186  

việc làm ban quan ly du an tại Khánh Hòa

  

5 Chuyên Viên Kế Hoạch Kỹ Thuật & Quản Lý Dự Án

Khánh Hòa

Trưởng Phòng Kế Hoạch Kỹ Thuật Và Quản Lý Dự Án

Khánh Hòa

5 Chuyên Viên Kế Hoạch Kỹ Thuật & Quản Lý Dự Án

Khánh Hòa

Trưởng Phòng Kế Hoạch Kỹ Thuật Và Quản Lý Dự Án

Khánh Hòa

QUẢN LÝ XE DU LỊCH 04

Focus Asia - Khánh Hòa

Quản Lý Trung Tâm Bán Hàng 08

Cong Ty Co Phan Bo Bien Dai - Khánh Hòa

Tuyển Trợ Lý Phòng Dự Án Làm Việc Nha Trang

Nha Trang - 4.000.000-5.000.000₫ một tháng

Công ty Cổ phần Tư vấn Quản lý Xây dựng CMC

Vinh - Nha Trang

Quản lý kinh doanh khu vực (ASM)

Khánh Hòa - 10.000.000-20.000.000₫ một tháng

Quản Lý Kinh Doanh

Khánh Hòa

Tuyển Quản Lý Kinh Doanh Cho Seilar

Khánh Hòa - 8.000.000-10.000.000₫ một tháng

Quản Lý - Giám Sát Nhà Hàng Pizza Hut Tp Nha Trang

Nha Trang

Nhân Viên Kinh Doanh Du Lịch (nha Trang)

Nha Trang

Nhân Viên Kinh Doanh Hệ Thô'ng Đại Ly', Siêu Thị - Nha Trang

Nha Trang

Nhân Viên Kinh Doanh Hệ Thô'ng Đại Ly', Siêu Thị - Nha Trang

Nha Trang

Trợ lý Giám đốc Điều hành

Khánh Hòa - 8.000.000₫ một tháng

Môi trường/Xử lý chất thải - Nhân Viên Qa,qc

Cong ty TNHH Aqua - Khánh Hòa

Hộ Lý

Khánh Hòa - 2.500.000-3.000.000₫ một tháng

Quản Trị Viên Tập Sự - Sales Trainee

Tp Hồ Chí Minh - Khánh Hòa

Quản Trị Website

Khánh Hòa

trang:     1 | 2 | 3    >>