KV: Bình Dương, Rạch Giá, Long Xuyên, Hà Nội

Cong ty TNHH THE GIOI KIM CUONG - Rạch Gía - Long Xuyên - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân viên Bán hàng làm việc tại Bình Dương, Rạch Giá, Long Xuyên

Cong ty TNHH THE GIOI KIM CUONG - Rạch Gía - Long Xuyên - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kinh Doanh - FPT Telecom An Giang 16

FPT Telecom - Long Xuyên

Nhân Viên Kinh Doanh - FPT Telecom An Giang

FPT Telecom - Long Xuyên

Kinh doanh - Nhân Viên Kinh Doanh

Cong ty Co phan TM-DV THANG LONG - Long Xuyên - 4.000.000-5.000.000₫ một tháng

Chăm sóc khách hàng - Nhân Viên Kinh Doanh

Cong ty Co phan TM-DV THANG LONG - Long Xuyên - 4.000.000-5.000.000₫ một tháng