3277  

việc làm ban hang sieu thi tại Hà Nội

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Nhân viên bán hàng siêu thị

Sieu thi My Dinh 2 Mart - Hà Nội

Nhân viên bán hàng siêu thị và mỹ phẩm

Sieu thi QTMart - Hà Nội - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân viên bán hàng và thu ngân siêu thị

Sieu thi My Dinh 2 Mart - Hà Nội

Giám sát bán hàng kênh siêu thị 06

Cong Ty TNHH MTV WDV - Hà Nội - 15.000.000-20.000.000₫ một tháng

Nam Nhân Viên Bán Hàng Siêu Thị PG

Hà Nội - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Giám sát bán hàng kênh siêu thị

Cong Ty TNHH MTV WDV - Hà Nội - 15.000.000-20.000.000₫ một tháng

Nhân viên bán hàng siêu thị

Cong ty CP cong nghe so bach khoa BKC - Hà Nội - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân viên bán hàng tại siêu thị

Tap doan TECOMEN - Hà Nội - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân viên bán hàng siêu thị điện máy (Khu vực Long Biên)

Tap doan TECOMEN - Hà Nội - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân viên bán hàng siêu thị AeonFivimart 03

Cong ty co phan Nhat Nam - Hà Nội - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân viên PG bán hàng siêu thị

Cong ty TNHH Tan Thanh Nhan - Hà Nội - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Giám sát bán hàng kênh Siêu thị 02

Tap doan Sunhouse - Hà Nội

Nhân viên bán hàng tại siêu thị 03

Cong ty TNHH duoc pham Hoa Thien Phu - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Bán Hàng Siêu Thị

Hà Nội

Giám Sát Bán Hàng Kênh Siêu Thị (gấp)

Hà Nội

Nhân viên bán hàng siêu thị 01

Cong ty CP cong nghe so bach khoa BKC - Hà Nội - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân viên bán hàng siêu thị 30

Cong ty Co phan Hiway Viet nam - Hà Nội - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân viên bán hàng tại siêu thị 26

Cong ty co phan kinh doanh che bien nong san - Hà Nội

Nhân viên PG bán hàng siêu thị

Hà Nội

Nhân viên bán hàng tại siêu thị

Cong ty co phan kinh doanh che bien nong san - Hà Nội

trang:     1 | 2 | 3    >>