421  

việc làm ban thoi gian tại Bà Rịa - Vũng Tàu

  
Các khu vực

Việt Nam

Đông Nam Bộ

 Bà Rịa - Vũng Tàu

Vũng Tàu

Các tìm kiếm gần nhất

Nhân Viên Thời Vụ Tết Tại Vũng Tàu

Vũng Tàu - 3.000.000₫ một tháng

Thực phẩm/DV ăn uống - Nhân Viên Thời Vụ Tết Tại Vũng Tàu

PIZZA HUT VIETNAM - Vũng Tàu

Nhân Viên Thời Vụ Tết Tại Vũng Tàu

Vũng Tàu - 3.000.000₫ một tháng

Giám Sát Bán Hàng (Marketing Supervisor) - Khu vực Bà Rịa Vũng Tàu

Bà Rịa - Vũng Tàu

NHÂN VIÊN KẾ TOÁN BÁN HÀNG TẠI TP. BÀ RỊA

Bà Rịa - Vũng Tàu - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

NV Kế Toán Bán Hàng/Thu Ngân FPT Shop Bà Rịa - Vũng Tàu

Bà Rịa - Vũng Tàu - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Bán Hàng Tại Tp. Vũng Tàu

Vũng Tàu - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

NHÂN VIÊN KẾ TOÁN BÁN HÀNG TẠI TP. BÀ RỊA

Bà Rịa - Vũng Tàu

Tuyển Nhân Viên Bán Thuốc

Bà Rịa - Vũng Tàu - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Tuyển Nhân Viên Phụ Bán Tại Nhà Thuốc

Bà Rịa - Vũng Tàu - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Giám Sát Bán Hàng

Bà Rịa - Vũng Tàu

Nhân Viên Tư Vấn Bán Hàng -[Fpt Shop Vũng Tàu]

Vũng Tàu

Nhân Viên Bán Hàng Trang Sức Cao Cấp Tại Showroom Miền Đông

Bà Rịa - Vũng Tàu

Nhân Viên Bán Thuốc

Bà Rịa - Vũng Tàu

NHÂN VIÊN BÁN HÀNG [KHU CÔNG NGHIỆP ĐÔNG XUYÊN, TP. VŨNG TÀU]

Vũng Tàu - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kế Toán Bán Hàng Tại KCN Đông Xuân, TP Vũng Tàu

Bà Rịa - Vũng Tàu

NV Kế Toán Bán Hàng/Thu Ngân FPT Shop Bà Rịa - Vũng Tàu

Bà Rịa - Vũng Tàu

Nhân Viên PG (hỗ Trợ Bán Hàng) Làm Việc Tại Siêu Thị

Bà Rịa - Vũng Tàu

Nhân Viên Tư Vấn Bán Hàng - Bà Rịa Vũng Tàu

Bà Rịa - Vũng Tàu

NHÂN VIÊN BÁN HÀNG [TP. VŨNG TÀU]

Vũng Tàu - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>