3466  

việc làm ban hang sieu thi tại Tp Hồ Chí Minh

  
Các khu vực

Việt Nam

Đông Nam Bộ

 Tp Hồ Chí Minh

Các tìm kiếm gần nhất

NHÂN VIÊN TƯ VẤN BÁN HÀNG TẠI SIÊU THỊ 3/2 - TP.HCM

Cty CP SX TM XNK Vien Thong A - Tp Hồ Chí Minh - 10.000.000₫ một tháng

Trực Phòng Camera/ Giám Sát Bán Hàng Trong Siêu Thị

Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

NHÂN VIÊN TƯ VẤN BÁN HÀNG TẠI SIÊU THỊ 3/2 - TP.HCM

Cty CP SX TM XNK Vien Thong A - Tp Hồ Chí Minh - 10.000.000₫ một tháng

NHÂN VIÊN TƯ VẤN BÁN HÀNG TẠI SIÊU THỊ 3/2 - TP.HCM

Cty CP SX TM XNK Vien Thong A - Tp Hồ Chí Minh - 10.000.000₫ một tháng

NHÂN VIÊN KẾ TOÁN BÁN HÀNG TẠI SIÊU THỊ 3/2 - TP.HCM

Tp Hồ Chí Minh

NHÂN VIÊN TƯ VẤN BÁN HÀNG TẠI SIÊU THỊ 3/2 - TP.HCM

Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Bán Hàng Siêu Thị Lớn

Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Trực Quầy Thu Ngân / Giám Sát Bán Hàng Tại Hệ Thống Siêu Thị

Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên bán hàng tại các siêu thị

Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Tư Vấn Bán Hàng Siêu Thị (10 Vị Trí)

Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên PG Bán Hàng Tại Siêu Thị

Tp Hồ Chí Minh - 4.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Bán Hàng Siêu Thị

Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên PG (hỗ Trợ Bán Hàng) Làm Việc Tại Siêu Thị

Tp Hồ Chí Minh

PG Bán Hàng Trong Siêu Thị

Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Bán Hàng Trong Siêu Thị

Tp Hồ Chí Minh - 4.000.000-5.000.000₫ một tháng

P.g Bán Hàng ở Siêu Thị

Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Bán Hàng Tại Siêu Thi Khu

Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viến Bán Hàng Tại Shop - Siêu Thị (pg)

Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Bán Hàng Siêu Thị

Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Bán Hàng (pg) Tại Siêu Thị Co-op (8h/ngày)

Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-4.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>