17876  

việc làm ban quan ly toa nha

  

Trưởng Ban Quản Lý Tòa Nhà

Cong Ty Co Phan Dau Tu Va Quan Ly Bat - Việt Nam

Trưởng Ban Quản Lý Tòa Nhà - Cty Bất Động Sản MSB

Cong ty CP Quan tri Nguon nhan luc M-Talent - Tp Hồ Chí Minh

Thư Ký Ban Quản Lý Tòa Nhà

Hà Nội

Trợ Lý Trưởng Ban Quản Lý Tòa Nhà

Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Trưởng Ban Quản Lý Tòa Nhà

Hà Nội

Trưởng Ban Quản lý Chung cư - tòa nhà

Tp Hồ Chí Minh - 8.000.000-10.000.000₫ một tháng

Trưởng Ban Quản Lý Tòa Nhà - Cty Bất Động Sản MSB

Tp Hồ Chí Minh

Trợ Lý Trưởng Ban Quản Lý Tòa Nhà

Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Trợ Lý Trưởng Ban Quản Lý Tòa Nhà

Cong Ty Co Phan Sai Gon Trien Vong (Savista) - Việt Nam

Trưởng Ban Quản Lý Tòa Nhà

Hà Nội

Giám Đốc Ban Quản Lý Tòa Nhà

Hà Nội

Trưởng Ban Quản Lý Tòa Nhà

Hà Nội

Trưởng Ban Quản Lý Tòa Nhà

Hà Nội

Trưởng Ban Quản Lý Tòa Nhà

Tap Doan Nam Cuong - Việt Nam

Giám đốc ban quản lý tòa nhà 27

Cong ty Co phan Bat dong san MECO - Hà Nội - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Giám Đốc Ban Quản Lý Tòa Nhà

Cong Ty TNHH Vincom Office - Việt Nam

Thư Ký Giám Đốc Ban Quản Lý Tòa Nhà

Hà Nội

Nhân viên Hành chánh Nhân sự - Ban Quản lý Tòa nhà

Tp Hồ Chí Minh

TRƯỞNG BAN QUẢN LÝ TÒA NHÀ

Tp Hồ Chí Minh

TRƯỞNG BAN QUẢN LÝ TÒA NHÀ

CONG TY CP SAI GON TRIEN VONG - SAVISTA - Việt Nam

trang:     1 | 2 | 3    >>