23452  

việc làm ban quan ly toa nha

  

Nhân viên kế toán tổng hợp (Ban quản lý tòa nhà)

Cong ty CP Quan ly va khai thac toa nha - Tp Hồ Chí Minh

Trợ Lý Trưởng Ban Quản Lý Tòa Nhà

Cong ty Co Phan Quan Ly Nha Toan Cau - - Tp Hồ Chí Minh

TRƯỞNG BAN QUẢN LÝ TÒA NHÀ

Cong ty Co Phan Quan Ly Nha Toan Cau - - Tp Hồ Chí Minh

Trợ Lý Trưởng Ban Quản Lý Tòa Nhà

Cong ty Co Phan Quan Ly Nha Toan Cau - - Tp Hồ Chí Minh

TRƯỞNG BAN QUẢN LÝ TÒA NHÀ

Cong ty Co Phan Quan Ly Nha Toan Cau - - Tp Hồ Chí Minh

Trưởng ban Quản lý Tòa nhà

Cong ty TNHH Quan ly va Dich vu Khu Do - Hà Nội

Trưởng ban quản lý tòa nhà

Cong ty co phan dau tu va quan ly bat - Hà Nội

Quản lý tòa nhà - Trưởng ban quản lý

Cong ty Co phan dau tu va quan ly bat - Hà Nội

Trưởng ban quản lý tòa nhà (Quản lý)

Cong ty Co phan dau tu va quan ly bat - Hà Nội

Trưởng ban quản lý tòa nhà chung cư cao cấp

Cong ty Co phan dau tu va quan ly bat - Hà Nội

Trưởng Ban Quản Lý Tòa Nhà

CONG TY CO PHAN DICH VU QUAN LY BAT DONG - Việt Nam

Quản Lý Tòa Nhà - Trưởng Ban Quản Lý

Hà Nội

Trưởng Ban Quản Lý Tòa Nhà

Hà Nội - 8.000.000-15.000.000₫ một tháng

Trưởng ban quản lý tòa nhà 21

Cong ty TNHH Tai Tam - Hà Nội - Tai Tam, Hong Kong

Trưởng Ban Quản Lý Tòa Nhà

Hà Nội

Phó Ban Quản Lý Tòa Nhà

Hà Nội

Chăm sóc khách hàng - Phó Ban Quản Lý Tòa Nhà

Cong Ty Co Phan Dau Tu & Phat Trien Do - Hà Nội

Bất động sản - Phó Ban Quản Lý Tòa Nhà

Cong Ty Co Phan Dau Tu & Phat Trien Do - Hà Nội

Giám Đốc Ban Quản Lý Tòa Nhà

Hà Nội

Trưởng Ban Quản Lý Tòa Nhà Chung Cư

Tp Hồ Chí Minh - 8.000.000-15.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>