2847  

việc làm ban hang thuoc tay

  

Nhân viên bán hàng thuốc tây

Nha thuoc Thu An 2 - Hà Nội - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân viên bán hàng thuốc tây

Bình Dương - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Tuyển 2 NV nữ bán hàng thuốc Tây

Hải Phòng - 3.000.000-4.000.000₫ một tháng

Nhân viên bán thuốc tây

Quay thuoc Tuan Hung - Hà Nội - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân viên bán thuốc tây toàn thời gian

Nha thuoc Binh An - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Bán Thuốc Tây - Nhà Thuốc An Chi

Hà Nội - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Bán Thuốc Tay

Hà Nội - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Bán Thuốc Tây ( NV Nam)

Tp Hồ Chí Minh

Tuyển dược sĩ bán thuốc tây

Đà Nẵng

Nhân viên bán thuốc Tây

Hai Yen Pharmacy - Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Tuyển Nhân Viên Bán Thuốc Tây Tại Hà Nội

Hà Nội

Nhân Viên Bán Thuốc Tây

Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên bán thuốc Tây

Cong ty Co phan Thuong mai Duoc my pham Dao - Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Giám sát bán hàng OTC Miền Tây 09

Cong ty TNHH An Vy Mien Nam - Tp Hồ Chí Minh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Dược/Hóa chất/Sinh hóa - Giám Sát Bán Hàng Otc Miền Tây

Cong ty TNHH An Vy Mien Nam - Tp Hồ Chí Minh

Dược/Hóa chất/Sinh hóa - Quản Lý Bán Hàng Otc Miền Tây

Cong Ty TNHH Quoc Te Nam Hoang Phat - Tp Hồ Chí Minh

Dược/Hóa chất/Sinh hóa - Quản Lý Vùng / Giám Sát Bán Hàng Miền Tây

Cong ty TNHH Mot Thanh Vien Nam Duoc Phuong Nam - Hà Nội

Quản lý bán hàng tỉnh khu vực Đông Bắc và Tấy Bắc

Cong ty TNHH THD Canada Viet Nam - Tây Bắc Bộ - Đông Bắc Bộ - 15.000.000-20.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Bán Hàng Cho Nhà Thuốc (TDV OTC)

Tp Hồ Chí Minh

Đại Diện Bán Hàng Thuốc Thú Y

Bình Dương

trang:     1 | 2 | 3    >>