1915  

việc làm ban hang sieu thi tại Tp Hồ Chí Minh

  
Các khu vực

Việt Nam

Đông Nam Bộ

 Tp Hồ Chí Minh

Các tìm kiếm gần nhất

Nhân Viên Bán Hàng Trong Siêu Thị

Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Cần Tuyển Nhân Viên Bán Hàng Tại Siêu Thị

Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên bán hàng tại siêu thị 26

Dienmaytlc.com - Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân viên bán hàng siêu thị Giant - Q.7

Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Bán Hàng Tại Siêu Thị

Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Tuyển PG bán hàng tại siêu thị

Cong ty Co phan XNK Thuong Mai Dai Linh - Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Nam, Nữ Bán Hàng Tại Siêu Thị

Cong ty TNHH IN Thanh My - Tp Hồ Chí Minh - 200 $ một tháng

Nhân Viên Bán Hàng Kênh Siêu Thị

Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên bán hàng siêu thị

Cong ty TNHH International Simply Mart - Tp Hồ Chí Minh

Supervisor Modern Trade - Giám Sát Bán Hàng Kênh Siêu Thị

Tp Hồ Chí Minh

Supervisor Modern Trade - Giám Sát Bán Hàng Kênh Siêu Thị

Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Bán Hàng Tại Siêu Thị Mini

Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên bán hàng siêu thị 17

Cong ty TNHH International Simply Mart - Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên bán hàng tại siêu thị mini

Cong ty TNHH Sacom - Chip sang - Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên bán hàng tại siêu thị mini 18

Cong ty TNHH Sacom - Chip sang - Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên tư vấn bán hàng tại siêu thị 18

Cong ty CP Diana Unicharm - Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Thực phẩm/DV ăn uống - Nhân Viên Bán Hàng Kênh Horeca- Siêu Thị

Cong ty TNHH TM SX Hung Viet - Tp Hồ Chí Minh - 8.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Bán Hàng Siêu Thị

Tp Hồ Chí Minh

CTV Bán Hàng Trực Tiếp (Kênh Siêu Thị / Chợ) - VPBank FC

Tp Hồ Chí Minh - 4.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Bán Hàng Kênh Siêu Thị

Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>