Việc làm ban hang sieu thi tại Cần Thơ

Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất
1 đến 20 trong 20 việc làm  

Phó Phụ Trách An Ninh (siêu Thị Bigc Cần Thơ)

Cần Thơ

Quản Lý Siêu Thị Điện Máy Chi Nhánh Cần Thơ

Cần Thơ

Nhân Viên Bán Hàng Thực Phẩm - Big C Cần Thơ

Cần Thơ

Nhân Viên Bán Hàng Thực Phẩm - Big C Cần Thơ

Cần Thơ

Nhân Viên Bán Hàng Thực Phẩm - Big C Cần Thơ

Cần Thơ

Kế Toán Hàng Hóa/Doanh Thu/Tổng Hợp (Chi Nhánh Cần Thơ)

Cong Ty TNHH Cao Phong - (Sieu Thi Dien May - Cần Thơ

Kế Toán Hàng Hóa/Doanh Thu/Tổng Hợp (Chi Nhánh Cần Thơ)

Cong Ty TNHH Cao Phong - (Sieu Thi Dien May - Cần Thơ

Cửa Hàng Trưởng (Store Leader)

Cần Thơ

Nhân Viên Kinh Doanh

Cần Thơ - An Giang - 4.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Bảo Vệ

Cần Thơ

Nhân Viên PG- Cần Thơ

Cần Thơ

Nhân Viên Thủ Kho

Cần Thơ

Giáo dục/Đào tạo/Thư viện - Nhân Viên Kế Toán

CONG TY KE TOAN SAGO STAR - Cần Thơ - Tp Hồ Chí Minh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Bưu chính viễn thông - Nhân Viên Kế Toán

CONG TY KE TOAN SAGO STAR - Cần Thơ - Tp Hồ Chí Minh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Tăng Cường Tết 2016 - Bigc Cần Thơ

Cần Thơ

Customer Service Manager

Cần Thơ

Nhân Viên An Ninh - Big C Cần Thơ

Cần Thơ - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Trưởng Quầy/ Phó Quầy Thực Phẩm Tươi Sống (bigc Cần Thơ)

Cần Thơ

Trưởng Phòng Hành Chính Nhân Sự Làm Việc Tại Ninh Kiều (Cần Thơ)

Cần Thơ

Trưởng Phòng Hành Chính Nhân Sự Làm Việc Tại Ninh Kiều (Cần Thơ)

Cần Thơ