20640  

việc làm ban hang theo ca tại Tp Hồ Chí Minh

  
Các khu vực

Việt Nam

Đông Nam Bộ

 Tp Hồ Chí Minh

Các tìm kiếm gần nhất

Merchandiser - Nhân Viên Theo Dõi Đơn Hàng

Mango Fashion Co.Ltd - Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên bán hàng quán cà phê

Ca phe Dau An - Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên nam/nữ bán hàng xoay ca

Hang Hieu USA - Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân viên nam/nữ bán hàng xoay ca

Hang Hieu USA - Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân viên nam/nữ bán hàng xoay ca

Hang Hieu USA - Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân viên nam/nữ bán hàng xoay ca

Hang Hieu USA - Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân viên nam/nữ bán hàng xoay ca

Hang Hieu USA - Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân viên nam/nữ bán hàng xoay ca 30

Hang Hieu USA - Tp Hồ Chí Minh - Hoa Kỳ

Nhân viên bán hàng ca chiều tối và chủ nhật

Cua hang Binh Hoa Chau CaLucKy - Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên bán hàng ca chiều tối và chủ nhật

Cua hang Binh Hoa Chau CaLucKy - Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên bán hàng ca chiều tối và chủ nhật

Cua hang Binh Hoa Chau CaLucKy - Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên bán hàng ca chiều tối và chủ nhật

Cua hang Binh Hoa Chau CaLucKy - Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên bán hàng ca chiều tối và chủ nhật

Cua hang Binh Hoa Chau CaLucKy - Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên bán hàng ca chiều tối-chủ nhật

Cua hang Binh Hoa Chau CaLucKy - Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên bán hàng ca chiều tối-chủ nhật

Cua hang Binh Hoa Chau CaLucKy - Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên bán hàng ca chiều 4 tiếng

LinhStyle - Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên bán hàng ca chiều 7 tiếng lương 1,900,000

LinhStyle - Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên bán hàng tiếng anh lưu loát (Ca 10am-8pm)

Cong ty Co phan Dau tu Medson - Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên bán hàng Showroom ca tối

Cong Ty TNHH Tan Nghia - Tp Hồ Chí Minh

Ca Trưởng Bán Hàng

Cong ty TNHH IVI - Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>