13  

việc làm ban quan ly du an tại Lai Châu

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Giám sát kinh doanh khu vực tỉnh Lai Châu

CONG TY CP PHAN PHOI VA BAN LE BT (BTCom) - Lai Châu - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Giám sát kinh doanh khu vực Lai Châu

CONG TY CP PHAN PHOI VA BAN LE BT (BTCom) - Lai Châu - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Tư Vấn Trả Góp – Lai Châu

Lai Châu - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên An Toàn Lao Động

Lai Châu - 300-400 $ một tháng

Nhân viên kinh doanh

Cong TY CP ST Toan Cau - Lai Châu - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Kỹ sư An toàn

Cong ty Co phan Tap doan Hung Hai - Lai Châu

Kỹ sư Xây dựng

Cong ty Co phan Tap doan Hung Hai - Lai Châu

Công nhân kỹ thuật

Cong ty Co phan Lilama 10 - Lai Châu - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Kế toán trưởng

Cong ty Co phan Tap doan Hung Hai - Lai Châu

Kỹ Sư Trắc Địa

Lai Châu

Nhân Viên Kỹ Thuật

Lai Châu

Cán Bộ Tài Chính (1 Tại Lai Châu, 1 Tại Hà Giang)

Hà Giang - Lai Châu

Kỹ Sư Cơ Khí Chế Tạo

Lai Châu