174  

việc làm ban quan ly du an tại Khánh Hòa

  

QUẢN LÝ XE DU LỊCH 04

Focus Asia - Khánh Hòa

Quản Lý Trung Tâm Bán Hàng 08

Cong Ty Co Phan Bo Bien Dai - Khánh Hòa

Quản Lý Nhà Hàng Khách Sạn

Khánh Hòa

Công ty Cổ phần Tư vấn Quản lý Xây dựng CMC

Vinh - Nha Trang

Quản lý kinh doanh khu vực (ASM)

Khánh Hòa - 10.000.000-20.000.000₫ một tháng

Quản Lý Kinh Doanh

Khánh Hòa

Tuyển Trợ Lý Phòng Dự Án Làm Việc Nha Trang

Nha Trang - 4.000.000-5.000.000₫ một tháng

Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Doanh Nghiệp - Chi Nhánh Khánh Hòa

Khánh Hòa

Quản Trị Viên Tập Sự - Sales Trainee

Tp Hồ Chí Minh - Khánh Hòa

Quản Trị Website

Khánh Hòa

Trợ Lý Giám Đốc Điều Hành

Khánh Hòa - 8.000.000₫ một tháng

Trợ Lý Giám Đốc Điều Hành

CHI NHANH CONG TY TNHH BELUGA VA TRUNG CA DEN - Nha Trang

Nhân Viên Kinh Doanh Hệ Thô'ng Đại Ly', Siêu Thị - Nha Trang

Nha Trang

Nhân Viên Kinh Doanh Hệ Thô'ng Đại Ly', Siêu Thị - Nha Trang

Nha Trang

Môi trường/Xử lý chất thải - Nhân Viên Qa,qc

Cong ty TNHH Aqua - Khánh Hòa

Hộ Lý

Khánh Hòa - 2.500.000-3.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kinh Doanh Du Lịch (nha Trang)

Nha Trang

Dươc Trung Bán Thuốc Tại Bv

Khánh Hòa

Lập Trình Ứng Dụng Mobile (android, IOS…)/giảng Viên Mobile (android, IOS…) Căn Bản

Khánh Hòa

Restaurant Manager

KHU DU LICH VA GIAI TRI NHA TRANG - DIAMONDBAY - Nha Trang

trang:     1 | 2 | 3    >>