1982  

việc làm ban hang sieu thi tại Tp Hồ Chí Minh

  
Các khu vực

Việt Nam

Đông Nam Bộ

 Tp Hồ Chí Minh

Các tìm kiếm gần nhất

CTV Bán Hàng Trực Tiếp (Kênh Siêu Thị / Chợ)

CONG TY TAI CHINH TNHH MTV NGAN HANG VIET NAM - Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Giám Sát Bán Hàng Kênh Siêu Thị

Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Bán Hàng Siêu Thị Lương Cao

Trung tam dien may Ideas - Tp Hồ Chí Minh - 200-500 $ một tháng

Nhân Viên Bán Hàng Tại Siêu Thị

Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Bán Hàng Kiêm Thu Ngân Siêu Thị (Nữ)

Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Tư Vấn Bán Hàng Tại Siêu Thị Smartphone - Củ Chi

Cty CP SX TM XNK Vien Thong A - Tp Hồ Chí Minh

Nhan vien bán hàng siêu thị

Trung tam dien may IDEAS - Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Bán Hàng Siêu Thị Quận 7

Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Bán Hàng Tại Siêu Thị Quận 7

Tp Hồ Chí Minh

Đại diện Bán Hàng Kênh Siêu Thị

Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên bán hàng kênh siêu thị

Cong ty TNHH Thuc pham Trung Minh Thanh - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Bán Hàng Siêu Thị Miền Nam

Tp Hồ Chí Minh

Giám Sát Bán Hàng Kênh Siêu Thị

Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên PG bán hàng siêu thị

Cong ty CP thuong mai dich vu va dau tu - Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân viên bán hàng siêu thị Giant - Q.7

Dairy Farm - Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân viên bán hàng tại siêu thị

Phoenix co.Ltd - Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên bán hàng siêu thị

Thanh Dung Furniture - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Pg Bán Hàng Kênh Siêu Thị

Tp Hồ Chí Minh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân viên bán hàng siêu thị

Trung tam dien may IDEAS - Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Giám sát Bán hàng Kênh Siêu Thị

Tp Hồ Chí Minh

trang:     1 | 2 | 3    >>