17148  

việc làm ban quan ly toa nha

  

Trưởng Ban Quản Lý Tòa Nhà

Tp Hồ Chí Minh

Trưởng Ban Quản Lý Tòa Nhà

Tp Hồ Chí Minh

Trưởng ban Quản lý tòa nhà

Hà Nội - 500-1.000 $ một tháng

Trưởng Ban Quản Lý Tòa Nhà (tuyển Gấp)

Hà Nội - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Phó Ban Quản Lý Tòa Nhà

Tp Hồ Chí Minh

Phó Ban Quản Lý Tòa Nhà

Tp Hồ Chí Minh

Trưởng ban quản lý tòa nhà

Hà Nội

Trưởng ban quản lý tòa nhà

Hà Nội

Giám Đốc Ban Quản Lý Toà Nhà

Hà Nội - 300-1.200 $ một tháng

Phó Trưởng Ban Quản Lý Tòa Nhà - Trợ Lý Giám Đốc

Hà Nội

Trưởng Ban Quản Lý Tòa Nhà Chung Cư

Tp Hồ Chí Minh - 10.000.000-12.000.000₫ một tháng

Quản Lý Tòa Nhà - Trưởng Ban Quản Lý

Hà Nội

Nhân Viên Tổng Hợp (ban Quản Lý Tòa Nhà)

Hà Nội

Trợ Lý Trưởng Ban Quản Lý Toà Nhà

Việt Nam

TRƯỞNG BAN QUẢN LÝ TÒA NHÀ

Việt Nam

TRƯỞNG BAN QUẢN LÝ TÒA NHÀ

Việt Nam

Trợ Lý Trưởng Ban Quản Lý Toà Nhà

Việt Nam

Trưởng Ban Quản Lý Tòa Nhà

Tp Hồ Chí Minh

Phó Ban Quản Lý Tòa Nhà Chung Cư

Hà Nội - 10.000.000₫ một tháng

Phó Trưởng Ban Quản Lý Tòa Nhà - Trợ Lý Giám Đốc

Hà Nội

trang:     1 | 2 | 3    >>