1116  

việc làm ban thoi gian tại Bắc Ninh

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Công Nhân Vận hành máy thổi màng PP, PE

Bắc Ninh

Điều Hành Siêu Thị Thời Trang Tại Trung Tâm Thương Mại Quế Võ

Bắc Ninh - 8.000.000-10.000.000₫ một tháng

Quản Lý Siêu Thị Và Shop Thời Trang Lucky Shop

Bắc Ninh - 10.000.000-13.000.000₫ một tháng

Công nhân vận hành máy thổi túi LDPE , HDPE

Cong ty TNHH MTV Phuong dong - Bắc Ninh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân viên bán hàng (nam)

Cong ty CP san xuat va thuong mai An Viet - Bắc Ninh

Nhân viên bán hàng (nam)

Cong ty CP san xuat va thuong mai An Viet - Bắc Ninh

Giám Sát Bán Hàng OTC

Hà Nội - Bắc Ninh

Thu ngân bán hàng ST Quế Võ - Bắc Ninh

Cong ty CP san xuat va thuong mai An Viet - Bắc Ninh

Thu ngân bán hàng ST Quế Võ - Bắc Ninh

Cong ty CP san xuat va thuong mai An Viet - Bắc Ninh

Thu ngân bán hàng ST Quế Võ - Bắc Ninh

Cong ty CP san xuat va thuong mai An Viet - Bắc Ninh

Thu ngân bán hàng ST Quế Võ - Bắc Ninh

Cong ty CP san xuat va thuong mai An Viet - Bắc Ninh

Thu ngân bán hàng ST Quế Võ - Bắc Ninh

Cong ty CP san xuat va thuong mai An Viet - Bắc Ninh

Thu ngân bán hàng ST Quế Võ - Bắc Ninh

Cong ty CP san xuat va thuong mai An Viet - Bắc Ninh

Thu ngân bán hàng ST Quế Võ - Bắc Ninh

Cong ty CP san xuat va thuong mai An Viet - Bắc Ninh

Thu ngân bán hàng ST Quế Võ - Bắc Ninh

Cong ty CP san xuat va thuong mai An Viet - Bắc Ninh

Thu ngân bán hàng ST Quế Võ - Bắc Ninh

Cong ty CP san xuat va thuong mai An Viet - Bắc Ninh

Thu ngân bán hàng ST Quế Võ - Bắc Ninh

Cong ty CP san xuat va thuong mai An Viet - Bắc Ninh

Giám sát bán hàng

Bắc Ninh - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Trưởng Phòng Kinh Doanh - Bán Hàng

Bắc Ninh

Nhân Viên Bán Hàng

Bắc Ninh

trang:     1 | 2 | 3    >>