283  

việc làm ban quan ly du an tại Khánh Hòa

  

Trưởng Ban Quản Lý Dự Án

Khánh Hòa

Trưởng Ban Quản Lý Dự Án

Khánh Hòa

Trưởng Ban Quản Lý Dự Án

Khánh Hòa

Trưởng Ban Quản Lý Dự Án

Khánh Hòa

Coop Nha Trang - Khánh Hòa - Quản Lý Bán Hàng

Nha Trang - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Quản lý bán hàng tại Coop Nha Trang

Cong ty TNHH ACACY - Nha Trang - 10.000.000₫ một tháng

Quản lý dự án

CONG TY CO PHAN DAU TU KINPI - Khánh Hòa

Quản Lý Khu Du Lịch Hồ Kênh Hạ

Khánh Hòa

Quản Lý Siêu Thị Tại Nha Trang

Nha Trang - 10.000.000-12.000.000₫ một tháng

Quản lý Tiền sảnh

Khánh Hòa

Quản lý BP Quản gia

Khánh Hòa

Nhân Viên Điều Hành và Quản Lý - Bê'p Ba'nh

Nha Trang

Nhân Viên Điều Hành và Quản Lý - Bê'p Ba'nh

Nha Trang

Quản lý Bar

Khánh Hòa

Quản lý nhà hàng (Restaurant Manager)

Khánh Hòa

NV Quản Lý Kho - VINPRO

Đà Lạt - Nha Trang

Quản lý tiệc

Khánh Hòa

Nhân Viên Điều Hành và Quản Lý - Bê'p Ba'nh

Nha Trang

Nhân Viên Điều Hành và Quản Lý - Bê'p Ba'nh

Nha Trang

Luật/Pháp lý - Nhân Viên Quản Trị Nhân Sự

Cong Ty CP Dau Tu VCN - Khánh Hòa

trang:     1 | 2 | 3    >>