16223  

việc làm ban quan ly toa nha

  

Ngân hàng/Chứng khoán/Đầu tư - Phó Ban Quản Lý Toà Nhà

Cong Ty Quan Ly No Va Khai Thac Tai San- - Phú Thọ

Trưởng ban quản lý tòa nhà

Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Trưởng ban quản lý tòa nhà

Cong Ty CP Dau Tu Va Dich Vu Sao Kim - Đồng Nai

Trưởng ban quản lý tòa nhà

Cong Ty CP Dau Tu Va Dich Vu Sao Kim - Đồng Nai

Trưởng Ban Quản Lý Tòa Nhà

Tp Hồ Chí Minh

Trưởng ban quản lý tòa nhà (Quản lý)

Hà Nội

Trưởng Ban Quản Lý Tòa Nhà

Hà Nội

Trưởng Ban Quản Lý Tòa Nhà Chung Cư

Hà Nội

Trưởng Ban quản lý Tòa nhà

Hà Nội

Phó Ban Quản Lý Toà Nhà

Phú Thọ

Trưởng Ban Quản Lý Tòa Nhà

Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Ban Quản Lý Tòa Nhà

Hà Nội - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Trưởng Ban Quản Lý Tòa Nhà

Hà Nội

Trưởng Ban Quản Lý Tòa Nhà

Hà Nội

Giám Sát Dịch Vụ - Ban Quản Lý Tòa Nhà

Hà Nội

Nhân Viên Ban Quản Lý Tòa Nhà

Tp Hồ Chí Minh

Trưởng Ban Quản Lý Tòa Nhà

Tp Hồ Chí Minh

Phó Ban Quản Lý Tòa Nhà

Hà Nội

Trợ Lý Trưởng Ban Quản Lý Toà Nhà

Tp Hồ Chí Minh

Trưởng Ban Quản Lý Toà Nhà

Tp Hồ Chí Minh

trang:     1 | 2 | 3    >>