2451  

việc làm ban hang sieu thi tại Tp Hồ Chí Minh

  
Các khu vực

Việt Nam

Đông Nam Bộ

 Tp Hồ Chí Minh

Các tìm kiếm gần nhất

Nhân viên bán hàng siêu thị - Sale thị trường

Cong ty CP TM DV XNK Quoc Te Truong Loc - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-8.000.000₫ một tháng

Nhân viên bán hàng siêu thị - Sale thị trường

Cong ty CP TM DV XNK Quoc Te Truong Loc - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên bán hàng siêu thị - Sale thị trường

Cong ty CP TM DV XNK Quoc Te Truong Loc - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Giám sát bán hàng kênh siêu thị

Chi nhanh cong ty CP SX va XNK Duc Nam - Tp Hồ Chí Minh

Giám sát bán hàng kênh siêu thị

Chi nhanh cong ty CP SX va XNK Duc Nam - Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên bán hàng tại siêu thị AEON

Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên kinh doanh bán hàng tại Siêu Thị & TT điện máy

Cong Ty Co Phan Bao Hiem AAA - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Giám sát bán hàng kênh siêu thị

Chi nhanh cong ty CP SX va XNK Duc Nam - Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên bán hàng tại siêu thị

Cong ty TNHH DKSH Viẹt Nam - Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân viên bán hàng tại siêu thị

Cong ty TNHH DKSH Viẹt Nam - Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Giám sát bán hàng kênh siêu thị

Chi nhanh cong ty CP SX va XNK Duc Nam - Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên bán hàng tại siêu thị

Cong ty TNHH DKSH Viẹt Nam - Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân viên kinh doanh bán hàng tại Siêu Thị & TT điện máy

Cong Ty Co Phan Bao Hiem AAA - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên kinh doanh bán hàng tại Siêu Thị & TT điện máy

Cong Ty Co Phan Bao Hiem AAA - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Ctv Tư Vấn Bán Hàng Tại Siêu Thị

Cong ty CP DT NC & XK Gao Thom Ita - Tp Hồ Chí Minh - 200 $ một tháng

Quản lí bán hàng siêu thị

C-Express Convenience Store - Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Quản lí bán hàng siêu thị 15

C-Express Convenience Store - Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Quản lí bán hàng siêu thị

C-Express Convenience Store - Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân viên kinh doanh bán hàng tại Siêu Thị & TT điện máy

Cong Ty Co Phan Bao Hiem AAA - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên kinh doanh bán hàng tại Siêu Thị & TT điện máy

Cong Ty Co Phan Bao Hiem AAA - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>