18274  

việc làm ban hang theo ca tại Tp Hồ Chí Minh

  
Các khu vực

Việt Nam

Đông Nam Bộ

 Tp Hồ Chí Minh

Các tìm kiếm gần nhất

Nhân viên bán hàng ca chiều tối và chủ nhật

Cua hang Binh Hoa Chau CaLucKy - Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên bán hàng ca chiều tối và chủ nhật

Cua hang Binh Hoa Chau CaLucKy - Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên bán hàng ca chiều tối và chủ nhật

Cua hang Binh Hoa Chau CaLucKy - Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên bán hàng ca chiều tối và chủ nhật 14

Cua hang Binh Hoa Chau CaLucKy - Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên bán hàng ca chiều tối và chủ nhật

Cua hang Binh Hoa Chau CaLucKy - Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên bán hàng ca chiều tối và chủ nhật

Cua hang Binh Hoa Chau CaLucKy - Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên bán hàng ca chiều tối-chủ nhật

Cua hang Binh Hoa Chau CaLucKy - Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên bán hàng ca chiều tối-chủ nhật

Cua hang Binh Hoa Chau CaLucKy - Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên bán hàng ca chiều tối-chủ nhật 07

Cua hang Binh Hoa Chau CaLucKy - Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên bán hàng thời vụ, ca tự chọn

Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Bán Hàng Bán Thời Gian Ca Đêm 22H - 6H (Ưu Tiên)

Tp Hồ Chí Minh - 2.000.000-3.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Bán Hàng Bán Thời Gian Ca Ngày (Part-Time)

Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Bán Hàng Bán Thời Gian Ca Đêm 22H - 6H (Ưu Tiên)

Tp Hồ Chí Minh - 2.000.000-3.000.000₫ một tháng

Ca Trưởng Bán Hàng

Tp Hồ Chí Minh - 4.000.000-6.000.000₫ một tháng

Tuyển Sinh Viên Làm Quản Lí Bán Hàng, Marketing Ca Tối 5h30 -10h30

Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Bán Hàng Cà Phê Cao Cấp - TNHH TM DV QC Gia Ân

Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Bán Hàng Và Quản Lý Cà Phê Cao Cấp

Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-8.000.000₫ một tháng

Trưởng ca bán hàng

Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Bán Hàng Điện Máy Lương, Thưởng Ca

Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên bán hàng tại Cửa hàng nội thất (2 ca)

Cong ty TNHH MTV Hop Nhat Le Nguyen - Tp Hồ Chí Minh

trang:     1 | 2 | 3    >>