24239  

việc làm ban quan ly toa nha

  

Nhân viên kế toán tổng hợp (Ban quản lý tòa nhà)

Cong ty CP Quan ly va khai thac toa nha - Tp Hồ Chí Minh

Trợ Lý Trưởng Ban Quản Lý Tòa Nhà

Cong ty Co Phan Quan Ly Nha Toan Cau - - Tp Hồ Chí Minh

TRƯỞNG BAN QUẢN LÝ TÒA NHÀ

Cong ty Co Phan Quan Ly Nha Toan Cau - - Tp Hồ Chí Minh

Quản lý tòa nhà - Trưởng ban quản lý

Cong ty Co phan dau tu va quan ly bat - Hà Nội

Trưởng ban Quản lý Tòa nhà

Cong ty TNHH Quan ly va Dich vu Khu Do - Hà Nội

Trưởng ban quản lý tòa nhà (Quản lý)

Cong ty Co phan dau tu va quan ly bat - Hà Nội

Trưởng ban quản lý tòa nhà chung cư cao cấp

Cong ty Co phan dau tu va quan ly bat - Hà Nội

Trưởng ban quản lý tòa nhà

Cong ty co phan dau tu va quan ly bat - Hà Nội

Trưởng Ban Quản Lý Tòa Nhà

CONG TY CO PHAN DICH VU QUAN LY BAT DONG - Việt Nam

Trưởng ban quản lý tòa nhà

Hà Nội - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Trưởng Ban Quản Lý Tòa Nhà

Hà Nội - 8.000.000-10.000.000₫ một tháng

Trưởng Ban Quản Lý Tòa Nhà

Cong Ty TNHH Tai Tam - Việt Nam

Trưởng Ban Quản Lý Tòa Nhà

Hà Nội - 8.000.000-15.000.000₫ một tháng

Trưởng ban quản lý tòa nhà 21

Cong ty TNHH Tai Tam - Hà Nội - Tai Tam, Hong Kong

Phó Ban Quản Lý Tòa Nhà

Hà Nội

Bất động sản - Phó Ban Quản Lý Tòa Nhà

Cong Ty Co Phan Dau Tu & Phat Trien Do - Hà Nội

Chăm sóc khách hàng - Phó Ban Quản Lý Tòa Nhà

Cong Ty Co Phan Dau Tu & Phat Trien Do - Hà Nội

Giám Đốc Ban Quản Lý Tòa Nhà

Hà Nội

Trưởng Ban Quản Lý Tòa Nhà

Tp Hồ Chí Minh

Trưởng Ban Quản Lý Tòa Nhà Chung Cư

Tp Hồ Chí Minh - 8.000.000-15.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>