15803  

việc làm ban quan ly toa nha

  

Nhân viên kế toán tổng hợp (Ban quản lý tòa nhà)

Cong ty CP Quan ly va khai thac toa nha - Tp Hồ Chí Minh

TRƯỞNG BAN QUẢN LÝ TÒA NHÀ

Cong ty Co Phan Quan Ly Nha Toan Cau - - Tp Hồ Chí Minh

Trợ Lý Trưởng Ban Quản Lý Tòa Nhà

Cong ty Co Phan Quan Ly Nha Toan Cau - - Tp Hồ Chí Minh

Xây dựng - Trưởng Ban Quản Lý Tòa Nhà

CN Cong Ty TNHH Quan Ly No Va Khai Thai - Tp Hồ Chí Minh

Bất động sản - Trưởng Ban Quản Lý Tòa Nhà

CN Cong Ty TNHH Quan Ly No Va Khai Thai - Tp Hồ Chí Minh

Lễ Tân Ban Quản Lý Tòa Nhà

Hà Nội

Nhân Viên Tổng Hợp (ban Quản Lý Tòa Nhà)

Hà Nội

Bất động sản - Giám Đốc Ban Quản Lý Tòa Nhà ( Lương Rất Cạnh Tranh)

Cong Ty Co Phan Dau Tu Va Thuong Mai Thu - Hà Nội

Trưởng Ban Quản Lý Tòa Nhà

Tp Hồ Chí Minh

Trợ Lý Trưởng Ban Quản Lý Tòa Nhà

Tp Hồ Chí Minh

Trợ Lý Trưởng Ban Quản Lý Tòa Nhà

Tp Hồ Chí Minh

Trợ Lý Trưởng Ban Quản Lý Tòa Nhà

Tp Hồ Chí Minh

Trợ Lý Trưởng Ban Quản Lý Tòa Nhà

CONG TY CP SAI GON TRIEN VONG - SAVISTA - Việt Nam

Trưởng Ban Quản Lý Tòa Nhà

Tp Hồ Chí Minh

Giám Đốc Ban Quản Lý Tòa Nhà

Hà Nội

Giám Đốc Ban Quản Lý Tòa Nhà

Tap Doan DTTC Hoang Huy - Cong Ty CPTM Hung - Hà Nội

Trưởng ban quản lý tòa nhà - VID Group

Hà Đông

Trưởng ban quản lý tòa nhà - VID Group

Hà Đông

Trưởng bộ phận kỹ thuật - Ban quản lý tòa nhà

Cong ty TNHH Tai Tam - Hà Nội

NV Quản lý tòa nhà (Phụ trách Xây dựng cơ bản)

Cong ty Co Phan Vang Bac Da Quy Phu Nhuan - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>