33  

việc làm ban hang sieu thi tại Cần Thơ

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

NHÂN VIÊN KẾ TOÁN SIÊU THỊ

SIEU THI VIETTEL STORE - Cần Thơ

ASM/SUP mekong-quản lý siêu thị

CONG TY TNHH FES VIET NAM - Cần Thơ

ASM/SUP mekong-quản lý siêu thị

CONG TY TNHH FES VIET NAM - Cần Thơ

ASM/SUP mekong-quản lý siêu thị

CONG TY TNHH FES VIET NAM - Cần Thơ

ASM/SUP mekong-quản lý siêu thị 21

CONG TY TNHH FES VIET NAM - Cần Thơ

Kinh doanh - Tuyển Nhân Viên Siêu Thị Tại Cần Thơ

Cong ty TNHH Minh Phuc - Cần Thơ - 4.000.000-5.000.000₫ một tháng

TƯ VẤN BÁN HÀNG

CONG TY CO PHAN THE GIOI DI DONG - Cần Thơ

Nhân viên bán hàng

Cong ty CP TBCSSK Nhat Viet- Tap Doan WinGroup - Cần Thơ - 5.000.000-8.000.000₫ một tháng

Tuyển nhân viên tiếp thị - PG

Cần Thơ

Nhan vien ban thuc an nhanh Fast Food (chỉnh sửa)

Cần Thơ

Nhân Viên Tư Vấn Bán Đtdđ

Cần Thơ - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân viên tư vấn bán ĐTDĐ

Cong ty Co phan The Gioi Di Dong - Cần Thơ - 3.000.000-4.000.000₫ một tháng

NHÂN VIÊN DỊCH VỤ KỸ THUẬT

SIEU THI VIETTEL STORE - Cần Thơ

Cộng Tác Viên Tư Vấn Tín Dụng Tiêu Dùng

Ngan Hang TMCP Viet Nam Thinh Vuong ( VPBANK) - Cần Thơ

Nhân viên bảo vệ

Cong ty Co Phan The Gioi Di Dong - Cần Thơ

Nhân viên bảo vệ

Cong ty Co Phan The Gioi Di Dong - Cần Thơ

Nhân Viên Bảo Vệ

Cần Thơ

Nhân viên kinh doanh - Nông dược. 14

Cong ty TNHH Thuong Mai CFC - Cần Thơ - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kinh Doanh Làm Việc Tại Cần Thơ

Cần Thơ

Đại Diện Tiêu Thụ (Cần Thơ) 12

Cong Ty TNHH Nha May Bia Viet Nam - Cần Thơ

trang:     1 | 2    >>