6659  

việc làm ban hang tai sieu thi

  

Tuyển nhân viên thu ngân,nv bán hàng tại siêu thị

Việt Nam - 4.500.000₫ một tháng

Tuyển 08 nhân viên thu ngân ,bán hàng tại siêu thị HC - Metro - Bigc

Việt Nam - 5.500.000₫ một tháng

Tuyển 05 Nam nữ thu ngân,bán hàng tại siêu thị

Việt Nam - 4.000.000-5.500.000₫ một tháng

PG, PB bán hàng gia dụng tại các siêu thị điện máy

Cong ty TNHH Midea Consumer Electric Viet Nam - Hà Nội - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Tuyển nhân viên bán hàng Siêu thị tại Tx.Phúc Yên - Vĩnh Phúc

Vĩnh Phúc

Nhân viên kinh doanh bán hàng tại Siêu Thị & TT điện máy

Cong Ty Co Phan Bao Hiem AAA - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

tuyển 15 nhân viên thu ngân, bán hàng tại siêu thị

Việt Nam - 4.800.000-5.600.000₫ một tháng

Nhân viên bán hàng tại siêu thị AEON

Tp Hồ Chí Minh

Tuyển nhân viên bán hàng,thu ngân tại hệ thống siêu thị

Việt Nam - 6.000.000₫ một tháng

Tuyển gấp nhân viên thu ngân ,bán hàng tại các siêu thị cho Công Ty

Việt Nam - 6.000.000₫ một tháng

Nhân viên bán hàng tại siêu thị

Cong ty TNHH DKSH Viẹt Nam - Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân viên bán hàng tại siêu thị

Cong ty TNHH DKSH Viẹt Nam - Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân viên bán hàng tại siêu thị

Cong ty TNHH DKSH Viẹt Nam - Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân viên bán hàng tại các siêu thị và showroom 16

Cong ty co phan dau tu va thuong mai Khang - Hà Nội

Nhân viên kinh doanh bán hàng tại Siêu Thị & TT điện máy

Cong Ty Co Phan Bao Hiem AAA - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên kinh doanh bán hàng tại Siêu Thị & TT điện máy

Cong Ty Co Phan Bao Hiem AAA - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Tuyển nhân viên thu ngân,nv bán hàng tại siêu thị

Việt Nam - 4.500.000₫ một tháng

Nhân viên kinh doanh bán hàng tại Siêu Thị & TT điện máy

Cong Ty Co Phan Bao Hiem AAA - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên kinh doanh bán hàng tại Siêu Thị & TT điện máy

Cong Ty Co Phan Bao Hiem AAA - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên kinh doanh bán hàng tại Siêu Thị & TT điện máy

Cong Ty Co Phan Bao Hiem AAA - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>