3929  

việc làm an toan hang hai tại Đông Nam Bộ

  

Tổ trưởng, order, kế toán, nhân viên hải sản

Nha hang Ham Nghi - Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên khai thác, đại lý và môi giới Hàng hải

Cong ty TNHH Hang Hai S.O.P.A.S - Tp Hồ Chí Minh

Quản lý nhà hàng Hải sản - Buffet

Nha Hang Hai San & Buffet Din Ky - Tp Hồ Chí Minh - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Nhân viên Khai thác hàng hải

CTy TNHH TM DV Van Tai Bien Toan Thang - Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên đại lý hàng hải

CTy TNHH TM DV Van Tai Bien Toan Thang - Tp Hồ Chí Minh

Quản lý Cửa hàng Hải sản tại Tp.hcm 16

Hai san DAI DUONG XANH - Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên kinh doanh thiết bị điện tử hàng hải cho tàu vận tải biển

Cong ty Dien tu Vien thong Hai Dang - Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên kinh doanh điện tử hàng hải

Cong ty TNHH Dien tu Vien thong Hai Dang - Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên kinh doanh điện tử hàng hải

Cong ty TNHH Dien tu Vien thong Hai Dang - Tp Hồ Chí Minh

NV Kinh Doanh Thiết Bị Điện Tử Hàng Hải Cho Tàu Vận Tải Biển

Tp Hồ Chí Minh

NV Kinh Doanh Thiết Bị Điện Tử Hàng Hải Cho Tàu Vận Tải Biển

Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên pháp chế hàng hải

Cong ty Co phan Van tai va Thuong mai Quoc - Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên pháp chế hàng hải 24

Cong ty Co Phan Van Tai va Thuong Mai Quoc - Tp Hồ Chí Minh

NV THU MUA HÀNG HẢI SẢN 20

CONG TY Co PHan KNTP VIET SIN - Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên đại lý, môi giới và khai thác hàng hải

Cong ty TNHH Van tai bien va thue tau Nam - Tp Hồ Chí Minh

Trưởng Phòng Kinh Doanh Ngành Hàng Hải

Bà Rịa - Vũng Tàu

Trưởng phòng kinh doanh ngành hàng hải

Cong ty TNHH van tai bien va thuong mai Thien - Bà Rịa - Vũng Tàu

Nhân viên khai thác, môi giới và đại lý hàng hải

Cong ty TNHH Van tai bien va thue tau Nam - Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên kỹ thuật hàng hải, vật tư

Cong ty TNHH MTV sua chua tau bien Phuong Nam - Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên phục vụ nhà hàng (Hải Sản Đại Dương)

Cong ty Co phan Ca Phe Huong Viet - Tp Hồ Chí Minh

trang:     1 | 2 | 3    >>