21576  

việc làm ban quan ly toa nha

  

Nhân viên kế toán tổng hợp (Ban quản lý tòa nhà)

Cong ty CP Quan ly va khai thac toa nha - Tp Hồ Chí Minh

Trợ Lý Trưởng Ban Quản Lý Tòa Nhà

Cong ty Co Phan Quan Ly Nha Toan Cau - - Tp Hồ Chí Minh

TRƯỞNG BAN QUẢN LÝ TÒA NHÀ

Cong ty Co Phan Quan Ly Nha Toan Cau - - Tp Hồ Chí Minh

Trưởng ban Quản lý Tòa nhà

Cong ty TNHH Quan ly va Dich vu Khu Do - Hà Nội

Trưởng ban quản lý tòa nhà

Cong ty co phan dau tu va quan ly bat - Hà Nội

Trưởng ban quản lý tòa nhà (Quản lý)

Cong ty Co phan dau tu va quan ly bat - Hà Nội

Quản lý tòa nhà - Trưởng ban quản lý

Cong ty Co phan dau tu va quan ly bat - Hà Nội

Trưởng ban quản lý tòa nhà chung cư cao cấp

Cong ty Co phan dau tu va quan ly bat - Hà Nội

Trưởng Ban Quản Lý Tòa Nhà

CONG TY CO PHAN DICH VU QUAN LY BAT DONG - Việt Nam

Bất động sản - Phó Ban Quản Lý Tòa Nhà

Cong Ty Co Phan Dau Tu & Phat Trien Do - Hà Nội

Chăm sóc khách hàng - Phó Ban Quản Lý Tòa Nhà

Cong Ty Co Phan Dau Tu & Phat Trien Do - Hà Nội

Giám Đốc Ban Quản Lý Tòa Nhà

Hà Nội

Trợ Lý Trưởng Ban Quản Lý Tòa Nhà

Tp Hồ Chí Minh

Trưởng Ban Quản Lý Tòa Nhà

Tp Hồ Chí Minh

Trưởng Ban Quản Lý Tòa Nhà Chung Cư

Tp Hồ Chí Minh - 8.000.000-15.000.000₫ một tháng

Giám Đốc Ban Quản Lý Tòa Nhà

Tap Doan DTTC Hoang Huy - Cong Ty CPTM Hung - Hà Nội

Trợ lý ban quản lý tòa nhà

Cong ty Co phan Bat Dong San Bao Gia - Tp Hồ Chí Minh

Trợ lý giám đốc Ban Quản Lý tòa nhà

Cong ty TNHH Space 21 Fonexim - Hà Nội

Trưởng bộ phận kỹ thuật - Ban quản lý tòa nhà

Cong ty TNHH Tai Tam - Hà Nội

Trưởng ban Quản lý tòa nhà

Cong ty Co phan Sai Gon Trien Vong (Savista) - Tp Hồ Chí Minh - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>