14273  

việc làm ban quan ly toa nha

  

Phó Ban Quản Lý Tòa Nhà - Phụ Trách Kỹ Thuật Tại Đà Nẵng, Khánh Hòa

Cong Ty TNHH Quan Ly No Va Khai Thac Tai - Đà Nẵng - Khánh Hòa - 10.000.000₫ một tháng

Phó Ban Quản Lý Tòa Nhà - Phụ Trách Kỹ Thuật Tại Đà Nẵng, Khánh Hòa

Đà Nẵng - Khánh Hòa - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Giao Dịch Viên - Ban Quản Lý Tòa Nhà

Hà Nội - 4.000.000-4.500.000₫ một tháng

Phó Ban Quản Lý Tòa Nhà - Phụ Trách Kỹ Thuật

Đà Nẵng - 8.000.000-10.000.000₫ một tháng

Trưởng Ban Quản Lý Tòa Nhà (Facilities Manager)

Hà Nội

Phó Trưởng Ban Quản Lý Tòa Nhà - Trợ Lý Giám Đốc

Hà Nội

Trưởng Ban Quản Lý Tòa Nhà (Facilities Manager)

Hà Nội

Trưởng Ban Quản Lý Tòa Nhà

Tp Hồ Chí Minh - 12.000.000-15.000.000₫ một tháng

Bất động sản - Trưởng Ban Quản Lý Tòa Nhà

CONG TY TNHH MTV KINH DOANH DICH VU DIA OC - Tp Hồ Chí Minh

Trưởng Ban Quản Lý Tòa Nhà

Tp Hồ Chí Minh - 15.000.000-20.000.000₫ một tháng

Luật/Pháp lý - Trưởng Ban Quản Lý Tòa Nhà

CONG TY TNHH MTV KINH DOANH DICH VU DIA OC - Tp Hồ Chí Minh

Xây dựng - Trưởng Ban Quản Lý Tòa Nhà

CONG TY TNHH MTV KINH DOANH DICH VU DIA OC - Tp Hồ Chí Minh

Bệnh viện ĐK QT Vinmec Nha Trang - GIÁM ĐỐC BAN QUẢN LÝ TÒA NHÀ

Vingroup Joint Stock Company - Nha Trang

Trưởng Ban Quản Lý Tòa Nhà

Hà Nội

Giám Sát Dịch Vụ - Ban Quản Lý Tòa Nhà

Hà Nội

Trưởng Ban Quản Lý Tòa Nhà

Hà Nội

Giám Đốc Ban Quản Lý Toà Nhà

Khánh Hòa

Phó Trưởng Ban Quản Lý Tòa Nhà - Trợ Lý Giám Đốc

Hà Nội

Giao Dịch Viên - Ban Quản Lý Tòa Nhà

Hà Nội

Giám Đốc Ban Quản Lý Tòa Nhà

Hà Nội

trang:     1 | 2 | 3    >>