19  

việc làm ban hang sieu thi tại Thanh Hóa

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Nhâ viên thị trường - bán hàng 04

Cong ty tnhh tm va sx Tan Phong - Thanh Hóa - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân viên hô trợ kỹ thuật siêu thị thế giới di động

Cong ty co phan dau tu The gioi di dong - Thanh Hóa

Nhân Viên Bán Hàng Điện Thoại - Máy Tính Tại Thanh Hóa 06

Cty CP SX TM XNK Vien Thong A - Thanh Hóa

Nhân viên bán hàng tại BigC Thanh Hóa

Cong ty TNHH Phat trien Nguyen Cat - Thanh Hóa - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Bán Hàng Điện Thoại - Máy Tính Tại Thanh Hóa

Cty CP SX TM XNK Vien Thong A - Thanh Hóa

Nhân viên bán hàng tại BigC Thanh Hóa 24

Bach Tuong Phat Holdings - Thanh Hóa - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân viên tạp vụ, bán hàng

Cong ty co phan dich vu thuong mai THOI DAI - Thanh Hóa - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kinh Doanh Thiết Bị Y Tế

Thanh Hóa - 8.000.000-15.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kinh Doanh

Thanh Hóa - 5.000.000-8.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kinh Doanh

Thanh Hóa - 8.000.000-15.000.000₫ một tháng

Quan hệ đối ngoại - Đại Diện Thương Mại Tại Thanh Hóa, Nam Định, Nghệ An

Cong ty TNHH Thuong mai K&G Viet Nam - Thanh Hóa - Nghệ An

Nhân Viên Kinh Doanh Thanh Hóa, Hải Phòng

Thanh Hóa - Hải Phòng

Nhân Viên Kinh Doanh Thanh Hóa, Hải Phòng

Cong Ty TNHH Che Bien Thuc Pham Dong Do - Thanh Hóa - Hải Phòng

Tuyển nhân viên quản lí trung tâm thương mại tại Nghi Sơn, Thanh Hóa

Thanh Hóa

Kiến trúc/Nội thất - Trưởng Phòng Kinh Doanh ( Số Lượng: 1 Người)

Cong Ty CP Dau Tu Xay Dung Va San Xuat - Thanh Hóa

Nhân viên thu ngân

Cong ty co phan dau tu The gioi di dong - Thanh Hóa

Nhân viên hỗ trợ kỹ thuật

Cong ty co phan dau tu The gioi di dong - Thanh Hóa

Nhân viên Bảo hành máy tính, thiết bị âm thanh, điện thoại

Cong ty TNHH thuong mai VHC - Thanh Hóa - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

NV Hỗ Trợ Kỹ Thuật Tĩnh Gia

Thanh Hóa