33  

việc làm ban thoi gian tại Lạng Sơn

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

NHÂN VIÊN TƯ VẤN BÁN HÀNG TẠI LẠNG SƠN

Lạng Sơn - 5.000.000-10.000.000₫ một tháng

NHÂN VIÊN KẾ TOÁN BÁN HÀNG TẠI LẠNG SƠN

Lạng Sơn - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

NHÂN VIÊN KẾ TOÁN BÁN HÀNG TẠI LẠNG SƠN

Lạng Sơn

NHÂN VIÊN TƯ VẤN BÁN HÀNG TẠI LẠNG SƠN

Lạng Sơn

Nhân Viên Kinh Doanh - Bán Hàng Tại Lạng Sơn

Lạng Sơn - 3.900.000₫ một tháng

Nhân Viên Bán Hàng Kỹ Thuật

Lạng Sơn

Giám Sát Bán Hàng Tại Bắc Ninh, Bắc Giang, Lạng Sơn

CONG TY CO PHAN DEMAX VIETNAM - Lạng Sơn - Bắc Giang - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Nhân viên kinh doanh thị trường khu vực Lạng Sơn - mức lương 7-10 triệu

Tat ca Muc luong - Lạng Sơn - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

NHÂN VIÊN CÀI ĐẶT ỨNG DỤNG TẠI LẠNG SƠN

Lạng Sơn - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

QUẢN LÝ/ GIÁM SÁT SIÊU THỊ TẠI LẠNG SƠN

Lạng Sơn - 8.000.000-12.000.000₫ một tháng

NHÂN VIÊN KỸ THUẬT SỮA CHỮA TẠI LẠNG SƠN

Lạng Sơn - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Pháp Lý Chứng Từ

Lạng Sơn

NHÂN VIÊN TIẾP NHẬN BẢO HÀNH TẠI LẠNG SƠN

Lạng Sơn - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

NHÂN VIÊN BẢO VỆ SIÊU THỊ TẠI KHU VỰC LẠNG SƠN

Lạng Sơn - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

NHÂN VIÊN CÀI ĐẶT ỨNG DỤNG TẠI LẠNG SƠN

Lạng Sơn

QUẢN LÝ/ GIÁM SÁT SIÊU THỊ TẠI LẠNG SƠN

Lạng Sơn

NHÂN VIÊN TIẾP NHẬN BẢO HÀNH TẠI LẠNG SƠN

Lạng Sơn

NHÂN VIÊN KỸ THUẬT SỮA CHỮA TẠI LẠNG SƠN

Lạng Sơn

NHÂN VIÊN BẢO VỆ SIÊU THỊ TẠI KHU VỰC LẠNG SƠN

Lạng Sơn

Lái Xe Tải

Lạng Sơn - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2    >>